Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.res.claritatis.cz, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Benedikt XVI. Více jak milion lidí se účastnilo mše svaté, kterou sloužil Benedikt XVI. v městském parku v Miláně u příležitosti Světového setkání rodin z 90 zemí světa. Svatý otec se v nedělní homilii věnoval tématu rodiny v perspektivě liturgické slavnosti Nejsvětější Trojice a mimo jiné řekl:

Ukaz("text"); ?>