Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách Požádala mě kamarádka, abych, když nyní píši na stránky FATYMu, zveřejnil text letáku, který našla v kostele sv. Maří Magdalény v Brně. Jedná se o poměrně závažný text privátně určený ženám a dívkám. Nebude však na škodu, přečtou - li si jej také muži.

Ukaz("text"); ?>