Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: RaVat, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Na pravidelné středeční generální audienci 4. května zahájil Svatý otec nový cyklus katechezí. Jejich tématem je modlitba. V prvních dvou hovořil o modlitbě všeobecně, o tom, že modlitba "je vepsána do srdce každého člověka a každé civilizace..., že dříve než praktika či formule je modlitba vnitřním postojem; je spíše způsobem bytí před Bohem než úkon bohoslužebného skutku či pronášení slov. Modlitba má svůj střed a kořeny v hloubi lidské osoby..., je otevřením a pozvednutím srdce k Bohu, se tak stává osobním vztahem k Němu. A kdyby snad člověk na svého Stvořitele zapomněl, živý a pravý Bůh nepřestává jako první volat člověka k tajemnému setkání modlitby".
Počínaje třetí katechezí nás Sv. otec uvádí do školy modlitby výkladem příběhů významných postav Starého zákona: Prozatím hovořil o Abrahamově přímluvné modlitbě na záchranu Sodomy a Jákobově zápasu s Bohem. Přinášíme odkazy na tyto promluvy:

Ukaz("text"); ?>