Katolická charismatická konference
Jsme mediálními partnery Katolické charismatické konference.

Zajímavé...

Pláč Panny Marie v Japonsku (také videozáznam)

(Vydáno 13. 3. 2011)
Socha Panny Marie v Akitě v Japonsku plakala v letech 1975 – 1976 desatkrát. Její pláč se obnovil 26. června 1978 a v nepravidelných intervalech k němu docházelo až do 15. 9. 1981. Celkem socha plakala 101-krát. PROČ? - aby se obrátilo co nejvíce lidí.
Přetete si informace o průběhu zjevení, vizionářce sestře Agnes, postoji místního biskupa, zkoumání a uznání zjevení. Můžete si prohlédnout i videozáznam.

Plač Panny Márie v Japonsku


V horskej samote Yuzawadai, patriacej k mestu Akita, pri západnom pobreží japonského ostrova Honšú, žije sestra Agnes Katsuko Sasagawa. Keď mala devätnásť rokov, po zle vykonanej operácii slepého čreva jej ochrnul nervový systém. Šestnásť rokov bola odsúdená na nehybnosť, prevážali ju z nemocnice do nemocnice, podstúpila mnoho operácií. Na jednej klinike sa zoznámila s ošetrujúcou sestrou, dobrou katolíčkou, ktorá jej dala základy viery. Vďaka tejto sestre sa jej zdravotný stav postupne zlepšil.

Potom sa začlenila do spoločenstva Sestier Panny Márie v Nagasaki. Po štyroch mesiacoch však opäť upadla do kritického stavu a 10 dní ležala v bezvedomí. Jej stav považovali za beznádejný. Napriek tomu sa však uzdravila, a to po pôsobení vody z Lúrd, ktorú jej posielali sestry z Nagasaki. V r. 1969 sa rozhodla vstúpiť do rádu Služobníc Eucharistie. V r. 1973 celkom ohluchla. Odišla za sestrami na samotu Yuzawadai. Naučila sa čítať podľa pohybu úst. V nedeľu 24. júna 1973, pri adorácii, videla zo Sviatosti oltárnej vytrysknúť svetlo, pričom sa okolo oltára vznášal opar. V ňom sa objavilo mnoho bytostí, podobajúcich sa anjelom. Tieto bytosti obklopili oltár a klaňali sa pred Hostiou.

biskup Johannes S.Ito


V kláštore bol práve prítomný biskup Johannes S. Ito, a tak sa mu sestra so všetkým zverila. Nasledujúceho dňa mala také isté videnie. Potom sa po jej pravici objavil anjel a modlil sa s ňou.
Dňa 5. júla večer pri modlitbe v kaplnke jej rukou naraz prešla neznesiteľne ostrá bolesť. Keď otvorila dlaň, mala na nej ranu, z ktorej vytekala krv.
Na druhý deň ráno bola sestra Agnes znovu v kaplnke. Bola tam inštalovaná socha Panny Márie, vysoká jeden meter. Sochu pred 10-timi rokmi vyrezal miestny majster z dreva stromu privezeného z Izraela.

Akita – slziaca soška Panny Márie – SpoluvykupiteľkyAkita – slziaca soška Panny Márie – SpoluvykupiteľkySestra Agnes: “Naraz som pocítila, ako drevená socha ožíva a zbadala som, že je zaplavená oslňujúcim svetlom. Inštinktívne som sa sklonila hlboko k zemi a v tej istej chvíli v mojich hluchých ušiach zaznel hlas: Moja dcéra, moja novicka, uposlúchla si ma, všetko si opustila, aby si ma nasledovala. Trpíš svojou hluchotou? Tvoje uši budú uzdravené, buď si tým istá. Buď trpezlivá… Modlíš sa z celého srdca modlitbu Služobníc Eucharistie? Keď chceš, pomodlíme sa ju spoločne…”
Po skončení modlitby hlas sa opäť ozval: “Modli sa veľa za pápeža, biskupov a kňazov.”
Potom socha opäť nadobudla svoj obvyklý výzor, ale ešte toho istého dňa sa na jej pravej ruke objavila taká istá rana, ako na dlani sestry Agnes – a táto rana tiež krvácala.

Agnes si čoskoro uvedomila, že k úkazu prichádza pravidelne vo štvrtok a v piatok. Dňa 26. júla si rany prezrel aj biskup Ito. V ten deň počula Agnes vo svojom srdci anjelov hlas: “Tvoje bolesti sa dnes skončia.”
V sobotu na sviatok Michala archanjela, si jedna sestra všimla, že sa socha leskne akoby od potu. Sestry utierali pot spoločne, ale celé telo ním bolo napriek osušovaniu neustále zmáčané. Potom si uvedomili, že vata, ktorou sochu utierali, vydáva rajskú vôňu. Vôňa v kaplnke zotrvala po celých 14 dní.

Sestra Agnes: “V sobotu 13. októbra 1973, vo výročný deň posledného zjavenia vo Fatime, socha začala znovu vydávať onú nebeskú vôňu. Kľakla som si, vybrala ruženec a prežehnala sa. Vzápätí od sochy doľahol k mojim hluchým ušiam nevýslovne krásny hlas. “Moja drahá dcéra, načúvaj dobre tomu, čo ti chcem povedať. Upovedomíš o tom svojho predstaveného. Ako som ti už povedala, keď sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec dá dopadnúť na celé ľudstvo veľký trest… Jedinou zbraňou, ktorá nám zostane, bude ruženec a znamenie, ponechané Synom.”

***************


(Niektorí ľudia namietajú, že posolstvá niektorých zjavení vytvárajú v ľuďoch úzkosť a strach. To pramení z nesprávneho pochopenia zjavení. Panna Mária nás nestraší, ale varuje. Prosí, ale nenariaďuje. Nevyhráža sa, ale nám dáva poznať cestu. Robí to s ohľadom na našu slobodnú vôľu. V jednom zo svojich posolstiev Panna Mária povedala: “Čo by som vám toto všetko hovorila, keby stále ešte nebola možnosť to všetko odvrátiť?”)

Slzy sochy Panny Márie - Spoluvykupiteľky
Dňa 4. januára 1974 sa socha rozplakala trikrát ľudskými slzami. Tento plač videlo 20 osôb, aj privolaný biskup Ito. Očitých svedkov najviac zarážalo, že socha mala výzor živej plačúcej bytosti. Vedecké analýzy odobranej tekutiny potvrdili, že ide o skutočné ľudské slzy.

Sestre Agnes sa znovu objavil anjel a povedal jej: “Nebuďte predsa prekvapení, keď vidíte svätú Pannu plakať. Plače, pretože si praje obrátenie čo najväčšieho počtu ľudí.”

Je zaujímavé, že socha časom zmenila výraz tváre. Zistil to sám výtvarník, ktorý si svoj výtvor prišiel pozrieť.
Biskup Johannes Shoojiroo Ito z Niigaty sám ochutnal slzy zo sochy a zacítil ich slanú chuť. Zariadil medicínsky výskum na Lekárskej fakulte Univerzity v Akite. Pri rozbore krvavých sĺz z roku 1973 zistili krvnú skupinu – O RH-faktor pozitívny. Na základe vyšetrovaní dvoch komisií biskup Ito v roku 1984 nadprirodzenosť javov a posolstiev v Akite oficiálne uznal. Tiež nenašiel nič, čo by sa priečilo viere alebo mravom.

V júni 1988 kardinál Ratzinger, prefekt vatikánskej Kongregácie pre doktrínu viery vyhlásil udalosti a posolstvá Panny Márie v Akite za “dôveryhodné a zasluhujúce si vieru“.

Dňa 30. mája 1982 sa sestre Agnes definitívne vrátil sluch. A nebolo to jediné uzdravenie, ku ktorému v Akite došlo. Kedysi zapadnutá horská samota Yuzawadai je dnes slávne pútnické miesto.

V rokoch 1975 – 1976 socha Panny Márie plakala desaťkrát. Jej plač sa obnovil 26. júna 1978 a v nepravidelných intervaloch dochádzalo k nemu až do 15. 9. 1981. Celkove socha plakala 101-krát.

V priebehu rokov prichádzalo stále viac pútnikov. Z nich asi 2000 plač videlo. Medzi nimi bolo i niekoľko novinárov, dokonca aj pracovníci japonskej televízie, ktorí plač nafilmovali a odvysielali do celého Japonska. (Film sa neskôr dostal na videokazete do celého sveta.)

Video: Zjavenie Panny Márie v Akite
(v angličtine)


Panna Mária v Akite: Varovanie
(v angličtine)


1.část

2.část

3. část

(pozor, na začiatku videa kliknutím na krížik dvoch štítkov na obrázku ich zrušte)!

Převzato z www.magnificat.sk článek je zde.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NA NAŠEM WEBU:

La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání

Zázrak v přímém přenosu

Krvavé obrazy v Dillí

Mariánské zjevení v Kibeho ve Rwandě (r. 1981-1989)

Soukromá mariánská zjevení

Akita - biskup Ito
biskup Johannes S.Ito

Sdílet

Související články:
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
Je mariánska úcta biblická? 1/2 (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
PORTUGALSKO, „ZEMĚ PANNY MARIE“ (17.04.2017)
Panna Maria v Nikaraguy: Spěcháte ke III. světové válce (07.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
První soboty v měsíci. Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie (01.04.2017)
Česká mše svatá a požehnání v Evropském parlamentu a zasvěcení Bruselu (30.03.2017)
Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile (25.03.2017)
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ČLENY RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ (25.03.2017)
NECHAT SE PŘETVÁŘET BERÁNKEM BEZ POSKVRNY (17.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Udělejme dárek Panně Marii - 5 prvních sobot v měsíci za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie (03.03.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (27.02.2017)
Zasvěcení Anglie a Walesu Neposkvrněnému srdci P. Marie (25.02.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Trojí poučení z Lurd (19.02.2017)
Koho se démoni nejvíc z lidí bojí? (18.02.2017)
Mariina doba (17.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
Lurdy - 11. únor 1858: Zjevení Panny Marie - Neposkvrněného Početí (11.02.2017)
"Svatořečení Františka a Hyacinty v r. 2017 možné" (10.02.2017)
Biskup Stanislav Stolárik: O důsledcích Nezasvěcení Ruska Panně Marii (10.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem (27.01.2017)
Historie zasvěcujících svěření se Panně Marii (26.01.2017)
Matka Boží - nejdůležitější činitel ekumenické jednoty (18.01.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"? (01.01.2017)
Věřím, že Bůh koná zázraky a zvláště na přímluvu Matky Boží (30.12.2016)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (1. část) (30.12.2016)
Maria pláče nedaleko Říma (25.12.2016)
Jak znovu počít a porodit Krista (19.12.2016)
Dokumentární film: Zjevení Panny Marie v Mexiku - Guadalupe - zázračný obraz (15.12.2016)
Přepis rozhovoru Panny Marie Guadalupské a indiána sv. Juana Diega (13.12.2016)
TILMA Z GUADALUPE (12.12.2016)
Neposkvrněná a její medaile, 1. kapitola: Poselkyně, svatá Kateřina Labouré (08.12.2016)
Hodina milosti pro svět (8. 12.: 12-13 hod.) (08.12.2016)
Neposkvrněné početí Panny Marie (08.12.2016)
Aktuálně: Neposkvrněné Početí Panny Marie (církevní svátek 8. prosince) (08.12.2016)
Představení nové kniha o Panně Marii Guadalupské (07.12.2016)
ZJEVENÍ PANNY MARIE SESTŘE KATEŘINĚ LABOURÉ 27.11.1830
+ videa: Sv. Katarina Labouré a Zázračná medaila + prohlídka kaple
(27.11.2016)
Neposkvrněná a její medaile, 2. kapitola: Zjevení (27.11.2016)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Turzovka: Pokusili se vypálit chrám na Živčáku, P. Ivan Mahrik: Dějí se tu hrozné věci (16.11.2016)
V hodině Velké zkoušky (01.11.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 9. díl: Vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009) (31.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 8. díl: Záchrana katolických kněží v Hirošimě (29.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 7. díl: Druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001 (27.10.2016)
Sv. Bernard: S Marií v každé chvíli (25.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 6. díl: První filipínská růžencová revoluce r. 1986 (24.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 5. díl: Osvobození Rakouska (22.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 4. díl: Záchrana Portugalska (19.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 3. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně (16.10.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
O mariánském rozměru církve (13.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 2. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta (06.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem (01.10.2016)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Arcibiskup Bober v Šaštíně: Nemohu mlčet, když vidím, jak roste tlak na věřící lidi (18.09.2016)
Vynikající rodiče Ježíšovy matky (08.09.2016)
Tvé narození darovalo radost celému světu (08.09.2016)
Proč sa tak démoni bojí Panny Marie? - aneb k čemu dospěl (bývalý) protestant (04.09.2016)
Zaslíbení prvních sobot v měsíci (03.09.2016)
Jak zvítězit s Marií (30.08.2016)
Když Královna u Krále prosí, okouzluje i rozděluje (22.08.2016)
Aby i vy jste byli tam, kde jsem já! (18.08.2016)
Tělesné nanebevzetí Panny Marie (18.08.2016)
Promluva sv. Maxmiliána M. Kolbeho v Osvětimi (14.08.2016)
Sv. Maxmilián Maria Kolbe (12.08.2016)
Vyučování Panny Marie - Budu ti Matkou, jako Ježíši (10.08.2016)
* Litmanová: nestyďme se za víru,
* Dechtice: Poselství lásky (+ videa)
(09.08.2016)
„Pojďte se mnou do večeřadla…“ - pozvání do republikových večeřadel (05.08.2016)
Atentáty a zasvěcení (03.08.2016)
Kdo je "Černá Madona" a proč je tak důležitá? (28.07.2016)
Blíží se výročí 100let od zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.07.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Poselství naší milé Boží Matky (08.07.2016)
18. červen - 55. výročí Zjevení Panny Marie v Garabandalu (19.06.2016)
Dvě srdce na medaili (13.06.2016)
Panna Maria a světci v našich životech (07.06.2016)
Neposkvrněná a její medaile, 4. kapitola: Věroučné poselství medaile (03.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 4) (03.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 3) (01.06.2016)
ZÁZNAM - Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů v Nitře (30.05.2016)
„Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti“ (30.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (29.05.2016)
Změnila děsivý rozsudek: "Peklo navěky!" (27.05.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 2) (23.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (22.05.2016)
Medžugorje otevřená náruč milostí (22.05.2016)
Socha Panny Marie z kalifornského Fresno roní slzy, které voní jako růže (22.05.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 1) (21.05.2016)
Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta (16.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (15.05.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (08.05.2016)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovníce (07.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (01.05.2016)
Dnes je začátek naší spásy! (05.04.2016)
P. Paul M. Sigl o Matce všech národů na TV LUX
+ přímý přenos 12. 3. - info
(11.03.2016)
Nová kniha: Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu (04.03.2016)
Lurdy potřebují jen pravdu (23.02.2016)
Interview s nejvyšším římským exorcistou, otcem Gabrielem Amorthem (02.02.2016)
Panna Maria z Guadalupe: světlo pro lidskou důstojnost tváří v tvář kultuře smrti (08.01.2016)
Mariino Neposkvrněné srdce (05.01.2016)
Památka Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a zjevení P. Marie v Guadalupe (9. a 12. 12.) (10.12.2015)
Upřesnění k výzkumu obrazu z Guadalupe agenturou NASA (+ možnost objednání DVD) (10.12.2015)
Výstava obrázků Panny Marie (09.12.2015)
8. prosinec - Neposkvrněné početí Panny Marie - modlitba (06.12.2015)
8. prosince: Hodina milosti (12.00-13.00) (06.12.2015)
Svátek Všech svatých očima Panny Marie (01.11.2015)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Byl to jako Mariin podpis (07.10.2015)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (15.09.2015)
O Sedmibolestné Panně Marii (14.09.2015)
Vyhodnocení soutěže "Nakresli Pannu Marii" (13.09.2015)
A jméno té panny bylo Maria (12.09.2015)
Tři mariánská znamení pro Blízký východ (27.06.2015)
27. 6. - svátek Matky ustavičné pomoci (24.06.2015)
Amsterdam: 31. 5. 1965 - závažné poselství Panny Marie
Jan Pavel II. a Spoluvykupitelka
(29.05.2015)
Pochopení úplné pravdy (24.05.2015)
Naše Paní Dobrého díla - poselství pro naši dobu (16.05.2015)
* Papež František chce navštívit Fatimu v roce stého výročí mariánského zjevení
* 34. výročí atentátu na Jana Pavla II.
(14.05.2015)
Zjevení Panny Marie v Beauraing (1933) (12.04.2015)
Ať nic neruší váš pokoj! (05.04.2015)
Litanie - MATKO BOŽSKÉ MILOSTI (05.04.2015)
Panna a Evin hřích - Strom se čtyřmi větvemi (17.12.2014)
Trnavská novéna: 12. - 21. 11. 2014 - přímé přenosy TV Lux (16.11.2014)
TOTUS TUUS, MARIA... (02.11.2014)
Mariánský sloup jako pomník Stalina? (28.10.2014)
Zjevení Panny Marie u Tří klasů (17.10.2014)
Františkánská pouť do Montichiari v Itálii pod duchovním vedením otce Jaroslava Stříže (19.09.2014)
Sdružení mariánské mládeže (03.07.2014)
Panna Maria Královna, 31. květen - Závažné poselství z Amsterdamu
Dosud nenaplněné předpovědi
(01.06.2014)
NAŠE PANÍ Z KIBEHO - Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky (20.05.2014)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Čas Matky (07.05.2014)
140 mariánských kázání - 70 kazatelů (05.05.2014)
Nejznámější mariánská svatyně v Brazílii? (17.03.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2014 (17.03.2014)
Aktuálně: Proč pláčou v současnosti ikony na Ukrajině a v Rusku? (28.02.2014)
Alfons Ratisbonne byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve (20.01.2014)
Biskup zasvětil diecézi Panně Marii
DOKUMENT: zásvětná modlitba k Panně Marii
(04.01.2014)
Hradec Králové: Biskup zasvětí diecézi Panně Marii (30.12.2013)
Video: o.Juraj Augustin: O pravé úctě k Panně Marii (28.12.2013)
Obrana proti démonům (26.12.2013)
O soše na námestí v Dechticích, zjeveních Panny Marie a její kapli (video) (13.12.2013)
Neposkvrněná Panna Maria: Tajemství Boží lásky k lidstvu (8. prosinec) (08.12.2013)
Slovenští biskupové vyhlásili Rok Sedmibolestné Panny Marie (06.12.2013)
ARCHIV TV-LUX - U Nikodéma: DUCHOVNÍ SVĚT A "ZÁZRAKY" (27.11.2013)
Dechtice, poselství Královny pomoci z 15. 11. 2013 (19.11.2013)
Je mariánská úcta biblická? 2/2 (17.11.2013)
Papež svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské + text zásvětné modlitby (14.10.2013)
NYNÍ přímý přenos - 12. a 13. října se v Římě bude konat Den mariánské úcty (13.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Poutní místo Hora Zvir: Litmanovské Zvěsti od o.Vasila Kindju (09.10.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, 6. říjen 2013 + poselství (09.10.2013)
Madona pláče - Tajemná řeč slz (02.10.2013)
P. Slavko Barbarič: Maria si přeje mít nás ve svém náručí (26.09.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Poselství z 15. září 2013 (16.09.2013)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 8. září 2013 +video + svědectví (15.09.2013)
Pečeť kříže. Svátek Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2013)
Aktuálně: Myrna Nazzoura ze Sýrie (opět) na Slovensku!
Výzva vladyky Mons. Jána Babjaka
(12.09.2013)
12. září - Svátek Panny Marie - svátek vítězství.
OROL TV (film): Bitva u Vídně
(12.09.2013)
Sýrie: Panna Maria se nezjevila v Damašku bez příčiny (08.09.2013)
Mise Královny pomoci v Rakousku – Adriana Kúdelová: Odprošujme urážky Ježíše (07.09.2013)
Turzovka: 3. výročí smrti vizionáře Matouše Lašúta - video + svědectví (17.08.2013)
Mariánský sloup v Praze (31.07.2013)
Mladifest 2013 v Medžugorje (28.07.2013)
Prof. Mark Miravalle: VAROVÁNÍ - EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ FALEŠNÉ PROROCTVÍ (27.07.2013)
Karmelitánský škapulíř (18.07.2013)
Panna Maria, Královna Libanonu (28.06.2013)
Aktuálně: Libanon zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (28.06.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. června 2013: Zraňuje mě nedůvěra ... (19.06.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. června 2013: Naplňte se oslavou Otce (18.06.2013)
Zapomněli jsme se snažit o svou nápravu (06.06.2013)
Výzva Matky Milosrdenství (20.05.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
10 let od uznání zjevení P. Marie v Amsterodamu (18.05.2013)
Dechtice 15. 05. 2013 - prostřednictvím Martina (17.05.2013)
Panna Maria to myslí vážně (14.05.2013)
Videopřednášky: O zjeveních, o pravé mariánské úctě a zasvěcení se Panně Marii (09.05.2013)
Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně (08.05.2013)
Jak se úcta k Panně Marii rozvazující uzly ujala v Buenos Aires (08.05.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 4. 2013: svědčte láskou srdcí (21.04.2013)
Praha: Pannu Marii přirovnávají ke Stalinovi, nebo – boj o Mariánský sloup (16.04.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Buďte světlem + Video + svědectví (12.04.2013)
Rwanda: Vize života a smrti, Matka Slova a genocida
Výročí masového vraždenia v Rwande
(11.04.2013)
Maria - zářivá duha (sv. Antonín Paduánský) (08.04.2013)
Královna pomoci, 15. března 2013: Kříž je znamením vítězství (18.03.2013)
Kdy ďábel prohrává? (09.03.2013)
Půst a rodina 9 - Modifikované způsoby půstu (05.03.2013)
TV orol - Pro modlitební skupiny: Křížová cesta, Dechtice, 3. března 2013 (05.03.2013)
Komentujeme: Pravost lásky + cyklus videí o mariánských zjeveních (18.02.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 02. 2013: Zaměřte svůj zrak na Ježíše (18.02.2013)
Video: Královná pomoci, Dechtice, 3. 2. 2013: Jsem šťastná, že sem přicházíte (07.02.2013)
Panna Maria v Brazílii: Nebojte se a nezoufejte! (26.01.2013)
Královna pomoci, 15. ledna 2013: Ponořte se do modlitby lásky (17.01.2013)
Kněz vyznává: Jsem čerstvě zamilovaný! (16.01.2013)
Panna Maria v Banneux: „Věřte ve mne, já věřím ve vás“ (16.01.2013)
TV orol: Zjevení Královny pomoci, 6. leden 2013 (12.01.2013)
K naší víře v Boha nevyhnutelně patří Maria (03.01.2013)
Panna Maria, která nevede ke Kristu, není ta pravá (02.01.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. prosince 2012: Oslavujte novorozeného Pána (18.12.2012)
Milost přináší pravou radost (09.12.2012)
Milost je s to vyvolat odpověď (09.12.2012)
Královna pomoci k jejímu svátku, dne 4. XII. 2012: Vkládám do vás svou naději (05.12.2012)
Zjevení, Tajemství, Varování - realita naší doby (24.11.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15.XI. 2012: Přinášejte uzdravující lásku,
Vizionáři: Stanovisko k "varování"
(19.11.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 4.11.2012: Noste vůni svatosti (11.11.2012)
Panna Maria: Nový Jeruzalém (Slavnost všech svatých) (01.11.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje na Radiu Proglas (28.10.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. X. 2012: Ukažte světu Ježíše (20.10.2012)
Lurdy: Nový uznaný zázrak - uzdravení ochrnuté ženy (17.10.2012)
Obraz Panny Marie v Guadalupe (17.10.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 7. října 2012: Vaše modlitby přináším před mého Syna (10.10.2012)
K poselství Královny míru z 2. IX. 2012: Maria je s námi (28.09.2012)
Spoluvykupitelka (19.09.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. září 2012: Otevřete se tichu ... (18.09.2012)
Benedikt XVI. k účastníkům mariologického kongresu (10.09.2012)
Medžugorje - Podbrdo v plamenech, Očekávání stanoviska Vatikánu ke zjevením (05.09.2012)
Medžugorje: Pozvání k pokoji a míru (31.08.2012)
Maria je královnou ve službě Bohu a lidstvu (27.08.2012)
K poselství Královny míru 2. srpna 2012 NEVZDÁVÁM SE (25.08.2012)
TV Magnificat: Královna pomoci 15. srpna 2012: Nutná denní účast na sv. mši za obnovu církve! (21.08.2012)
Maria neodchází do neznámé galaxie, ale k Bohu, který je nám nablízku (16.08.2012)
Královna pomoci, Dechtice, (15. srpna 2012): Noste Boha ve svých srdcích (15.08.2012)
Dechtice, 5. srpna 2012, zjevení Královny pomoci
(také video)
(13.08.2012)
Výročí Litmanové - Neposkvrněná Čistota: Prosím celé Slovensko (08.08.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje se blíží / aktualizováno (30.07.2012)
Rozhodni se! (28.07.2012)
Zjevení v Lípě (Filipíny): Biskupové podepsali negativní posudek pod hrozbou exkomunikace! (21.07.2012)
Mariina dokonalá svatost -
Jan Pavel II. při generální audienci 5. června 1996
(14.07.2012)
Video: Dechtice 8. července 2012 - Nebojte se! (14.07.2012)
Odpovědi katolíků protestantům 1: Jediný prostředník (13.07.2012)
„Proč Církev tolik vyvyšuje Marii, když Písmo svaté o ní vlastně mlčí?" (13.07.2012)
Kard. Tomáš Špidlík: Smysl vidění a zjevení (07.07.2012)
Královna pomoci, Dechtice 15. června 2012: Věřte Ježíši! (18.06.2012)
Královna míru, Medžugorje: Já vám pomůžu! (Zprávy sestry Emmanuely) (18.06.2012)
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů (12.06.2012)
Matko veškeré útěchy (28.05.2012)
Vizionáři z MEDŽUGORJE, jejich vyšetřování a zkoumání (27.05.2012)
Zveřejněny Normy pro rozlišování údajných vidění a zjevení (23.05.2012)
Svatý Pán Bůh mě posílá do celého světa (23.05.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. května 2012: žízniví po lásce (19.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Kibeho (16.05.2012)
Zjevení Panny Marie v La Vang (15.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Mukuyu-ini (14.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Our Lady of Good Help (13.05.2012)
Soukromá mariánská zjevení (10.05.2012)
Předobrazy Panny Marie v Písmu svatém Starého zákona (06.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Nikaraguy (01.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Damašku (30.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Guadalupe (29.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Coromoto (28.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Civitavecchia (27.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Akitě (26.04.2012)
Video: Přednáška o. Juraje Augustina: O pravé úctě k Panně Marii (23.04.2012)
Dokumentární film Královna pomoci + dubnové poselství (22.04.2012)
20 let od pomoci Medžugorje (19.04.2012)
Zprávy sestry Emmanuely z Medžugorje: sv. Josef hledá práci! (17.04.2012)
Evangelium se obrozuje v mariánských svatyních (10.04.2012)
Dva svátky Dítěte Ježíše (Početí a Vánoce) (27.03.2012)
Panna Maria na Maltě: Modlete se za Írán, Rusko, USA, Čínu a Austrálii! (26.03.2012)
Katolíci se Marii neklaní, oni k ní chovají úctu. (20.03.2012)
Svědectví z Dechtic 2: svědectví poutníků (19.03.2012)
Bez Marie není církev (19.03.2012)
Dechtice 4. března 2012: Křížová cesta a Zjevení Královny pomoci (video) + stanoviska k falešným poselstvím (10.03.2012)
Panna Maria v Argentině: Kdokoliv chce následovat Pána, musí následovat mne ... (14.02.2012)
Video - Dechtice, Zjevení Královny pomoci, 5. únor 2012 (10.02.2012)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (dokončení) (31.01.2012)
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti (25.01.2012)
Královna pomoci, 15. ledna 2012: Pojďte se Mnou měnit svět (17.01.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 8. ledna 2012: Děti moje, nebojte se! (12.01.2012)
Medžugorje: Smrtelně nemocný 3-letý chlapec uzdraven (04.01.2012)
Panna Maria a její zjevení: starší televizní debata s otci biskupy + film Garabandal (02.01.2012)
Slova Panny Marie (donu Gobbimu) na svátek Bohorodičky (02.01.2012)
Tobě, má milá!(pokračování) (20.12.2011)
Mexiko: K Matce Boží v Guadalupe přišlo přes 5 milionů lidí! (17.12.2011)
NASA přináší zajímavosti o obrazu Guadalupské Panny Marie (12.12.2011)
Video a reportáž: Dechtice 4.12.2011 - Královna pomoci přichází už 17 let (10.12.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 6. kapitola: Nosme zázračnou medaili (25.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 5. kapitola: Pastorační poselství (22.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 3. kapitola: Jaké úmysly měla Neposkvrněná (20.11.2011)
Královna pomoci, 6. listopad 2011: Bůh vás opravdu miluje! (16.11.2011)
Nevýstižná velikost Matky Církve (14.11.2011)
Perly o Marii, úryvek z knížky Benedikta XVI. a jedno svědectví (25.10.2011)
8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu (16.08.2011)
VI. CYKLOPOUŤ do Jeníkova u Duchcova (06.06.2011)
Potřebovala Panna Maria Vykoupení? (29.05.2011)
Mariánské večeřadlo (15.05.2011)
Básnička Panně Marii (03.05.2011)
Wisconsin - první církevně uznané mariánské zjevení v USA (17.12.2010)
Souhrn zjevení Panny Marie ve 20. století (15.12.2010)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (00.00.0000)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 09. 2015 | 19041 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 151308
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace