Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlašuje na začátku školního roku 2010/2011 výtvarnou soutěž pro všechny školy na téma Svatá Anežka Česká a její doba. K této soutěži bude na každou školu ministerstvem zaslán jeden výtisk brožurky Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny od Dr. Petra Piťhy.

Ukaz("text"); ?>