Zajímavé...

Patříš do Božího království nebo satanovi? - ohlédnutí za Duchovní obnovou za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem 6. – 8. 6. 2014 v Brně + FOTOGALE

P. James Manjackal Duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem, které jsem se měl tu milost zúčastnit, byla opravdu hlubokým duchovním zážitkem a povzbuzením. Promluvy otce Jamese, i přesto, že je v současné době odkáznán na invalidní vozík a pomoc svých blízkých, byly - jak jsme u něho zvyklí - jasné, výstižné, energické a nekompromisní hlásání Božího slova.

- Jasné, výstižné, energické a nekompromisní hlásání Božího slova, které jako dvojsečný meč proniká až k rozdělení duše a ducha .... a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.

Jeho slova byla jasně řečené ano, ano - ne ne. A modlitby, modlitby za uzdravení - jak tělesné, ta i duchovní, modlitby za vylití Ducha Svatého, mše svaté, adorace .... v tom ve všem bylo cítit opravdu silné Boží působení.

Nezanedbatelný, ba velmi silný byl důraz na - ale opravdu dobrou, dobře vykonanou svátost smíření, ke které otec James jasně několikrát vyzýval. S poukazem na to, že: Bůh nemůže odpovídat na modlitbu hříšníka..., že modlitba musí vycházet z čistého srdce. (srov: Jan 3,3; Jan 15,7; Iz 59,9)

A opravdu se před částí haly určené pro svátost smíření, tvořily dlouhé fronty kajícníků, kteří - jak dosvědčovali zpovědníci, vykonali opravdu dobré, důkladné a kající zpovědi.

Velká důležitost -odpuštění, výzva k prosbám k Duchu Svatému, abychom byli schopni odpustit a na spolehnutí se na nekonečnou milost mše svaté...
Důležitost pokory, neboť Bůh nemůže tolerovat pyšné. Otec James hovořil sám o sobě, že byl pyšný, když kázal v Perském zálivu, uzdravoval a obracel muslimy. Pak se mu to stalo. Je odkázán na invalidní vozík. Můj život není nic, řekl.

Hovořil i o svých mystických zážitcích, které prožil v průběhu nemoci, kdy byl na pokraji smrti... - viděl peklo, očistec i nebe. Setkal se se satanem...Ten mu řekl:"Nenávidím tě, Jamesi, protože se snažíš zničit mé království, které chci vybudovat ve světě a hlavně v Evropě...".
(Tyto zkušenosti popisuje ve své nejnovější knize Viděl jsem věčnost)

Otec James zdůraznil, že opravdu existují dvě království - království Krista, kde jsou pravidla Ducha Svatého a království satana, který je vrah od počátku. A tato dvě království spolu bojují. Nejen Ježíš žízní po duších, ale i satan, snaží se svést, uchvátit duše.

Otec James se ptal:

Do kterého království patříš ty?


Žiji v síle Ducha Svatého, ze svátosti křtu...? Nemylme se: Jsi pokřtěný, patříš do Církve - to ještě neznamená, že patříš do království Ježíše Krista. Pokud žiješ jako pohan, pokud žiješ v hříchu, nepatříš do Ježíšova království.

Svatý Pavel jasně píše: ...smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci... lidé, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na Božím království.(Gal 5, 19-21)

.... nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím království? Nemylte se! Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zhýralci, ani lidé zvrácení, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudou mít v Božím království účast. (1Kor 6, 9-10)

Pokud nejsi ženatý (vdaná) a žiješ sexuálním životem, neříkej tomu láska. Je to smilstvo - těžký hřích. A to i pokud se chcete vzít, před svatbou. O lásku se jedná pouze v případě sezdaných manželů.... Pokud se neoženíte, nemáte moc nad tělem toho druhého,, výslovně řekl otec James.

Dále jmenoval cizoložství (sexuální vztah vedle manželství), masturbaci, homosexualitu a pornografii...

.... pokud takové věci děláš, pak nejsi v království Božím.

Ale jde to změnit:

"HLE, VŠECHNO TVOŘÍM NOVÉ"

- říká Pán Ježíš
a bylo to i jako moto duchovní obnovy...

Foto: Prawny, CC0 1.0,  http://pixabay.com/cs


Zde najdete fotografie z duchovní obnovy:

FOTOGALERIE - www.duchovniobnova.cz

FOTOGALERIE - www.jmanjackal.netČlánky o duchovní obnově s o Jamesem v Brně:

Duchovni obnova s otcem Jamesem Manjackalem v Brně

Tisíce lidí vzývaly Ducha svatého


Stránky otce Jamese Manjackala:
www.jmanjackal.net

Brno-2014

Sdílet

Související články:
P. James Manjackal a P. George Biju v Medžugorje + Poselství pro Evropu (15.11.2017)
Misionář Božího milosrdenství P. James Manjackal přijede na Slovensko tisková zpráva (24.05.2016)
* Pozvánka na mši svatou za P. Jamese ve Zlíně
* Info o duchovní obnově v Košicích
(05.05.2016)
DUCHOVNÍ OBNOVA NA PODPORU NÁRODNÍHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM (04.10.2015)
P. George Biju VC přijede do Staré Bělé (08.04.2015)
Obnovený ráj křesťanská rodina je nebe na zemi (16.12.2014)
Duchovní obnova za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem – 6. – 8. 6. 2014 Brno (27.05.2014)
Video: Otec James Manjackal - Půst (2014) (19.03.2014)
Nanebevzetí 2013 od Otce Jamese Manjackala (15.10.2013)
Otec James Manjackal - Letnice a křest ohněm Ducha svatého (2013) (23.05.2013)
ČR pro Ježíše - Samopše 2012 - P. Patrick Collins CM (02.08.2012)
ČR pro Ježíše 2012 - aktuální informace (16.06.2012)
P. Manjackal ve Slavkově, byl jsem tam (22.10.2011)
P. James Manjackal přijede do Slavkova u Brna (02.10.2011)
Svědectví o. Dokládala o evangelizaci o Jamese Manjackala v České republice (03.07.2011)
Ohlédnutí za akcí Česká republika pro Ježíše (22.06.2011)
Program Modlitebního festivalu ČR pro Ježíše 2011 (14.06.2011)
P. James Manjackal: Mše svatá za obrácení ČR - Kácov 2010 (03.05.2011)
Seminář Kácov 2010 (01.05.2011)
ČR pro Ježíše - změna místa konání! (23.04.2011)
Poselství o. Jamese Manjackala pro ČR (20.04.2011)
Modlitební festival Česká republika pro Ježíše 2011 (27.03.2011)
Exercicie P. Jamese Manjackala na TV- MIS (02.03.2011)
Česká republika pro Ježíše 2011 (06.01.2011)
Velký evangelizační den - video (01.10.2010)
Velký evangelizační den v Koclířově u Svitav (28.08.2010)
Jaké byly a co přinesly červnové exercicie v Kácově Česká republika pro Ježíše 2010 (28.08.2010)
Česká republika pro Ježíše 2010 aneb evangelizační dny "Jirsíkův Kácov" (04.06.2010)
Autobus na exercicie otce Jamese Manjackala (28.05.2010)
Exercicie Koclířov 2009 - P. Manjackal - na TV-MIS (31.03.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 06. 2014 | 10966 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace