Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

"Drahé děti! S radostí vás i dnes vybízím: otevřete svá srdce a poslouchejte mé volání. Znovu vás chci přiblížit k mému Neposkvrněnému Srdci, kde najdete útočiště a klid. Otevřete se modlitbě, dokud se vám ona nestane radostí. Skrze modlitbu Všemohoucí vám chce dát hojnost milosti a vy se stanete mýma nataženýma rukama v tomto neklidném světě, který touží po míru. Dosvědčujte, dítka, svými životy víru a modlete se, aby víra ze dne na den narůstala ve vašich srdcích. Já jsem s vámi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. "

Ukaz("text"); ?>