Katolická charismatická konference
Jsme mediálními partnery Katolické charismatické konference.

Zajímavé...

Světec svědomí a sociální spravedlnosti

V roce 1535 byl popraven významný anglický filozof, humanista a politik Tomᚹ More. Stal se katolickým mučedníkem Anglie a záhy uctíván jako světec, i kdyžž ke kanonizaci doššlo teprve roku 1935.

TomṚ se narodil v roce 1478 v rodině londýnského soudce za panování Jindřicha VII., zakladatele tudorovské éry. Vystudoval oxfordskou univerzitu, na níž mezi přednṚejícími byl také Erasmus Rotterdamský, který v něm vyvolal žživý zájem o řeckou literaturu a studia humanitní. Svůj obdiv k antice dovedl dobře spojit s upřímným žživotem křesťanským. Vynikal bystrostí ducha a hlubokou zbožžností. Jako schopný právník se smyslem pro spravedlnost stal se soudcem a pro řečnický dar byl již ve 26 letech zvolen za poslance parlamentu. Ožženil se, měl 4 děti a žžil ve spořádané křesťanské rodině, v nížž bylo dostatek lásky, pochopení a obětí pro druhé. Po pádu Wolseyově byl More jmenován nejvyšššším kancléřem. Rychlý postup vyplýval z jeho uceleného vzdělání, morálních vlastností, diplomatických schopností, dokonalých právnických, hospodářských a politických vědomostí.

Na dvůr Jindřicha VIII. nastoupil s určitými nadějemi, žže se mu podaří vhodně usměrňovat mladého panovníka, který měl k němu zpočátku dobrý vztah. Chtěl svou poctivou prací ulehčit také t잾kou sociální situaci obyvatelstva. Když viděl, žže jeho naděje jsou zklamány, odeššel do ústraní. Král jej vššak nenechal dlouho v klidu. Potřeboval podporu pro splnění svých osobních plánů a záměrů. Propustil svoji manžželku a poněvadž ž chtěl uzavřít nový sňatek, žžádal na papežži, aby prohlásil první manžželství za neplatné. Papežž ani kancléř nemohli s postupem krále souhlasit. Ten zuřil a hrozil odpadem od církve. Jeho hrozba se stala skutkem a posléze celou Anglii přinutil k odpadu, sám se pak prohlásil za hlavu národní církve. ŽŽádal písemnou přísahu věrnosti od státních úředníků, církevních hodnostářů, kn쾞í, řeholníků a dalšších osob podle výběru panovníka. První, který měl přísahat, byl kancléř TomṚ More. Ten prohlásil, žže uznává krále za hlavu státu, ne vššak za hlavu církve. Za to byl uvězněn a Jindřich se pokusil vššemi prostředky, aby se podvolil.

Nakonec umožžnil návšštěvu Tomᚹovy dcery Markéty ve vězení. S pláčem padla na kolena a prosila: „Otče, podepišš!“ Ten odpověděl: „A co bude, kdyžž podepíšši?“ - „Pak budešš propušštěn z vězení, vrátíšš se k nám a zas budeme spolu tak ššťastně žžít, jako dosud.“ - „A jak dlouho myslíšš, žže budeme tak ššťastně spolu žžít?“ - Dcera se zarazila a pak váhavě odpověděla: „Myslím - žže bychom mohli tak žžít aspoň dvacet let.“ TomṚ se usmál a odpověděl: „Dvacet let? - A za to bych měl prodat věčnost? - Ty jsi ššpatná obchodnice.“

Zůstal pevný a králi s naprostým klidem prohlásil, žže „zneužitá moc a síla nepřinṚí vítězství.“ Kdyžž se nechtěl snížžit za nástroj královy zvůle, byl jako velezrádce odsouzen k několikanásobné smrti. Na oznámení, žže mu byla z milosti zaměněna v pouhé stětí, zvolal: „K龞 Bůh uššetří vššechny mé přátele takové milosti!“ K popravě ššel klidně a s veselou myslí. Katovi, který jej prosil za odpušštění, odpověděl: „Příteli, prokazuješš mi největšší služžbu.“

Odkud čerpal TomṚ Morus své dušševní síly, žže přemohl hrůzu smrti?
- Z myššlenky na věčnost.

Věrnost k církvi zpečetil svou krví i TomṚův přítel, biskup Jan Fisher. Zahynula řada dalšších církevních hodnostářů (biskupů, opatů, doktorů teologie), na 500 řeholníků, 176 ššlechticů, 124 m칚ťanů a 110 žžen. Na popraviššti skončilo mnoho tisíc pauperů, kterým chtěl More ulehčit žživot. V literárním světě zjednala Tomᚹovi Morovi jméno „Utopia“, srššící duchaplností i vtipem. V knize podává obraz ideálního společenského uspořádání na ostrově, jehož jméno se stalo velikým pojmem. Velebí nábožženskou toleranci, kritizuje soudobou nespravedlnost, velké protiklady a nesnṚenlivost. V Toweru napsal spis Útěcha v utrpení, v němžž opakuje své celožživotní přesvědčení, žže „Bůh ví lépe nežž já, co je pro mne dobré. Lidská útěcha nestačí. Být ut칚en Bohem je velký dar...“

Stanislav Zeman

Světlo 31/1995


Povelehradské setkání 2013

Sdílet

Související články:
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (05.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Obrácení svatého Pavla (26.01.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (11.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 02. 11. 2014 | 1512 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 31/1995
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 156751
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace