Zajímavé...

Růženec s dětmi: růže či trny?

CC0, pixabay.com Při slovním spojení "růženec s dětmi" se bezděčně objevují vrásky na čele nejednoho rodiče či učitele. Má smysl děti do modlitby nutit? Je odříkání Zdrávasů pro ně nějak užitečné, když této modlitbě nerozumí?

Neskončí růženec jen jako bižuterie? Nebo jako kovbojské laso na zneškodnění otravného sourozence? Pochybnosti rostou jako houby po dešti - a to zejména tehdy, když je poléváme vlastní nechutí a výmluvami, proč se růženec právě dnes nemodlit.

A možná pro tyto obavy je růženec stále modlitbou, která opravdu stojí za to. Přesvědčuje nás o tom množství svatých. Sv. Páter Pio, sv. František Saleský nebo bl. Pius IX. mluvili o růženci jako o nejmocnější zbrani, se kterou se dá dobýt svět, dokonce porazit ďábla. Osobní význam růžence zase velmi jasně zdůraznil sv. Josemaría Escrivá: "Modlete se růženec. Požehnaná ta monotónnost Zdrávasů, která očišťuje monotónnost vašich hříchů!"

foto: Aprilwine,  CC BY-SA 3.0, en.wikipedia.org


O svatém papeži Janu Pavlu II. je známo, že růženec byl jeho nejoblíbenější modlitbou. Každý den si dokonce udělal čas, aby se pomodlil všech patnáct tajemství (dnes jich včetně tajemství růžence světla máme dvacet). Jan Pavel II. také rád vyzdvihoval roli modlitby růžence v rodinách. V apoštolském listě Rosarium Virginis Mariaek nám promlouvá takto:

"Posvátný růženec se svou dávnou tradicí ukázal zvlášť účinný jako modlitba, v níž rodina nachází sama sebe. ... Rodina, která se spolu modlí růženec, napodobuje ovzduší nazaretské domácnosti, jejíž středem je Ježíš: prožívají s ním radosti a smutky, své potřeby a plány svěřují do jeho rukou, čerpají z něj naději a sílu pokračovat"(Rosarium Virginis Mariae, 41).

Zde je tedy pět důvodů, proč růženec může být i pro vaši rodinu tou správnou volbou:

* Růženec je jednoduchý

I když na první pohled může vypadat komplikovaně.

Růženec je modlitba, která je primárně složená ze tří opakujících se (základních) modliteb - Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci. Jsou krátké a jednoduché, snadno si je zapamatují i menší děti a rychle jsou schopny předmodlovat se samy. To je obvykle motivuje víc, než když se předmodlují rodiče.

Jednoduchý však neznamená bezvýznamný. I v tomto případě totiž platí: v jednoduchosti je krása - a co se týče růžence, tak i velká hloubka.

* Růženec je názorný a fyzicky hmatatelný

Hmat je pro děti velmi důležitým smyslem, zdrojem informací, i (především pro mladší děti) zdrojem emocionálního ujištění a pocitu bezpečí. Držet růženec fyzicky v rukou může dítěti pomoci rozvíjet osobní rozměr modlitby, zejména tehdy, pokud dítě má svůj vlastní růženec, který například dostalo k svátku nebo si ho samo vyrobilo. Také mu můžeme vysvětlit, že držet růženec je jako držet za ruku samotnou Pannu Marii.

Další nezanedbatelnou výhodou "názornosti" růžence je samozřejmě i to, že děti mohou sledovat, jak velkou část modlitby už mají za sebou a jaká je ještě čeká.

* Růženec přináší pokj

Svatý papež Pius X. řekl: "Pokud chcete, aby ve vašich rodinách panoval pokoj, modlete se v rodině růženec."

Asi to důvěrně znáte - dětský povyk, křik, pláč, zvídavé otázky, sourozenecké hádky. Pokud uprostřed tohoto rodinného ruchu toužíte po malé oáze klidu, zkuste pravidelnou modlitbu posvátného růžence. Opakování jednoduchých modliteb vám poskytne příležitost uklidnit se fyzicky i psychicky a umožní vám spočinout v bezpečí Boží přítomnosti. Zároveň vás pozve k tiché reflexi o Ježíšově - a zároveň i o svém vlastním - životě.

Navíc, podle apoštolského listu o posvátném růženci, členové rodiny při této modlitbě vždy získají "schopnost vidět jeden druhého novýma očima, komunikovat spolu, být solidární, odpustit si navzájem a pokaždé začínat ve svazku lásky obnoveném z Božího Ducha" (Rosarium Virginis Mariae, 41).

* Růženec vypráví příběh - a děti příběhy milují!

Prostřednictvím posvátného růžence ožívá příběh spásy a přibližuje se ke všem členům rodiny, k menším i větším. Všechna růžencová tajemství nás učí něco velmi důležitého o Ježíšově životě a také o nás samých. Učí nás o tom, kým Ježíš Kristus opravdu je a kým jsme povoláni stávat se my v něm.

Tajemství radostného růžence hovoří o Ježíšově dětství a o Božím plánu s jeho (a také naší) rodinou, tajemství bolestného růžence o významu jeho (i našeho) utrpení. Slavný růženec nás směřuje k žití své každodennosti s pohledem upřeným na nebe. Tajemství světla nás zvou poznávat a přijímat Krista jako našeho milujícího Spasitele, ve kterém se snoubí lidská přirozenost s božskou.

Bonusem těchto růžencových příběhů je skutečnost, že jejich "vypravěčkou" je samotná Maria. Ona - která Božího Syna milovala více než kdokoliv jiný na Zemi - nás těmito příběhy provází. Umožňuje nám poznávat Krista jejíma očima a učí nás přibližovat se k němu a stále více se mu připodobňovat.

* Růženec odráží život vaší rodiny

Tak jako posvěcený růženec, i náš každodenní život je složen z chvil radosti, bolesti, naděje a světla. Zažíváme různé situace jako setkání s blízkými, návštěvy chrámu, radost z dětí, společné stolování, bolesti a trápení, jakož i malé zážitky nebe na zemi, oslavy, dotyk Ducha Svatého. Jsou to situace, které jsou běžnou součástí našeho života i života lidí kolem nás ... a všechny najdeme i v růženci.

Řečeno slovy sv. Jana Pavla II., modlitba růžence jednoduše "bije pulsem lidského života". Meditace nad růžencovými tajemstvími nám pomáhá lépe porozumět nejen Ježíšovu, ale i vlastnímu životu. A rovněž nás učí lépe se vypořádat s různými typy situací, se kterými se v životě setkáváme, a to podle vzoru samotného Ježíše.

 Kromě těchto pěti bodů bychom samozřejmě mohli vyjmenovat ještě mnoho dalších - a velmi praktických pro náš (nejen) duchovní život. Sv. Ludvík z Montfortu, autor významné knihy o posvátném růženci, například uvádí, že každodenní modlitba růžence očišťuje naši duši a smývá hřích, usnadňuje nám praktikovat ctnosti, zapaluje nás láskou k Bohu a přináší nám mnoho milostí. Jinými slovy, přibližuje nás k nebi.

Důvodů k modlitbě růžence je tedy dost. A docela dobrých. Stačí to jen vyzkoušet. Svolejte děti, vezměte si do rukou svůj oblíbený růženec ... a nezapomeňte, že i nedokonalá modlitba je nekonečně lepší než žádná.

5krát o tom,
jak se růženec s dětmi opravdu modlit


První část našeho článku "Růženec s dětmi" se zaměřovala na důvody, proč má právě modlitba posvátného růžence pro rodiny velký smysl. K této modlitbě nás pravidelně povzbuzují naši kněží, biskupové a v průběhu staletí tak učinili i mnozí papežové a svatí.

Dechtice, foto: www.magnificat.sk


I Panna Maria nás vícekrát při svých zjeveních vyzvala, abychom se tuto modlitbu pravidelně modlili a vyprosili tak světu mír. Všichni si určitým způsobem uvědomujeme, že modlit se růženec je dobré a potřebné. Proč to tedy neděláme?

Vraťme se na chvíli k vráskám, které se nejednomu z nás objevují na čele při pomyšlení na společný čas modlitby v rodině. Ruku na srdce, růženec s dětmi není vždy procházka růžovou zahradou. Občas se nám dokonce může zdát jako ta Getsemanská - a to i bez toho, že bychom právě rozjímali o tajemství "který se pro nás krví potil".

Jelikož sv. Jan Pavel II. rozuměl našim lidským těžkostem při modlitbě, dovolíme si i v tomto případě zacitovat slova z jeho apoštolského listu Rosarium Virginis Mariae:

"Mohlo by se namítnout, že růženec je modlitba, která nevyhovuje vkusu dnešních dětí a mladých. Ale tato námitka je namířena spíše na ne dost přiměřenou metodu modlení se. Navíc nic nebrání tomu, aby se základní struktura růžence pro děti a mladé - kteří se ho modlí buď v rodině nebo ve skupinách - neobohatila vhodnými symbolickými a praktickými pomůckami, na jeho lepší pochopení a ocenění. Proč to tedy nezkusit?" (Rosarium Virginis Mariae, 42)

Takže proč to nezkusit? V následujících řádcích najdete minimálně pět užitečných tipů, JAK se v rodině s dětmi modlit růženec tak, abyste si vy a vaše děti tuto modlitbu zamilovali ještě více.  

* Vyberte vhodné místo a čas

Prvním důležitým krokem je vybrat pro modlitbu růžence správné místo a čas - a držet se svého plánu, pokud je to možné. Pokud se růženec chcete modlit pravidelně, ideální je dělat to vždy ve stejný čas na stejném místě. Tak si děti na tento rodinný rituál snadněji zvyknou a časem ho přijmou za svůj.

Začátky však mohou být těžké. V případě, že děti nedokáží při modlitbě doma sedět, zkuste se začít modlit například při cestování autem. Děti pak nebudete muset honit po místnosti, a pokud cestujete déle než 15-20 minut, stihnete se pomodlit možná i celý růženec. Navíc vám i samotná cesta rychleji uteče.

Připravte sebe i děti na průběh modlitby

Když se tedy chcete modlit doma (například po večeři, kdy děti mají hotové úkoly), setkejte se ve stanovený čas a spolu se připravte na modlitbu: rozdejte si růžence (ideální je, aby každý člen rodiny měl svůj), zapalte svíčku (děti milují plamen), případně si dejte před sebe na stolek obraz Panny Marie s Ježíšem, relikvii světce ... na začátek si můžete zazpívat, říct si úmysly, za koho nebo za co se chcete růženec pomodlit.

Pro plynulejší průběh modlitby můžete mít stanovených i několik rodinných pravidel. Zde jsou některé od Kendry Tierney (autorka píše o liturgickém životě v rodinách):

Další volbou je přidat se k modlitbě růžence například v kostele (před nebo po mši), na poutním místě nebo během procházky či turistiky v přírodě.

Zejména při jisté pravidelnosti je však zřejmě nejlepším místem pro modlitbu růžence váš domov.

@ Děti - školáci musí zůstat během modlitby sedět, dávat pozor a zapojovat se. Mladší děti musí zůstat v místnosti a mohou vyrušovat jen do jisté snesitelné míry.
@ Děti mohou sedět kdekoliv chtějí, ale když se začne modlitba, nemohou již své místo měnit.
@ Růženec je určen pouze pro ruce - ne pro nohy, kolena, neslouží ani na údery sourozenců.
@ Všichni se musí zapojovat. Společná modlitba znamená, že by nám mělo být umožněno slyšet se navzájem.

aschenputtel, CC0 Public Domain, pixabay.com
 

Určitě nepodceňujte poslední bod. Samozřejmě, je velmi vhodné, aby společnou modlitbu vedli rodiče (zejména ze začátku). Ale nezapomeňte - čím více budou děti zapojené do modlitby, tím více se budou cítit její součástí a dříve si ji oblíbí. Pokud to zvládnou, nechte je předmodlovat se, pomozte jim, podpořte je. Povzbuďte je, aby řekly své zamyšlení k danému tajemství. Dovolte jim klást otázky a využijte to jako skvělou příležitost naučit děti něco nového o pravdách naší víry. Pokud jsou děti již starší, domluvte se s nimi, že jim na otázky odpovíte po skončení modlitby.

Na závěr se můžete pomodlit další modlitby jako Pod ochranu tvou nebo Svatý Michaeli Archanděli, případně si opět zazpívejte nějakou píseň. Velmi vhodným ukončením mohou být krátké litanie k vašim "rodinným svatým" (křestním, biřmovacím ...), kde vzpomenete patrony každého člena rodiny. Ukončíte je vzýváním sv. Josefa a Panny Marie.

* Použijte praktické pomůcky

Existuje mnoho šikovných způsobů, jak dětem přiblížit modlitbu růžence a učinit ji pro ně osobnější a lépe pochopitelnou. Využijte je!

Začít můžete například tím, že si spolu s dětmi vyrobíte vlastní růžence - klasické z korálků, případně se staršími dětmi můžete zkusit výrobu tzv. uzlového růžence (Knotted rosary). Mnoho návodů na podobné aktivity najdete na internetu. Následně se můžete dohodnout s vaším knězem, aby vám růžence požehnal - děti tak lépe pochopí, že tu jde o něco speciálního, ne o bižuterii na krk nebo hračku.

Menším dětem mohou také vyhovovat omalovánky, například takové, které zobrazují jednotlivá růžencové tajemství, nebo docela jednoduché s konturami růžence s velkými zrnky. Jednotlivá zrnka si mohou děti postupně vybarvovat během modlitby a zároveň sledovat, kde se právě v modlitbě nacházejí.

"Vyšším levelem" omalovánek může být tzv. růžencová quiet book - knížka, která vyobrazuje jednotlivá tajemství zajímavým (3D) způsobem. Můžete si ji doma vyrobit z tvrdšího papíru, korálků, filcu, různých ozdůbek, stužek. Inspirace najdete i na internetu, ale snažte se využít vlastní fantazii a zapojte do výroby i děti.

Bonusový tip: usnadněte si práci a využijte dostupné materiály. Vytiskněte si omalovánky a další podklady ze stránky www.miliondeti.sk. Poohlédněte se v obchodech po dětských knížkách, zamyšlení, figurkách či růžencích vyrobených speciálně pro malé děti.

* Odlište to, co je speciální

MrsBrown, CC0 Creative Commons, pixabay.com


Dobrou zásadou při prožívání liturgického života (i v rodině) je odlišit to, co je speciální. Vidíme to na liturgických barvách, čteních, ale i na mnoha dalších liturgických "detailech". Proto, pokud chcete například oslavit svátek Růžencové Panny Marie (7. října), případně jiný mariánský svátek, zvolte méně tradiční - a zejména pro děti výjimečnější - způsob modlitby. Vyzkoušet můžete i aktivitu "jedlý růženec". Děti to motivuje a vede k schopnosti odlišit svátek od běžných dní.

Jak samotný název napovídá, "jedlý růženec" si třeba předem připravit. Použít lze například cereálie, sušené ovoce nebo kousky čokolády. Vyberte si něco, co se dá sníst rychle a děti to nemusí dlouho žvýkat v ústech. Odlište zrnka, která představují modlitbu Zdrávas a modlitbu Otčenáš. Každému členu rodiny vytvořte jeho vlastní růženec nebo požádejte starší děti, aby vám pomohly (využijte například stůl, kolem kterého si následně sednete). Během modlitby děti mohou vždy sníst právě pomodlené "zrnko" - nebo si ho mohou odložit stranou a sníst později, po skončení modlitby.

Pamatujte, děti jsou dětmi! Dospělí jste tu vy.

To je zřejmě ta nejdůležitější část z celého článku. Navzdory všem uvedeným tipům totiž nelze očekávat, že děti budou z modlitby růžence vždy nadšené. Právě naopak, určitě budou vymýšlet a nejednou dají najevo i svůj nesouhlas. To však neznamená, že je to třeba vzdát.

Zde je tedy několik nejdůležitějších tipů na závěr:

* Pamatujte, že děti netouží vždy po tom, co je pro ně nejlepší. Přesto má stále smysl dávat jim jíst i zeleninu namísto samých sladkostí a vést je k modlitbě, ačkoli by se místo toho raději dívaly na pohádky. Ale vyplatí se hledat způsob, který jim bude "chutnat" více - který jim jako dětem bude bližší.

* Buďte trpěliví. Zkoušejte to znovu a znovu. Nevzdávejte se, protože naposledy to nevyšlo - jako křesťané přece věříme v zázraky.

* Chcete-li ve své rodině vytvořit návyk pravidelné modlitby, jděte na to postupně. Začněte se spolu pravidelně modlit jeden desátek, později přidejte další.

* Veďte děti k hlubšímu porozumění modlitby, (zejména tehdy, když jsou menší) nebojte se motivovat je i "přízemními" způsoby. Děti možná ještě nedokáží porozumět tomu, že modlitba růžence buduje ctnosti a přispívá k jejich svatosti - ale budou rozumět přímé odměně. Před modlitbou jim tedy věcně oznamte, že dítě, které se pomodlí všechny odpovědi nebo se dobrovolně předmodlí jeden desátek, bude moci na konci sfouknout svíčku nebo zůstat vzhůru o 10 minut déle a číst si s vámi knížku ...

* Buďte pro své děti příkladem. Načtěte si více informací o modlitbě růžence, vytvořte si k němu vztah. Nemodlete se ho jen ze zvyku. Udělejte si s manželem / manželkou čas na rozjímavou modlitbu růžence. Na internetu, ale i v obchodech najdete různorodé varianty: rozjímání k jednotlivým desátkům, ale i ke každému Zdrávasu, biblické a jiné tématicky zaměřené rozjímání ...

A nakonec to nejdůležitější: Nebuďte na sebe příliš tvrdí. I dospělákům se do modlitby může nechtít. Důležité je i tak se k ní nakonec odhodlat.

Ľudmila Pöštenyiová, ACN Slovensko

Milion dětí se modlí růženec, http://acn-slovensko.org


ACN Slovensko - Pomoc trpící Církvi
ACN - Aid to the Church in Need je mezinárodní dobročinnou a pastorační organizací. Je zaměřena na poskytování materiální a duchovní pomoci křesťanům všude tam, kde jsou pronásledováni, utlačováni nebo kde trpí hmotnou nouzí. Vznikla v roce 1947 a v roce 2011 byla povýšena na nadaci papežského práva. ACN každoročně realizuje přibližně 6 000 projektů v téměř 150 zemích světa. Podporuje ji přes 400 000 soukromých dárců z celého světa. Na Slovensku působí prostřednictvím národní kanceláře ACN Slovensko - Pomoc trpící církvi od března 2017.


Převzato z https://zastolom.sk/, článek z 24. 10. 2019 naleznete zde.

nktam, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Američané růžencem vyhánějí ďábla ze země (24.10.2020)
Růženec na internetu 1: živě, ze záznamu i ke stažení (24.10.2020)
Radostný růženec pro děti - zamyšlení k desátkům + Zasvěcení se Panně Marii (19.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (část druhá) (13.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (13.10.2020)
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence (09.10.2020)
Růženec je záruka spásy, pramen milostí, voňavá kytice nebe (08.10.2020)
Síla modlitby sv. růžence - Panna Maria Donu Gobbimu a citáty světců (07.10.2020)
Růženec Panny Marie - Rosarium Virginis Mariae (07.10.2020)
Růženec má smysl i tehdy, když se při něm neumíme soustředit Růženec je modlitební sociální síť (03.10.2020)
USA: "Posvátný růženec od pobřeží k pobřeží" - 11. října 2020 (+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 37/2020) (22.09.2020)
Bojujete s růžencem? Zkuste těchto pět jednoduchých tipů! (14.09.2020)
TAJEMSTVÍ SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE (14.09.2020)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2 - bolestná tajemství (14.09.2020)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebe vzal - 10 rozjímání ke 4. tajemství slavného růžence (15.08.2020)
Spolehl jsem se na růženec (svědectví nemocničního kaplana v době pandemie covid) (07.08.2020)
JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu - 10 rozjímání ke 4. tajemství růžence světla (05.08.2020)
7 faktů o růženci, které jsou nám možná neznámé (02.08.2020)
ŠTAFETOVÁ MODLITBA Z LEVOČE - připojte se v 19,30h. (19.06.2020)
Rozjímání posvátného růžence slovy Pána Ježíše otci Montfortovi, zakladateli Společenství Dvou Srdcí Lásky (18.06.2020)
Růženec - zbraň proti herezi (10.06.2020)
Medžugorje - Podbrdo: Růženec a Zasvěcení se Ježíši prostřednictvím Panny Marie (6. 6. 2020) (06.06.2020)
Růženec od matky mě zachránil (03.06.2020)
Papež Jan Pavel I. o růženci (29.05.2020)
JEŽÍŠ, který Ducha Svatého seslal - 10 rozjímání k 3. tajemství slavného růžence (29.05.2020)
Papež František povede růženec ve spojení se světovými poutními místy (27.05.2020)
Svatý růženec uzdravuje amerického kněze hospitalizovaného s Covid-19 (25.05.2020)
Páter Pio o Boží matce a růženci (23.05.2020)
JEŽÍŠ, který na nebe vstoupil - 10 rozjímání k 2. tajemství slavného růžence (20.05.2020)
Záznam - Mariánské Večeřadlo 13.5. 2020 (13.05.2020)
Sousedé se setkávají, aby se modlili růženec (11.05.2020)
Májový růženec jako zbraň v koronakrizi (01.05.2020)
Nepochybujte o modlitbě růžence (24.04.2020)
JEŽÍŠ, který z mrtvých vstal - 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence (11.04.2020)
Co když se nechceš modlit růženec? (28.03.2020)
RŮŽENEC- síla modlitby (krátké video) (28.03.2020)
Modlil ses dnes růženec? (01.03.2020)
Růženec není jednoduchý řetěz perel. Růženec je: (27.02.2020)
Rodina, která se modlí spolu, zůstane spolu; 5 milostí jako ovoce denní modlitby růžence (26.02.2020)
Růženec za Slovensko a Poselství z Medžugorje - ZÁZNAM MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ a komentář Viliama Oberhausera (25.02.2020)
7 cest k modlitbě sv. růžence podle svatého Jana Pavla II. (19.02.2020)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala - 10 rozjímání ke 4. tajemství radostného růžence (01.02.2020)
Odpověď, výzva a přání exorcisty Matúša Marcina: Proč se modlit růženec? (10.01.2020)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1 - radostná tajemství (23.12.2019)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila - 10 rozjímání ke 3. tajemství radostného růžence (23.12.2019)
JEŽÍŠ, který pro nás byl ukřižován - 10 rozjímání k 5. tajemství bolestného růžence (24.11.2019)
Růžencoterapie: prožívám uzdravení (20.11.2019)
Výzva, inspirace z Polska - muži na kolenou u Panny Marie (18.11.2019)
Růženec vysvobozuje duše z očistce! (02.11.2019)
Růženec - nejprospěšnější ústní, meditativní modlitba pro křesťany (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 19: Růženec změnil můj život i život mé rodiny (osobní svědectví) (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 18: Zázraky růžence (osobní svědectví) (21.10.2019)
Misijní růženec (19.10.2019)
Biskup vybízí k účasti na mezinárodní akci Milion dětí se modlí růženec (Přidá se i Česká republika?) (18.10.2019)
Ten, kdo šíří růženec, bude zachráněn: kázání z Celoslovenského večeřadla z Kysuckého Nového Města. (08.10.2019)
Deset fatimských lekcí na říjen - růžencový měsíc (07.10.2019)
Novéna k Panně Marii Růžencové (07.10.2019)
Říjen - měsíc modlitby sv. růžence - možnost získání odpustků (01.10.2019)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebi korunoval - 10 rozjímání k 5. tajemství slavného růženci (21.08.2019)
Svědectví: Jak jsem se naučila milovat růženec a přestat se bát (04.08.2019)
Kanada: První velká růžencová akce slibuje příval milosti (02.08.2019)
Přímý přenos modlitby růžence z Fatimy (11.07.2019)
JEŽÍŠ, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila - 10 rozjímání ke 2. tajemství radostného růžence (30.05.2019)
Růžencové ovoce (27.05.2019)
Růženec od pobřeží k pobřeží Ameriky (+ Život Cirkvi vo svete 19/2019) (18.05.2019)
JEŽÍŠ, který ustanovil Eucharistii - 10 rozjímání k 5. tajemství růžence světla (17.04.2019)
Jeruzalémský růženec (modlí se ve Svatém týdnu) (15.04.2019)
Nervózní, bojující, trpící? Známe řešení (06.04.2019)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala - 10 rozjímání k 1. tajemství radostného růžence, (25.03.2019)
Proč se pravidelně modlit růženec - 7 důvodů podle sv. Ludvíka z Montfortu (18.02.2019)
Don Bosco a ruženec (29.01.2019)
JEŽÍŠ, který byl pokřtěn v Jordánu - 10 rozjímání k 1. tajemství růžence světla (12.01.2019)
Růženec na internetu 5: pdf a prezentace (23.10.2018)
Top 10 rad k růženci od Jana Pavla II. (22.10.2018)
Sv. Pavel VI. - zastánce růžence (22.10.2018)
Růžencové drahokamy - pár výroků Pavla VI. o růženci (22.10.2018)
Účinky růžence (20.10.2018)
"Postěte se srdcem": Růženec na den půstu. Bolestná tajemství (Slavko Barbarić OFM) (15.10.2018)
Mezinárodní iniciativa za mír ve světě: Milion dětí se modlí růženec (15.10.2018)
Růžence bez počtu - "Modlete se bez přestání" (12.10.2018)
Růženec za vnitřní uzdravení (10.10.2018)
Modlitba Pavla VI. ke Královně posvátného růžence (01.10.2018)
Účastníci nočního procesí na sv. Hostýn - 2500 růženců P. Marii k narozeninám (+ rozjímání) (11.09.2018)
Jedna mimořádně důležitá věc týkající se růžence, kterou mě naučil mučený voják (27.08.2018)
Růženec na internetu 2: z Youtube (aktualizováno) (03.07.2018)
Rozjímání růžence za nenarozené děti (29.06.2018)
Svědectví: "Božská připomínka, abych nezapomněla na svůj růženec" (27.06.2018)
24 hodin pro Marii (nepřetržitá modlitba svatého růžence) (09.06.2018)
Panna Marie don Gobbimu o posvátném růženci: (08.06.2018)
JEŽÍŠ, který se pro nás krví potil - 10 rozjímání k 1. tajemství bolestného růžence (29.03.2018)
Růženec ke sv. Josefovi (19.03.2018)
Modlitební iniciativa: ‎Desiatok za Slovensko (15.03.2018)
Modlitba Růžence - Za vnitřní uzdravení (01.03.2018)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4 - tajemství světla (24.02.2018)
Zázraky modlitby posvátného růžence - 11. září 2001 (20.02.2018)
Velká Británie: Velká modlitba růžence 29. dubna! /+ Život Cirkvi vo svete 7/2018 (18.02.2018)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 11. - V dějinách Polska (+ Mariiny výzvy k modlitbě růžence) (07.02.2018)
Proč se modlím růženec? (04.02.2018)
Stigmatizovaná mystička Catalina Rivas 3 krát o růženci (12.01.2018)
Radostný růženec a Zázračná medaile (27.11.2017)
Irští katolíci plánují modlitbu růžence na Krista Krále /+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (26.11.2017)
Ze satanistického kněze světcem - Bartolo Longo jako důkaz, že Bohu nic není nemožné (22.11.2017)
Růženec – modlitba podle Písma svatého (15.11.2017)
Překonal věznění a závislost na drogách - díky růženci (09.11.2017)
k iniciativě Milion dětí se modlí růženec se připojují děti i u nás (17.10.2017)
TV Lux, pořad DOMA JE DOMA (1205): MILIÓN DĚTÍ se modlí růženec (17.10.2017)
18. říjen: celosvětová akce MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC (17.10.2017)
Růženec na hranicích - Poláci se sjednotili v modlitbě (15.10.2017)
Růženec na internetu 3: z archívu TV - Lux (aktualizováno) (06.10.2017)
Poláci se budou 7. října modlit podél hranic, aby chránili rodiny a proti islámu (05.10.2017)
Růženec jako Nový zákon v rozjímání - kniha ke stažení (03.10.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 1: radostná tajemství (22.09.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 2 - bolestný růženec (22.09.2017)
Růženec pro Dianu (07.09.2017)
Zázrak v Hirošimě - Jezuité díky růženci přežili atomovou bombu (16.08.2017)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3 - slavná tajemství (03.06.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 4: slavná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 3: bolestná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 2: tajemství světla (23.05.2017)
Pár myšlenek o mariánské úctě, růženci a krátké rozjímání k radostným a slavným tajemstvím (08.05.2017)
TICHOST A POKORA SRDCE – Bolestný růženec (13.04.2017)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (30.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás těžký kříž nesl - 10 rozjímání ke 4. tajemství bolestného růžence (20.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl trním korunován - 10 rozjímání ke 3. tajemství bolestného růžence (11.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl bičován - 10 rozjímání k 2. tajemství bolestného růžence (09.03.2017)
Satan vás chce obrátit proti Bohu (Terézia Gažiová) (21.02.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 4 - růženec světla (31.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 3 - slavný růženec (28.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 1 - radostný růženec (22.01.2017)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla - - 10 rozjímání k 5. tajemství radostného růžence (28.12.2016)
Nigerijský biskup: růženec poráží Boko Haram (17.12.2016)
JEŽÍŠ, který ohlašoval Boží království a vyzýval k pokání - 10 rozjímání 3. tajemství růžence světla (10.12.2016)
Změňme svět a zastavme války ! (17.11.2016)
RUŽENEC, LONGO A MY (31.10.2016)
Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota? (29.10.2016)
VE SVÉ ODDANOSTI RŮŽENCI VYTRVEJME (28.10.2016)
Posvěcení farnosti prostřednictvím svatého růžence (27.10.2016)
Umíte se modlit růženec? - Internetová pomůcka k naučení i modlitbě. (27.10.2016)
Růženec jedné matky (25.10.2016)
ÚŽASNÉ PLODY ZDRÁVASU (22.10.2016)
CENNOST ZDRÁVASU (21.10.2016)
* 18. října - Milion dětí se modlí růženec
* Přímý přenos TV Lux
(18.10.2016)
Moc pompejské novény, jak se ji modlit (08.10.2016)
„Dej mi tu zbraň!“ (06.10.2016)
Růženec v našich rukou (01.10.2016)
Růženec z Fatimy - dnes - přímý přenos (12.07.2016)
Jak vznikl Živý růženec? (25.06.2016)
Růžencový řetěz za český a slovenský národ (03.06.2016)
Růženec, zachránce duší (07.05.2016)
Růženec nenarozených v rámci snahy o zastavení potratů (12.04.2016)
Prosba o. Mariána Kuffy: Modlitba růžence na Velký pátek (22.03.2016)
Svědectví: Zjistil jsem, že růženec je nejsilnější zbraň proti každému zlu na tomto světě (19.02.2016)
JEŽÍŠ, který zázrakem v Káni zjevil svou moc - 10 rozjímání k 2. tajemství růžence světla (18.01.2016)
Růžencová rozjímání - odkaz na internetové stránky (03.01.2016)
Živý růženec rodin (02.12.2015)
Poselství Panny Marie o růženci (28.11.2015)
Růženec na internetu 4 - Texty sv. růžence v různých jazycích (23.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (1) Dr. Carl Sonnenschein (1876–1929) (31.10.2015)
GENIÁLNÍ JE JEDNODUCHÉ Chvála růžence (25.10.2015)
Válka se skončí! - Co jsem udělal se svým růžencem, abych ukončil konflikty? (19.10.2015)
Milion dětí se modlí růženec - přímý přenos z Bratislavy (18.10.2015)
Kirche in Not - celosvětová akce Milion dětí se modlí růženec (12.10.2015)
Královna sv. růžence: Přeji si, abyste se tento měsíc společně modlili za obrácení hříšníků. (10.10.2015)
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec (07.10.2015)
Vzdálenost na růžence měřená (07.10.2015)
Don Gabriele Amorth o růženci (02.10.2015)
Sv. Růženec - provaz, který sváže ďábla (30.09.2015)
USA: 54 dní růžencové novény za rodinu a život
+ další zprávy
(16.08.2015)
Mariánský zázrak v Nigérii? (27.06.2015)
Růženec - Setkání Kristova a našeho života skze Pannu Marii (12.06.2015)
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit (06.05.2015)
P. Tomáš Bahounek OP: Vznešenost svatého růžence (02.05.2015)
Ozvěny Lepanta: Nigerijský biskup říká: Růženec svrhne Boko Haram (25.04.2015)
Biskupové Slovenska schválili doplnění tajemství růžence (21.03.2015)
Biblický rozjímavý růženec - včetně tajemství světla (08.12.2014)
Rozjímavý růženec v den památky Panny Marie Zázračné medailky (27.11.2014)
Růženec ve štítarské farnosti (25.11.2014)
Co by vám mohlo pomoci modlit se růženec (a ne jej pouze odříkává) (30.10.2014)
Milión dětí se modlí růženec (17.10.2014)
Řekli o sv. ruženci: (08.10.2014)
KAŽDÝ DEN CELÝ RŮŽENEC
vysílá v Roce Sedmibolestné TV LUX
(08.10.2014)
Říjen - mariánský měsíc modlitby posv. růžence (01.10.2014)
Setkání mládeže v Šaštíně - záznam TV Lux (19.09.2014)
Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC MI ZACHRÁNIL ŽIVOT (03.06.2014)
Sedmradostný - sedmidesátkový (františkánský) růženec (23.04.2014)
Tajemství svatého růžence (27.12.2013)
Buďme i my dobrým příkladem mladé generaci (05.12.2013)
Zbraň Matky Boží (02.11.2013)
VIII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VI. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
V. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
IV. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
III. Tajemství (11.10.2013)
II. Tajemství (11.10.2013)
Rozbitá amfipora - novela o růženci a lásce (02.08.2013)
Světový den růžence 13. května 2013 (12.05.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Týden modliteb za duchovní povolání: 15. - 21.4. 2013 (18.04.2013)
Beads From Bohemia - nabídka růženců (13.04.2013)
Modlitba růžence v pátek 29.3.2013 (29.03.2013)
Ze života svatých: Růženec v oblacích (07.01.2013)
16. říjen - výročí zvolení Jana Pavla II. a 10 let Růžence světla (16.10.2012)
Co takhle růženec? (08.10.2012)
Zapomenutá encyklika o růženci jubiluje (02.10.2012)
Růženec mi nesmíte vzít! (06.09.2012)
Poselství: Buďte v posvěcující milosti a modlete sa svatý růženec (25.07.2012)
Modlitba růžence z Fatimy DNES - 12.6. (12.06.2012)
Růženec za svět - modlitební iniciativa pokračuje (08.06.2012)
Odprošující růženec ke slávě Panny Marie (23.04.2012)
Růžencová tajemství – Bolestný růženec (23.02.2012)
Biblický rozjímavý růženec, radostná tajemství (02.02.2012)
Růžencová tajemství – Radostný růženec (02.02.2012)
Každý den se modlí růženec za jeden stát světa, připojte se! (26.12.2011)
Matka Marie Alfonsína (22.10.2011)
Růžencová tajemství – Slavný růženec (21.10.2011)
Růžencová tajemství – Růženec světla (18.10.2011)
Milion dětí celého světa se 18. října modlí růženec (17.10.2011)
Svatý růženec a světci (09.04.2011)
Růženec ochromil vraha (21.02.2011)
Růženec - zbraň dnešní doby (22.10.2010)
Růženec v rodině Dona Boska (21.10.2010)
Růženec nenarozených (21.09.2010)
Rozjímavý růženec za kněžská povolání (22.12.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 10. 2019 | 1982 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1029 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (747 hl.)
 
Je to bláznovství (753 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (804 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1019 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (806 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (716 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5874
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace