Zajímavé...

Trnová koruna

Trnová koruna, volná licence, pixabay.com Ježíš žádá pro svou trním korunovanou hlavu zvláštní úctu, usmiřování a lásku. Jednou řekl své nevěstě: „Trnová koruna mi způsobila větší muka než všechny ostatní rány."

Po smrtelném zápase v Getsemanské zahradě byla mým nejhroznějším utrpením. Abyste zmírnili tyto bolesti, musíte zachovávat pravidla řehole.“

„Podívej se na tu hlavu! Z lásky k tobě byla probodána, pro její zásluhy máš být v nebi korunovaná. Blahoslavená duše, která o této hlavě pozorně rozjímá, blahoslavenější je však ta, která koná to, o čem rozjímala. Duše, které na zemi ctily mou trnovou korunu a rozjímaly o ní, budou jednou v nebesích mojí korunou. Za chvilku, za kterou tu rozjímáte o této trnové koruně, daruji vám na věčnosti jinou korunu, neboť moje trnová koruna vám zajistí velkou slávu.“

„Svou trnovou korunu dávám svým milovaným. Náleží zvlášť mým nevěstám a vyvoleným duším, je slastí svatých v nebi, ale mým miláčkům na zemi patří hlavně její utrpení.“

Kristus korunován trním, volná licence, wikimedia.org


Při těchto slovech viděla Marie Marta, jak z každého trnu vychází nevýslovně krásný žár.

„Moji praví služebníci chtějí trpět, jako jsem trpěl já, ale nikdo nemůže trpět tolik jako já.“

Od duší, které jsou mu oddány, žádá Ježíš něžnou soustrast. Jednoho dne ukázal své služebnici na svou krvácející, trním probodenou hlavu s tak bolestným výrazem, že neměla slov, aby to vyjádřila, a přitom řekl:

„Podívej se na Toho, kterého hledáš, v jakém je stavu! Podívej se sem a vytahuj trny z mé hlavy tím, že mému Otci obětuješ zásluhy mých ran. Vzchop se a hledej pro mě duše!“

Z těchto slov zaznívá horlivost pro spásu duší, jsou jakoby ozvěnou stálého Ježíšova „Žízním“.

„Pamatuj si: Utrpení je pro tebe a milosti, které z něho plynou, jsou pro jiné. Jedna jediná duše, která spojí své konání se zásluhami mé koruny, získá více než celý klášter.“

Vedle těchto přísných nabádání, Pán svou služebnici i povzbuzuje, takže se její srdce rozohňuje svatou láskou a je ochotná ke každé oběti. Tak se jí ukázal v říjnu 1867 v nebeské slávě se zářící korunou a řekl:

„Moje trnová koruna bude osvětlovat nebe i všechny svaté. Na zemi ukazuji její slávu jen několika vyvoleným duším, neboť svět je zastřený přílišnou temnotou, než aby mohl uvidět její vznešenost. Hle, jaká je krásná nyní, po těch velkých mukách, které mi kdysi způsobila!“

Pán šel ještě dál. Učinil Marii Martu účastnu nejen na svém utrpení, ale i oslavení, když jí dal na okamžik vidět svou budoucí slávu. Jednou jí položil na hlavu svatou korunu, což jí způsobilo prudkou bolest, a řekl:

„Zde máš mou korunu. Mí svatí tě takto budou vidět.“

A obrátil se k nim a ukázal na svoji obětní ovečku se slovy:

„Hle, ovoce mé koruny!“

Je-li koruna Pána štěstím blahoslavených v nebi, je i předmětem hrůzy pro zavržené. O tom měla sestra Marie Marta jednou vidění. Uviděla soudnou stolici zaplavenou paprsky, které vycházely ze svaté koruny. Duše za duší se objevovala před nejvyšším Soudcem. Ty, které zůstaly za pozemského života věrné Bohu, vrhaly se plné důvěry do Spasitelova náručí, ostatní pohleděly na svatou korunu a vzpomněly si na lásku Ježíše Krista, kterou pohrdaly. Řítily se s hrůzou do věčné propasti. Toto zjevení dojalo ubohou sestru tak, že ještě když o něm vyprávěla, tak se celá chvěla.Nihil obstat A. Can. Eltschkner, cenzor

IMPRIMATUR Pragae, die 7. duben 1927 + Ant. Podlaha, Episcopus Paphiensis, Vicarius generalisPřevzato z www.doverujem-a-verim.blogspot.com, z článku z 18. 1. 2019, který naleznete zde.

Marie Marta Chambonová, volná licence, wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.10.2019)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (25.08.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
Milosrdenství Boží - svátek (08.04.2018)
Boží milosrdenství (08.04.2018)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (07.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Obraz božího milosrdenství (22.02.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Boží milosrdenství (23.04.2017)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 18. 04. 2019 | 1027 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (158 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (116 hl.)
 
Je to bláznovství (116 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (119 hl.)
 
Dost se o to zajímám (157 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (119 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (114 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 899
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace