Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.magnificat,sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

„Drahé děti! Dnes si přeji, dát vám naději a radost. Vše co je kolem vás, děti moje, vás vede pozemským časem, ale já si přeji vést vás k času milosti, abyste skrze tento čas byly blíže mému Synu, aby ON vás mohl vést ke své lásce a k věčnému životu, po kterém touží každé srdce. Vy, děti moje, modlete se a nechť tento čas, vám je časem milosti pro vaši duši. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!“

Ukaz("text"); ?>