Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: RaVat, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Na pravidelné středeční generální audienci 4. května zahájil Svatý otec nový cyklus katechezí. Jejich tématem je modlitba. V prvních dvou hovořil o modlitbě všeobecně, o tom, že modlitba "je vepsána do srdce každého člověka a každé civilizace..., že dříve než praktika či formule je modlitba vnitřním postojem; je spíše způsobem bytí před Bohem než úkon bohoslužebného skutku či pronášení slov. Modlitba má svůj střed a kořeny v hloubi lidské osoby...,

Ukaz("text"); ?>