Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://res.claritatis.cz, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Evropský parlament přijal 13. března rezoluci o rovnosti žen a mužů (2011/2244 INI), ve které mimo jiné podává novou definici rodiny, když – v čl. 7 zmíněné rezoluce - „vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy přijaly restriktivní definici pojmu «rodina» s cílem upřít právní ochranu párům stejného pohlaví a jejich dětem“.

Ukaz("text"); ?>