Bude a zveme!

Novéna k Panně Marii Nanebevzaté od 6. 8. do 14. 8. 2020

před požehnáním znovu postaveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, které se koná o slavnosti ✶Nanebevzetí Panny Marie✶ dne 15. 8. 2020 ve 12 hod. Mše svatá v chrámu Matky Boží před Týnem v 10 hod.

UVEDENÍ


Historická data:

 • 882 Křest knížete Bořivoje I. a jeho choti sv. kněžny Ludmily věrozvěstem sv. Metodějem, který věnuje na památku křtu sv. Ludmile kovový medailon Madony s Dítětem;


 • 921 zavražděna sv. Ludmila na Tetíně;


 • 935 zavražděn sv. Václav ve Staré Boleslavi;


 • 1160 vyorán ze země ve Staré Boleslavi kovový medailon, v kterém je rozeznán medailon Panny Marie, dar sv. Metoděje;


 • 1396 pro katedrálu sv. Víta je namalován obraz Svatovítské Madony s největší pravděpodobností dle medailonu Staroboleslavské madony;


 • 1420 Stará Boleslav přepadená, vydrancovaná a vypálena husity, medailon pravděpodobně poškozen; pol. 15. st. S největší pravděpodobností kovový medailon přetepán do podoby obrazu Svatovítské madony, ve které je dodnes;


 • 1609 Madona Staroboleslavská je nazvána Palladiem země české při velké pouti z Prahy do Staré Boleslavi;


 • 1618 – 1648 třicetiletá válka;


 • 1632 potupeno Palladium na Staroměstském náměstí Vavřincem z Hoffkirchu, luteránským velitelem saského vojska a jím po týdnu tupení odvezeno, ale vysokým výkupným věřících opět po čase navráceno do Staré Bolesavi;


 • 1648 Praha drancovaná švédským vojskem; pod ochranou Panny Marie Rynecké Pražané město brání a slibují Panně Marii, že postaví sloup, bude-li Praha ochráněna, a stalo se;


 • 1650 postaven Mariánský sloup na Staroměstském náměstí jako poděkování Panně Marii při obraně Prahy proti švédským vojskům, odčiněna potupa Palladia saským vojskem a navrácena čest Palladiu v obrazu Panny Marie Rynecké, který se stal součástí kapličky sloupu. Autorem byl sochař Jan Jiří Bendl;


 • 3. 11. 1918 sloup vandalsky stržen pouličním davem na podnět náměstka pražského starosty Jana Skály a Franty Sauera;


 • 1995 začíná pracovat na zhotovení repliky Mariánského sloupu ak. sochař Petr Váňa s jeho kamenosochařskou hutí;


 • 25. 1. 2020 pražský magistrát potvrdil obnovu památky;


 • 15. 8. 2020 Mariánský sloup bude slavnostně požehnán o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie J. Em. Dominikem kard. Dukou OP, arcibiskupem, metropolitou pražským.
NOVÉNA K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ
1. den (čtvrtek 6. 8. 2020, Svátek Proměnění Páně)


Panna Maria, naše nebeská Matka, nás od počátku provází našimi dějinami. Kníže Bořivoj a sv. kněžna Ludmila přijímají křest r. 882 od sv. arcibiskupa Metoděje, který věnuje sv. Ludmile kovový medailon Madony s Dítětem, později nazvaným Palladiem země české, ochranou našeho národa.

MODLITBA2. den


Požehnaný medailon sv. Ludmila vroucně uctívá, a on je zase svědkem její mučednické smrti na Tetíně r. 921. Také sv. Václav vroucně uctívá medailon a nosí jej na prsou a také jeho mučednické smrti je medailon svědkem r. 935.

MODLITBA3. den


Medailon je nejuctívanějším vyobrazením Panny Marie v místech posvěcených krví sv. Václava jako Madona Staroboleslavská v době stavby svatovítské katedrály v Praze a je tak nejpravděpodobnější inspirací pro podobu Madony Svatovítské (1396).

MODLITBA4. den


Svatovítská madona je tak krásná, že dává podnět k tvorbě „madonám svatovítského typu“, kterou je i Panna Maria Rynecká ze staroměstského rynku v Praze.

