Zajímavé...

Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek slavnosti Nejsvětější Trojice (Jan 16, 12 - 15) pochází z Ježíšovy řeči ve Večeřadle. Vyzdvihuje působení tří božských osob Otce, Syna a Ducha Svatého.
Nedělní úryvek patří mezi nejdůležitější biblické texty, které hovoří o vzájemném vztahu a vnitřním životě božských osob v tajemství Nejsvětější Trojice.

Garant věrnosti

Ježíš Kristus přinesl plné a definitivní poselství o Boží spáse. Úloha Ducha Svatého "uvést do plné pravdy" neznamená, že je třeba ještě něco doplnit k Ježíšovu hlásání. Duch Svatý bude pomáhat pochopit správný smysl Kristova poselství. Duch Svatý je garantem věrného předávání Ježíšovy nauky, která je zachycena ve spisech Písma svatého a v nauce apoštolů, tzn. v Tradici.

Pokračování Ježíšova díla

Co měl Ježíš na mysli, když říká učedníkům, že nyní by jeho slova nesnesli? Boží Syn je řekl ve Večeřadle večer před svým utrpením. Proto se tato slova v první řadě vztahují na jeho umučení. Další události daly Ježíšovi za pravdu. Učedníci nesnesli cestu kříže, kterou přijal na sebe jejich Učitel. V Getsemanech od něj utekli, jeden z nich ho zapřel, pod křížem zůstal pouze milovaný učedník ... Nicméně slova Pána Ježíše můžeme aplikovat na celé jeho působení. V dějinách se neustále budou opakovat případy, kdy Ježíšovo evangelium bude nepohodlné. Pokud bychom chtěli vlastními silami zachovávat Ježíšovu nauku, stane se pro nás nesnesitelná. Duch Svatý je darem Otce a Syna, abychom Boží evangelium přijímali s vírou a vydávali o něm svědectví. V osobě Ducha Svatého pokračuje nadále přítomnost Ježíše Krista. Duch Svatý byl nejprve poslán jako dar pro Syna. Jeho působením se druhá božská osoba stala člověkem, když se Kristus počal a narodil z Panny Marie. Po Ježíšově odchodu přišel Duch Svatý s novým posláním, aby završil dílo Božího Syna až do jeho slavného druhého příchodu.

Život lásky

Pánova slova "z mého vezme a vám to oznámí" vyjadřuje jednotu Otce, Syna a Ducha Svatého, neboť Pán Ježíš říká "všechno, co má Otec, je moje." Celý tento úryvek potvrzuje, že Duch Svatý není nějaká "energie" nebo "síla", ale osoba. Výslovně se uvádí jako "jiný Těšitel", který přijde. Tím "prvním Utěšitelem" byl Ježíš Kristus, který vykonal dílo vykoupení svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Na příchod Ducha Svatého se nedíváme jen z chronologického pohledu, že nastává po Ježíšově odchodu, ale také z hlediska dějin spásy. Je ovocem spásonosné oběti Božího Syna, kterou oslavil Otce.

Biblický úryvek zdůrazňuje vzájemné "sdílení" a "výměnu", která probíhá mezi třemi božskými osobami. Naznačují to některé výroky: "nebude mluvit ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší ..."; "Z mého vezme ..."; "Všechno, co má Otec, je moje ..." Jak uvádí svatý papež Jan Pavel II., "Celý vnitřní život trojjediného Boha se stává totálním darem, výměnou vzájemné lásky mezi božskými osobami." (Encyklika Dominum et vivificantem, 10. bod )


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 14. 6. 2019 naleznete zdeOlomouc

Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 06. 2019 | 230 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410910
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace