Katolická charismatická konference
Jsme mediálními partnery Katolické charismatické konference.

Zajímavé...

Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině.

sv. Mikuláš, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Patron dětí, studentů, námořníků, loďařů, obchodníků, nevinně odsouzených, cestujících a novomanželů a jiných, se narodil do majetné rodiny kolem roku 270 ve městě Patara v maloasijské Lýkii, která se nachází na území dnešního Turecka.

Z mála spolehlivých informací o něm víme, že byl skromný a měl velmi dobré srdce. Už předtím než se stal biskupem, byl vzorem milosrdné lásky k bližním. Četné dobré skutky konal potají, jak doporučoval Pán Ježíš (viz Mt 6,3).

Život protknutý skutky lásky


Nejznámější z legend ze života sv. Mikuláše je příběh o dcerách zchudlého šlechtice. Otec neměl dostatek finančních prostředků na věno pro dcery a zamýšlel je prodat do nevěstince. Sv. Mikuláš jim potají v noci vhodil přes okno měšec s penězi, díky kterému se mohla vdát nejstarší dcera. Sv. Mikuláš stejným způsobem zajistil i ostatní dcery. Nečekaný zisk peněz rodina chápala jako znak Boží lásky a péče a utvrdil je ve víře.

Méně známější je, že sv. Mikuláš bývá vzýván jako patron obchodníků a námořníků. První jmenovaní dávali svému patronovi stavět kostely v oblastech, kam je vedl obchod, na Slovensku to byli zejména němečtí obchodníci. K druhým uvedeným: zachovaly se různé příběhy z plavby lodí, kde Mikuláš pomohl námořníkům. Především jsou to situace, kdy se na Mikulášovu modlitbu uklidnilo moře i vichřice, další je zázračná záchrana tonoucího muže, jakož i pomoc posádce neovladatelné lodi.

K jeho volbě biskupem kolem roku 280 se váže legenda - lýkijští biskupové se usnesli, že novým biskupem z Myry se stane muž, který jako první ráno vstoupí do chrámu, a tím byl Mikuláš. Mikuláš se nepovažoval za hodného pro takový úřad, ale v poslušnosti se volbě podrobil.

Mikuláš pomáhal chudým, hladovým, obzvlášť chránil děti, sirotky a vdovy. Navštěvoval nemocné a slabé, bránil nespravedlivě pronásledované. Zachoval se příběh záchrany tří nevinných vojáků nespravedlivě odsouzených na smrt, či příběh o zázračném vzkříšení tří mrtvých chlapců, také příběh o vykoupení dětí odsouzených za krádež.

Věrný v utrpení


V době Diokleciánova pronásledování křesťanů byl rozhodným Kristovým svědkem. Byl zajat, poslán do vyhnanství a vězněn. Utrpení snášel klidně, evangelizoval spoluvězně, povzbuzoval je k důvěře v Boží Prozřetelnost a seznamoval je s Kristovým učením.

Mikuláš se pro nebe narodil 6. prosince v polovině 4. století. Úcta k němu se začala šířit hned po smrti. Stal se národním patronem Ruska, také patronem Apulie, Lotrinska, Řecka a Sicílie, kromě všeobecně známého patronátu nad dětmi ho věřící vzývají i v případech uvedených v úvodu.

Mikulášovy četné patronáty a atributy se odvozují od příběhů z jeho života. Nejčastěji je znázorňován jako biskup s knihou Písma svatého, nebo se třemi symbolickými jablky či zlatými koulemi jako připomínka jeho nejznámějšího skutku milosrdenství - záchrany tří dcer zchudlého otce.

Oslavujeme v rodině


sv. Mikuláš, http://en.wikipedia.org, (CC BY-SA 2.5)


Jak naložit se svátkem sv. Mikuláše v rodině?


Mikulášský podvečer je pro děti jistou předzvěstí vánočního obdarování a velmi se na něj těší. Náročnější však je, že mikulášské balíčky nebo večírky jsou už všude - děti je dostávají od rodičů, ve škole nebo školce, ve farnosti, někdy i od zaměstnavatelů či prarodičů. Děti takto vnímají osobnost sv. Mikuláše zkresleně, jako "automat" na balíčky a sladkosti - ale pro rodiče, je důležitější uložit do "databáze" malé duše jiný obraz a odkaz.

Staňme se pomocníky sv. Mikuláše


Poselství sv. Mikuláše přece zní: v tichu, s láskou, s vědomím, kde co je třeba, přinést to, co chybí jiným. Obraz tohoto světce, který klade po nocích potřebné dary do oken, má být předobrazem nezištného darování a předzvěstí desátku, ke kterému děti mohou i touto cestou dorůst.

Jak jim k tomu pomůžeme? Možná nestihneme tuto aktivitu před mikulášskou nadílkou - ale není špatné sednout si k tématu i během Mikulášského víkendu. Příběh sv. Mikuláše, který je vyprávěn dětem, má nasměrovat aktivitu a pozornost dětí na opačnou stranu břehu: i ty se můžeš stát pomocníkem sv. Mikuláše. Komu bys rád potají něco přinesl a co by to bylo? Povzbuďme děti, aby přemýšlely nad tím, kdo v jejich okolí potřebuje pomoc - možná je to nemocný kamarád, stará paní sousedka, která s nikým nemluví nebo někdo z rodiny, ze školky nebo školy. Děti budou velmi iniciativní a nápadité! Společně zvažte, co komu by udělalo radost a přichystejte hromádky sladkostí, knížky, možná hezkou kresbu nebo list - podle potřeby pro každého, koho se chystáte obdarovat.

Zapojme fantazii a šikovnost


Po tomto kole doporučujeme tvůrčí aktivitu na výrobu celkem tajných, zašifrovaných obalů: menší děti určitě zaujme jednoduché razítkování prstem na větší obálku nebo papírový sáček. K aktivitě nám postačí prstové nebo vodové barvy, troška vody, ideální vlhčené ubrousky na utírání. Vymačkání prstů namočených v různých barvách a kombinacích, děti mohou vyrobit obal na dárek.

Pro starší a šikovnější děti je k dispozici vyšší level: výroba ozdobné krabičky. Podle věku a dovednosti (a také velikosti dárku) je dobré vybrat velikost krabičky - může být i taková od sýra až po nějakou větší od bot. Tentokrát použijeme koláž z barevných papírů, které natrháme na kousky a lepíme tyčinkovým lepidlem na vnější stranu krabice - může vzniknout vzor nebo jen pestrá barevná mozaika.

Hotové obaly by měly dostat parádní jmenovku, zde postačí kousek kartonu nebo zajímavého papíru, na který napíšeme jméno obdarovaného. A pak zbývá už jen dar vložit a potichu, za tmy odnést před dveře nebo k oknu (nebo tento transport zajistit přes známé a rodinu bez pošty a uvedení odesílatele) tam, kam je třeba.

Dětem bychom po této aktivitě měli udělit čokoládový řád asistenta sv. Mikuláše - a ve hře pokračovat dál.

Autorky: Žofia Majdeková, Mária Kohutiarová

Převzato ze zastolom.sk, 3. prosince 2014, článek naleznete zde.

dítě, otec, matka, rodina, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (05.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Obrácení svatého Pavla (26.01.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 05. 12. 2014 | 1704 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 158199
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace