Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Kříž V den slavnosti Nanebevstoupení Páně zemřel v nemocnici Pia XI. v Římě Mons. ThDr. Josef Laštovica. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 25. 5. 2012 v 15 h v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a v sobotu 26. 5. 2012 v 10.30 h v kostele Narození Panny Marie v jeho rodném Jimramově. Poté budou jeho ostatky uloženy na místním hřbitově.

Ukaz("text"); ?>