Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Na olomouckém Svatém Kopečku jsem před lety slyšel následující příběh – a není podstatné, jestli je to skutečná historka ze života, anebo podobenství, tedy takzvané exemplum čili kazatelský příklad... Zůstala mi v mysli postava vysokého mladého kněze s mohutným hlasem, jehož slova pronikala až do hloubi duše.

Ukaz("text"); ?>