Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Dne 22. 11. byla ve Štítarech po mši svaté na faře třetí příprava na biřmování na téma “ Víra ”.

Ukaz("text"); ?>