MODLITBA5. den


Mariánský medailon bere na sebe utrpení, kterým prochází náš národ. V počátku 15. století drancování a vypalování měst a klášterů husity zasáhlo i Starou Boleslav a i medailon je pravděpodobně poškozen. Je křehký, zranitelný, jako my, ale jeho podoba je v krásné Svatovítské madoně zachována, a tak je pravděpodobné, že byl kovový medailon podle ní přetepán do podoby, kterou známe dodnes.

MODLITBA6. den


Čím je větší utrpení v zemi, tím vroucněji je Staroboleslavská madona uctívána, konají se k ní četné poutě a věřící u ní nachází sílu. 1609 je tak nazvána Palladiem země české, ochranou našeho národa.

MODLITBA7. den


Vzrůstá konfesní napětí, schyluje se ke třicetileté válce (1618-1648), která zcela vyčerpala naše země. Palladium se stává obrazem našich bolestí. 1632 je uloupeno ze Staré Boleslavi Vavřincem z Hoffkirchu, luteránským velitelem saského vojska, který potupně přitloukl Palladium na starou židličku na Staroměstském náměstí a po týdnu tupení Palladium odnesl. To pak bylo velkou láskou a výkupným věrných navráceno do Staré Boleslavi. V r. 1648 pak Praha odolávala nájezdům a drancování Švédů. A tu Pražané pod ochranou Panny Marie Rynecké, které slíbili postavit sloup, bude-li Praha uchráněna, odrazili velkou převahu švédského vojska na Karlově mostě a 1650 byl na Staroměstském náměstí sloup postaven na poděkování Panně Marii za obranu Prahy a na odčinění potupy Palladia a navrácení jeho cti v obrazu Panny Marie Rynecké.

MODLITBA8. den


Ten dávný žalující drak opět vytáhl do boje po první světové válce a 3. 11.1918 vandalský pouliční dav strhl Mariánský sloup a poničil tak krásnou sochu Panny Marie, tak jako dříve požár poničil medailon.

MODLITBA9. den


Ale opět i láska a vytrvalost věrných k Panně Marii a jejímu Synu uzdravuje. 1. ledna 2020 se opět Palladium vrací do Staré Boleslavi a v témže měsíci a roku pražské zastupitelstvo schvaluje znovupostavení symbolu víry našeho národa a cti. Obnovení poničené živé památky. Mariánský sloup obnovený replikou ak. sochaře Petra Váni a jeho nejbližšími bude slavnostně požehnán Jeho Eminencí Dominikem kardinálem Dukou na Staroměstském náměstí v Praze v poledne po slavné mši svaté u Panny Marie před Týnem 15. srpna 2020, která bude sloužena od 10 hodin. ✶DEO GRATIASMODLITBA

(modlí se každý den novény)Panno Maria, naše nebeská Matko,

Tvé FIAT nám otevírá nebe, v něm je zrod naší spásy.

Tvým svobodným Fiat

„Ať se mi stane podle Tvého Slova.“,

Bůh se stává člověkem, Slovo je učiněno Tělem.

Emmanuel, Bůh s námi.

Tvé svobodné Fiat pokořilo dávného žalujícího draka,

Zašlápla a rozdrtila jsi mu hlavu.

Tvé sepjaté ruce směřují k Tvému Synu, k Otci v bezpečí.

A kolem tvé hlavy koruna slávy hvězd září do věčnosti.S Tebou a k Tobě se modlíme:

Zdrávas, Maria … Sláva Otci…

nebo 4. desátek slavného sv. růžence (který Tě, Panno, na nebe vzal)

nebo slavný sv. růženec

S Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti.

Amen.
S církevním schválením J. Em. Dominika kard. Duky OP, arcibiskupa, metropolity pražského.

V Praze dne 23. července 2020, č.j.: A/2020/6937Modlitba k Panně Marii Nanebevzaté

Modlitba k Panně Rynecké

Leták - novéna k Panně Marii Nanebevzaté

Novéna před požehnáním Mariánského sloupu


Sdílet

| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 05. 08. 2020 | 581 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (580 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (401 hl.)
 
Je to bláznovství (427 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (444 hl.)
 
Dost se o to zajímám (550 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (438 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (388 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3228
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace