Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

"Drahé děti! Hledím na vás a ve vašich srdcích nevidím radost. Dnes bych vám chtěla dát radost Zmrtvýchvstalého, aby vás On vedl a objal svou láskou a něžností. Miluji vás a neustále prosím za vaše obrácení před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Ukaz("text"); ?>