Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Štěrbina V časopise Světlo č. 34/2010 vyšel článek s názvem Nenechejme si kazit děti. Srozumitelně vysvětluje, v čem je nepřijatelné zavádění nevhodného modelu sexuální výchovy do škol a zároveň odpovídá na dotazy rodičů, co pro zdárné řešení mohou dělat oni sami. Právě na rodičích totiž záleží, jak se daná škola k problematice postaví...
Uvádíme zde celý článek. I přesto, že je delší, doporučujeme jeho pozorné pročtení, a to zvláště rodičům a dalším zainteresovaným.

Ukaz("text"); ?>