Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Bůh je s námi. Pořád, neustále. Kdykoli klopýtneme, nenechá nás klesnout, kdykoli už nevíme jak dál, dává nám sílu. V každém trápení, bolesti u Něho nalézáme pochopení a pomoc.

Ukaz("text"); ?>