Zajímavé...

Zeptali jsme se kandidátů do Evropského parlamentu

vlajka EU, Public Domain CCO, pixabay.com Dne 23. - 24. května 2014 proběhnou v ČR volby do Evropského parlamentu. Není jednoduché se rozhodnout, komu dáme svůj hlas. Rozhodli jsme se, že Vám toto rozhodnutí trochu ulehčíme. Oslovili jsme 6 politických stran, které by podle volebního průzkumu překročily potřebnou 5% hranici. Všem stranám byly podány následující otázky:

1. Česká republika vstoupila do EU 1. května 2004. Jak se za těch 10 let změnila nejen ČR, ale i EU? Co se podařilo, případně nepodařilo udělat? Jakým směrem by se měla podle vás ubírat v následujících pěti letech EU?

2. Jak byste Vy osobě po svém zvolení do EP řešil(a) otázku ohledně Krymu? Měli by se podle Vás začít Evropané bát, vzhledem k rozpínající se moci Ruska?

3. V Belgii byla uzákoněná eutanazie pro děti. Je podle vás dítě až do konečných důsledků schopno rozhodnout o životě a smrti? A jaký je Váš osobní názor na eutanazii?

4. Co 10 let OSN vyhlašuje tzv. Rok rodiny, jakou úlohu v tomto moderním světě ještě hraje tradiční rodin- muž, žena a dítě?

5. Evropský soud pro lidská práva v roce 2010 rozhodl, že registrované partnerství mezi lidským právem a smluvními státy nemají povinnost jej umožňovat uzavřít a uznávat. Zastánci požadují stejná práva pro homosexuální dvojice v celé EU. Podpořil(a) byste je?

6. V nedávné době byla v EP, i přes silné protesty občanů přijata "zpráva Lunackové", která podporuje vzrůstající tendenci genderové ideologie a podporuje skupiny LGBTI (L-lesbička, G-gay, B-bisexuál, T-transsexuál, I-intersexuál), jaký je váš osobní názor na tuto problematiku?

7. Podpořil(a) byste v EP opatření pro ochranu neděle, jako společného dne odpočinku?


#####


Odpovědi kandidáta Jana Zahradila (ODS):

1. Do EU jsme vstupovali s poměrně naivními představami. Samozřejmě šlo o onen vysněný "návrat do Evropy", o návrat do civilizace, ke které jsme vždy patřili a od které nás komunisté násilně oddělili. V tomto ohledu nemělo a nemá naše členství v EU alternativu. Je to ale férové říct, a ODS se tím nikdy netajila, že členství ve stále byrokratičtější a zregulovanější unii nás také něco stojí. Jak praví známé pravidlo, ani žádná dotace není zadarmo. Za oněch deset let jsme se naučili mnohé. Především to, co už dávno umí ostatní členské státy a co se u nás někdy mylně vykládá jako euroskepticismus: říkat nahlas, co je naším zájmem, co je pro nás výhodné a co nás naopak poškozuje. A takovou EU bych také rád viděl v příštích letech. Unii méně dogmatickou, méně centralizovanou a podstatně pružnější, otevřenější. Unii, která se lidem zbytečně neplete pod nohy, ale naopak jim umožňuje co nejsvobodněji žít a podnikat.

2. Rusko zatím nemá moc, vojenskou, politickou ani ekonomickou, aby ohrozilo členské státy EU. Ruský postup v regionu je ale potenciálně nebezpečný Odhalil také základní slabinu na straně EU, která se v posledních letech soustředila hlavně na vydávání dalších a dalších regulací, ale hrubě podcenila takové životně důležité aspekty, jako je energetická bezpečnost a snižování závislosti na Rusku. Ukazuje se také, že odpor proti prvkům protiraketové ochrany USA a NATO na našem území byla jedna z největších geopolitických chyb poslední dekády.

3. Je těžké stanovovat hranice, kdy je jedinec stále ještě dítětem a kdy už je emocionálně a psychicky dospělý člověk. Eutanazie je krajní rozhodnutí s nevratnými následky. Stát však musí být velmi obezřetný při stanovování obecných pravidel, nelze nikdy vyloučit zneužití nebo rozhodnutí v špatném psychickém stavu nebo emočně silně zatížené, které nemuselo být v celkovém kontextu objektivní. Buďme tedy, co se týče eutanazie velmi opatrní.

4. Tradiční heslo "rodina je základ státu" možná zní ohraně a staře, stále ale má své místo v naší společnosti. Výchova dětí ve spokojené rodině je důležitým aspektem pro dobrý rozvoj naší společnosti. Zároveň se ale nemůžeme tvářit, že neexistuje žádná změna v myšlení společnosti. Před 100 lety byl svobodný rodič něco nemyslitelného, dnes je to už docela běžný aspekt naší reality. Jako společnost se s tím musíme umět vyrovnat, dělat, že to neexistuje, není řešením. naší hlavní motivací ale vždy musí zůstat dítě a jeho právo na spokojený život a zdravý růst.

5. Regulace formy partnerských svazků v žádném případě nepatří do pravomocí EU. To je otázka národního rozhodnutí, vycházejícího z odlišných tradic a zvyklostí. EU skutečně nemůže shora diktovat lidem, jak mají žít a jak se mají chovat.

6. Osobně věřím ve svobodu každého jednotlivce určit si, jak a s kým chce strávit svůj život. Stát by neměl do takovýchto osobních témat zasahovat, a to jedním ani druhým směrem. Zprávu Lunacek jsem nepodpořil, do tohoto tématu se nemá míchat, je to zbytečné a nikomu to nepomůže.

7. Tak jako věřím ve svobodu jedince určit si, s kým chce žít, věřím i ve svobodu jedince rozhodnout, kdy a jak bude pracovat či podnikat. Stát tady není od toho, aby lidem diktoval život, říkal jim kdy mají pracovat, spát, jíst nebo odpočívat.


Odpovědi kandidáta Petra Ježka (hnutí ANO):

1. Rozšířením na současných 28 zemí se EU změnila z původního západoevropského na celoevropský projekt. Evropa se konečně mírově sjednotila a představuje prostor demokracie, který zároveň může být i v budoucnu hospodářsky úspěšný. K tomu potřebuje, aby její členské státy přizpůsobily své ekonomické a sociální systémy objektivnímu prostředí, aby se vyrovnaly se stárnutím obyvatelstva, tedy aby bylo dost peněz na důchody a světovou konkurenci. ČR si jistě vstupem do EU polepšila, ať z hlediska ekonomického, tak z hlediska ukotvení v silném společenství práva. Ale i tak se u nás dělo mnoho nepravostí a výhody členství jsme úplně nevyužívali. Teď se situace mění v domácí politice a snad se změní i naše působení v Evropě.

2. EP nemá pravomoci v zahraniční politice, navíc se obávám, že otázka Krymu je "vyřešena". Evropané by si měli především uvědomit na jakých hodnotách jejich civilizace stojí a podporovat své vlády, když se snaží v souladu s těmito hodnotami přispět k obnovení mezinárodního práva všude tam, kde je porušováno. I když to někdy může bolet.

3. Každý z nás je jedinečná individualita a nikdo z nás neví, v jaké situaci se může ocitnout. Netroufám si zde formulovat obecná východiska.

4. Obávám se, že tradiční role rodiny je oslabována po více stránkách. Většinu života trávíme každodenním provozem a stále méně času věnujeme podstatnému, tedy vztahům, svým blízkým.

5. Tato problematika je v pravomoci jednotlivých členských států a tam by podle mě měla i zůstat.

6. Zprávu chápu pouze jako výzvu členským státům. Je na nich, zda a jak v souladu se svými případnými specifiky a nejlépe po celospolečenské diskusi problematiku legislativně upravit.

7. Myslím, že je na každém z nás, zda a jak se neděle jako dne odpočinku zhostí. A pokud jde o otevírací dobu obchodů atp. měly by ji určovat členské státy podle svých tradic a cítění.


Odpovědi Ing. Kateřiny Konečné (KSČM):

1. EU je na křižovatce. Ekonomická krize i mnohá chybná rozhodnutí politiků v EU budeme bohužel muset řešit ještě mnoho následujících let. Podle mého názoru se v EU v dnešní době více prosazují zájmy nadnárodních společností a bank, nad zájmy občanů členských států a jejich potřeb, ať už v oblasti sociální, zdravotní a řadě dalších. Takovou EU si nepřeji ani za pět let, ani nikdy poté. Evropané si zaslouží, aby byly pro politiky, ale i např. úředníky Evropské komise na prvním místě. O to se také budu nadále snažit.

2. Pokud na všech stranách konfliktu zvítězí rozum a přestane se harašit zbraněmi, nemusíme se bát. Otázku Krymu musíme řešit především se všemi partnery. Není možné některé z klíčových hráčů vynechávat a poté se divit jak reagují. Takže diplomatické řešení, na základě dohody, dodržované všemi stranami je podle mého názoru jediné možné a nepoškozující obyvatele především Ukrajiny samotné.

3. Eutanazii, neschvaluji a zvlášť je pro mne nepochopitelná u dětí.

4. Důležité je posilovat význam rodiny, vytvářet podmínky pro harmonické vztahy v rodině a věnovat maximální pozornost výchově dětí.

5. Tato právní úprava by měla zůstat na rozhodnutí jednotlivých členských států.

6. Tato problematika se zabývá záležitostí, která spadá mimo kompetence Evropského parlamentu.

7. K tomu, abychom neděli ctili a využívali, jako den odpočinku přece nepotřebujeme opatření Evropského parlamentu. Nepřidělávejme si další regulace a žijme tak, jak žít chceme.


Odpovědi Petra Svobody (KDU-ČSL):

1. EU nám přináší především práci; díky vstupu do EU u nás vzniklo 75.000 pracovních míst. Naši zaměstnavatelé mohou díky EU snadno exportovat do ostatních evropských států, ucházet se tam o veřejné zakázky, přichází k nám mnoho investic. Máme nyní 8,6% nezaměstnaných, což je dost, ale i přes hospodářskou krizi jsme se díky členství v EU nikdy nedostali k nezaměstnanosti, jakou jsme měli před vstupem do EU 9,2%. Díky evropským fondům jsme na jednu vloženou korunu do evropského rozpočtu získali dvě nazpět, celkem jsme doposud od EU navíc získali 333 mld. Kč, a tak se u nás víc staví a opravuje, a to všechno vytváří pracovní místa. Díky EU máme HDP vyšší nejméně o 1%, tedy cca 50 mld. Kč, než bez ní. Také máme možnost spolurozhodovat o celoevropských pravidlech, která by nás zavazovala, i kdybychom v EU nebyli. Např. pravidlo pro obchod s ostatním světem, zemědělství, víza apod. neřešíme sami, ale spolu s dalšími státy Evropy. Máme právo spolurozhodovat o pravidlech pro celý půlmiliardový kontinent, někdy dokonce s právem veta. Především ale máme 65 let míru. Mír považujeme za samozřejmost a moc si ho nevážíme, to se projevuje v tom, že Evropa zatím není připravena dost investovat do vlastní obrany. Neplníme ani své vlastní závazky v rámci NATO- investovat 2% HDP do vlastní armády. Snad nám ukrajinské události otevřou oči; podmínkou prosperity je totiž bezpečnost, ne naopak; bezpečnost není jen jakási luxusní nadstavba, pokud jsou peníze na vše ostatní. Evropa by měl být silnější v největších společných problémových oblastech a nezabývat se okrajovými věcmi. Pro budoucnost vidím dvě takové oblasti: silnější spolupráci a koordinaci hospodářských politik, zejména pokud jde o rozpočtovou disciplínu, nežití na dluh a neprojídání vlastní budoucnosti, a dále bezpečnost Evropy: zde mám na mysli nejen investice do společné obrany, ale i lepší a solidárnější ochranu společných hranic EU. Samozřejmě musíme pokračovat v projektech infrastruktur, silnic a železnic, které propojují Evropu, to je pro zemi uprostřed Evropy klíčové . Velkým úkolem bude i energetická bezpečnost a vytvoření skutečného evropského energetického trhu. Ovšem největším úkolem je znovu si plně uvědomit hodnotový základ, který dělá Evropu Evropou. Bez toho nastává syndrom opilého korábu: kdo neví, kam chce, tomu není žádný vítr dost dobrý.

2. Odpovědí na Krym by měla být jednotnější Evropa, schopná se postavit mezinárodním krizím, jako je ta na Ukrajině. Rusko je pragmatické a v praxi nesdílí naše západní hodnoty- demokracii, právní stát a ochranu lidských práv, proto je potřeba vedle diplomacie mít účinné nátlakové prostředky. EU uvedené hodnoty považuje za svůj ústavní základ a nyní se ukáže, zda jsme ochotni pro tyto hodnoty něco obětovat.

3. Jako praktikujíc katolík zásadně eutanazii odmítám. Zatímco u dospělých a starších osob si umím představit situace, které je vedou k žádosti o eutanazii, u dětí mi to přijde absurdní.

4. Tradiční rodina- muž, žena a dítě hraje nezastupitelnou roli, bez ní chybí děti s normálními vzory chování.

5. Nepodpořil bych je. Jen pro upřesnění upozorňuji, že Evropský soud pro lidská práva není orgánem EU, ale Rady Evropy, což je jiná mezinárodní organizace.

6. Nejsem podporovatelem genderové ideologie. Důležité ale je, že tato materie vůbec není v pravomoci EU, a proto se tím EP vůbec neměl zabývat. Konečně ta zpráva nemá vůbec žádné právní důsledky, je nezávazná, a proto nemůže nutit k ničemu ani členské státy EU, ani orgány EU. Taková zpráva jen kontaminuje diskusi o EU a v EU.

7. Neděli jako den odpočinku rozhodně podporuji, tato otázka ale není v pravomoci EU.


Odpovědi RNDr. Pavla Poce (ČSSD):

1. Žijeme v míru a svobodě bez národních hranic na celém evropském kontinentě. Tak jako všechno na světě se mění, mění se i Evropská unie. Hranice se stále více stírají, lidé si stále více rozumějí, snad je to signál, že babylonský trest je u konce. Podařilo se, do evropského projektu začlenit další přátelé, včetně nás samotných. Daří se zlepšovat společný trh, daří se společně bojovat s traviči, kteří ničí naše životní prostřední, naše potraviny i naše zdraví. Nedaří se Evropu sjednocovat v oblasti sociální kvůli tuhému odporu národních vlád, které nechtějí pustit své občany zpod knuty novodobého ekonomického otroctví. O směřování Unie se nyní rozhodne, bude třeba svolat Evropský Konvent a rozhodnout se, zda půjdeme kupředu cestou federace nezávislých suverénních států, nebo zda se vrátíme k pouhému sdružení volného obchodu. Já doufám, že to bude ona první možnost. Každopádně dnešní nejasný stav není dále udržitelný. Lidé jej prostě nechtějí a upřímně řečeno, já ostatně také ne.

2. Nedomnívám se, že Evropané mají důvod k obavám ze strany Ruska. To co se děje na Ukrajině je výsledkem mocenského boje USA a Ruska, snad dokonce hra tajných služeb. Evropská unie není kompetentní se do tohoto střetu příliš míchat. Můžeme vytváře spoustu prohlášení, ale nic reálného neučiníme, kromě pomoci trpícím z Ukrajiny. Co pro ně můžeme udělat a co pro ně udělat musíme, je spravovat řádně Evropskou unii, aby byl ve světě alespoň jeden příklad skutečné svobodné a demokratické společnosti. To je naše zodpovědnost a pro tu jsem pracoval a pracovat budu.

3. Samozřejmě, že dítě není schopno do konečných důsledků rozhodnout o životě a smrti, to ostatní není ani dospělý člověk. Belgický zákon se však týká extrémních případů a k rozhodnutí o eutanazii je nutné konsilium lékařů a samozřejmě také rodičů. Kdo například nesouhlasí s potraty, nemůže souhlasit ani s belgickým zákonem. Co se týká eutanazie, klonil bych se k jejímu odmítání, člověk by se neměl vzdávat svého života. Ale zažil jsem v rodině případ beznadějné rakoviny, kdy žena umírala několik týdnů v hrozných bolestech, které již nešlo nijak zvládnout. Tváří v tvář takovému utrpení pak člověk zaváhá, zda by nebylo správné takto mučenému člověku umožnit odchod.

4. Stále významnou a jsem přesvědčen, že významnou úlohu bude hrát i nadále. Jsem hodně ve styku s generacemi mých dětí a oni rozhodně úlohu klasické rodiny, jak ji popisujete, neodmítají a svoje role přijímají. Pokud jim sama společnost nebude házet klacky pod nohy, nevidím zde žádný problém

5. Mohu mít na samotné registrované partnerství jakýkoliv názor, ale sjednocení podmínek v rámci celé EU je podle mě nutné a správné, a proto bych je podpořil.

6. Zpráva Lunacek je nezávazná zpráva z vlastní iniciativy, přikládá se jí větší význam, než jaký ve skutečnosti má. Právo lidské bytosti na sebeurčení, včetně sebeurčení sexuálního nemůže nikdo zpochybňovat. Lidská duše je složitá a může se ocitnout na různých místech a v různých tělech. Dělat z toho ovšem ideologii, to absolutně odmítám.

7. Ale ano, jenže sama společnost odmítá toto respektovat. Sami ti, kdo požadují svěcení neděle, poté protestují, když by měly být v neděli zavřené jejich oblíbené supermarkety. Nemám rád násilí a znásilňování v žádném ohledu. Co je pro jednoho prací, je pro jiného odpočinkem, a zle bych se osopil na každého, kdo by mi chtěl vzít práci na zahradě nebo kolem domu, při které v neděli odpočívám.


Odpovědi Martiny Týblové (mluvčí TOP 09)

1. Když dnes po dlouhém úsilí, které vyžadovalo z české strany provést aspoň část nutných reforem a přijmout alespoň některá evropská pravidla, jdeme po České republice, vidíme obrovský rozdíl. Od doby před deseti lety se většina našich měst a obcí rozzářila, český průmysl se velkými investicemi zvenčí změnil, je opravdu na evropské úrovni. Když se podíváme na valnou většinu našich spoluobčanů, tak se jim daří mnohem lépe, než před deseti lety. Bohužel i za těch 10 let, jen málokteří vypozorovali, kolik pravomocí se přesunulo do Evropského parlamentu, a že tam opravdu padají rozhodnutí, která se nás dennodenně týkají. Voliči by si měli uvědomit, že výběr a volba jejich zástupců do Evropského parlamentu do značné míry ovlivní i jejich budoucnost a vývoj naší země v Evropě.

2. Česká republika by měla patřit k zemím, které budou prosazovat co nejtvrdší postup vůči Vladimíru Putinovi a jeho režimu. Obavy z dalšího vývoje na Ukrajině jsou oprávněné. Na půdě EU je třeba podporovat a navrhovat vůči Ruské federaci taková opatření, a to včetně ekonomických sankcí, která ve svém důsledku mohou Putina odradit, od porušování mezinárodního práva. Právě z úst zástupců České republiky by, vzhledem k naší historické zkušenosti, měla zaznít tato slova hlasitě a razantně.

3. TOP 09 v tuto chvíli nevidí možnost legalizace eutanazie.

4. Jsme konzervativní politická strana, která považuje tradiční rodinný model za důležitý a jeho úloha je pro nás naprosto zásadní.

5. Toto rozhodnutí by mohlo zůstat v kompetenci každého jednotlivého státu.

6. Tato otázka nebyla zodpovězena.

7. Toto téma nepatří mezi stěžejní body programu TOP 09, kterým se chceme na půdě Evropského parlamentu zabývat.


Autor: A. Balintová, pro Sinaj- Zpravodaj římskokatolických farností Malá Morávka, Andělská Hora ve Slezsku, Dolní Moravice, Rudná pod Pradědem, Václavov u Bruntálu, ročník III. /č.5

Volba-tlačítko, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 20. 05. 2014 | 1661 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 404165
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace