Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

5.8.2010, (canadafreepress.com) – V čase smrtelné krize Církve a světa vyhlašujeme Růžencovou výpravu, kterou se má změnit historie lidstva. Tak jako růžence v bitvě u Lepanta v r. 1571 zachránily katolickou víru v Evropě, Růžencová revoluce na Filipínách v r. 1986 zabránila možnému zotročení množství katolíků, opět nastal čas, aby mocná modlitba růžence, modlená v jednotě, přinesla historické ovoce pro Církev a lidstvo. Od doby Lva XIII. až po Benedikta XVI. papežové posledních dvou století vyzývají ke každodenní modlitbě růžence.

Ukaz("text"); ?>