Zajímavé...

NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ z Bystřice pod Hostýnem na Sv. Hostýn

Chvála Kristu a Marii!
Přijměte prosím pozvání na NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ z Bystřice pod Hostýnem na Sv. Hostýn., které se uskuteční z 15. na 16. června 2018 (pátek - sobota) s úmyslem bojovat za neschválení Istanbulské úmluvy, která skrytou formou útočí na samotnou podstatu stvoření a zaváděním gender ideologie chce prosadit zničení přirozeného řádu hodnot, které ustanovil Bůh.

Noční procesí  na Hostýn / Křenovice


Vychází se ve 23.45 hod. z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova) a odtud po silnici budeme vystupovat až k bazilice na Sv. Hostýn. Po příchodu na vrchol (cca ve 2 hod. ráno) bychom se pomodlili křížovou cestu a pak bychom prožili Mši sv. slouženou v bočním prostoru vlevo vedle baziliky (modleme se za o. Jiřího Poláška, který i přesto, že pak záhy cestuje na delší zahraniční pouť, je ochoten se s námi do tohoto nočního modlitebního zápasu pustit).

@@@@@*******@@@@@

Nebezpečí a záludnost Istanbulské úmluvy
dobře vystihují
ve svých promluvách

P. Marian Kuffa
a
Anton Chromík

Poslechněte si v:

P. MARIÁN KUFFA - Zastavme zlo z Istanbulu

Anton Chromík - Co je horší než atomová bomba


@@@@@*******@@@@@


Organizace:


pokud dojedete autem, nechte jej zaparkované na parkovišti v Bystřici, jedno auto nás bude doprovázet až na vrchol, po skončení programu v něm sjedou někteří řidiči dolů a vrátí se pro ostatní. Vezměte si s sebou světlo - baterku, čelovku atd., pláštěnku, pohodlnou obuv, růženec.

V příloze přikládám slovo z vnuknutí, na jehož základě se tato duchovní akce koná.

V pátek, dne 15. června má svátek náš národní patron, sv. Vít, budeme mít tedy mocného přímluvce.

Některá společenství se dne 13. června postí na výše zmíněný úmysl. Je žádoucí a dobré se v tomto s nimi sjednotit.

Děkuji moc a těšíme se na vás.
Za společenství Večeřadla Křenovice
Markéta Maria

Kontakt: 606 739 313

Prosím o rozeslání případným zájemcům.


Příloha


Slovo během nočního modlitebního bdění
před vystavenou Nejsvětější Svátostí


(19. 5. 2018
- před Slavností Seslání Ducha Svatého)


Děti, mohutný proud nyní protéká vaší zemí!

Mohutný proud lávy, která vybuchuje a vytéká ze Srdce, jež se pro vás nechalo probodnout. Daly jste svými modlitbami podnět a vaší zemí protéká mohutný proud lásky, ve kterém se spaluje zlo.

Volejte, volejte, Bůh Otec naslouchá svým dětem, rozpřahuje náruč a dává milosti! Přijímejte, ale nemyslete jen na svou zemi - sama se neubrání!

Vnímejte - potřebujete spojence! Ponořte se do této modlitby.

Z vaší země jde tento mocný proud do sousedních států, láska se rozlévá, a likviduje tmu, která je plná touhy ubližovat, vlastnit, poroučet.

Modlete se a nezůstávejte v tichu. Modlitba v Duchu Svatém už nyní zasahuje od Baltu až k Středozemnímu moři. Milovaná Itálie, kolik potřebuje modliteb! Evropa, kolik ta potřebuje modliteb! Rozžíhají se nová a nová ohniska. Probouzím ty, kteří spí a nechápou. Jak toužím rozžehnout požár nad Evropou. Tudy chodili apoštolové, Moji učedníci a roznášeli víru do srdcí…

Víra zapouští kořeny, roste, probouzejí se duše, které spaly.

Buduji hranici, kterou nepřekročí zlo v podobě Islámu – satanova náboženství.

Buduji hranici – pomozte Mi! Všechny státy jsou Mi drahé!

Kolik je těch, kteří chtějí oslavovat, ale je potřeba sepnout ruce a volat. Volat a prohlašovat, že Kristus zemřel, ale žije - vstal z mrtvých! Vyhlašujte tuto pravdu nad těmi, kteří ji neznají!

Děti, vaše modlitba, kterou konáte ve tmě, je daleko mocnější, protože proráží tmu a ta se rozřeďuje a slábne. Ti, kteří patří tomu, jež je nenávist a zloba, ztrácejí sílu, jsou malátní. Nejsou schopni se domluvit. Jeden je proti druhému. Jejich síly jsou roztříštěny. Satan se snaží, ale na světle nemůže. Potřebuje tmu, ale tma chybí!!!

Propojuji vás s těmi, kteří se na celé zeměkouli modlí. Mohutný řetězec lásky, která zasahuje ta nejpotřebnější místa.

„Co se to děje?“ - lidé páchající zlo nechápou. „Nemohu, nemohu udělat ani krok, chtěl jsem dnes vraždit, ale nemohu. Co to ze mě spadlo? Kde je ten balvan, co mě tížil? Kdo to stojí přede mnou? Co je to za krásnou Ženu? Chci jít s Tebou, neodcházej, kdo jsi?“ - „MATKA.“ – „Ty jsi moje Matka? Já jsem neměl matku, nechtěla mě, Ty jsi moje Matka? Tak krásná, čistá… Chci být s Tebou!“

Pokoj… Tam, kde byla nenávist a zloba, které její nositelé nerozuměli, kterou nechápali, nevěděli, kde se v nich vzala, tam je nyní pokoj.

@@@@@*******@@@@@


Noční procesí…, NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ je další dar, který vám dávám, další zbraň k tomu, aby bylo poraženo a definitivně muselo skončit zlo.

Noční procesí = láska. Láska z takto modlících se srdcí je daleko mocnější a zasahuje cíleně místa, která byla skrytá a myslela si, že jsou neodhalitelná.


z LM


Váš nepřítel pracuje z ukrytého centra. To, co vnímáte, jsou jen odnože. Centrum násilí, pýchy a nenávisti - tam směřují modlitby konané v noci.

Vyzbrojuji vás silou a mocí, přikrývám vás a zlo neví, odkud jde ta síla, která ho ničí. Jak se zeměkoule rozsvětlila!

Pojďte, nebojte se, začněte organizovat! Dostaly jste zbraň, nesmíte ji zakopat, ale použít opakovaně, protože tato zbraň je nezničitelná a zasahuje cíle.


Nechejte se vést, vyzbrojuji vás. Uschopňuji vaše uši k slyšení, vaše oči k vidění a vaše srdce k rozhodnosti.

Nebojte se, zlo bylo poraženo na Kříži, - je potřeba dobojovat boj v moci kříže, protože tato síla, pokud ji budete užívat, je nepřemožitelná!

Maria vás vede – nebojte se! Amen.

Následně byla otevřena
tato pasáž z Písma Svatého:


ŽALMY, KAPITOLA 64


Vyslyš, Bože, moje lkání, chraň mě, ať mohu žít beze strachu z nepřítele,
skryj mě, když se zlovolníci tajně radí, když se bouří, kdo páchají ničemnosti,
kdo si nabrousili jazyky jak meče, namířili šípy jedovatých řečí,
aby zákeřně stříleli na bezúhonného! Znenadání na něj vystřelí bez jakékoli bázně.
Utvrzují se v zlém rozhodnutí, počítají, jak by nastražili léčky, říkají si: "Kdo nás může spatřit?
Ať si kdo chce, slídí po podlostech, nastrojili jsme to dokonale, ať si slídil slídí, hluboké je nitro člověka i jeho srdce."
Bůh však znenadání na ně vystřelí šíp; budou samá rána.
Jejich jazyk je sklátí, každý, kdo je spatří, se jim vyhne.
Všichni lidé se budou bát, budou rozhlašovat Boží skutek a pochopí jeho dílo.
Spravedlivý se bude radovat z Hospodina a utíkat se k němu; on bude chloubou všech, kdo mají přímé srdce.
(Na Fatym.com vydáno 11. 6. / 59 přečtení)


Sdílet

Související články:
7. svatohubertská mše svatá (04.10.2018)
Poutní mše svátá v kapli svaté Anny - Jeníkov (26.07.2018)
Mše svatá v Lahošti (25.07.2018)
Bohoslužby a další během 2. postního týdne (26.02.2018)
Mše svatá spojená s adorací v Prosiměřicích (13.12.2017)
Mše svatá se zpěvem Pěveckého sdružení Vítězslava Nováka (21.09.2016)
Pozvánka na pobožnost u tří křížů v Korolupech (21.09.2016)
Zeptal se učedníků přímo: „Za koho mě pokládáte vy?“ (19.06.2016)
Podzimní děkování (05.10.2015)
Poutní mše svatá v Čížově (09.08.2015)
Mše svatá ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově (02.08.2015)
Mše svatá v Lahošti (01.08.2015)
Poutní mše svatá v kapli svaté Anny v Jeníkově (29.07.2015)
Svátek Božího Těla a Krve (03.06.2015)
Bohoslužba Žízním v Třebíči (27.01.2015)
Prázdninové bohoslužby na Vranovské přehradě (05.08.2014)
Mše svatá ve Štítarech v rámci rekolekce kněží (06.06.2014)
Velikoneční bohoslužba ze Znojma (21.04.2014)
Pozvání do Podmyče (16.04.2014)
Velikonoční týden s Ježíšem (11.04.2014)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák
ve Vranově nad Dyjí
(10.01.2014)
Vánoce 2013 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (16.12.2013)
Mše svaté na hradě Bítov o prázdninách (23.07.2013)
Červencové mše svaté v zámecké kapli (10.07.2013)
Setkání biřmovanců na Šumné (06.06.2013)
Zasvěcené svátky - 1.1. Matky Boží (30.12.2012)
Poutní mše svatá - Dobrá Voda u Vladislavi (29.08.2012)
Poutní mše svatá v Podmyči (11.07.2012)
Přehled bohoslužeb ve farnosti Jeníkov - aktualizováno (15.05.2012)
Další příprava na biřmování (19.04.2012)
Velkopáteční obřady a Křížová cesta na TV-NOE (06.04.2012)
Udílení popelce ve farnosti Jeníkov (20.02.2012)
Dušičkové pobožnosti ve FATYMu Vranov nad Dyjí (30.10.2011)
Sbírka na misie 2011 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (26.10.2011)
Bohoslužby a další během 23. týdne v mezidobí (02.09.2011)
Českoněmecká mše svatá (24.04.2011)
VELIKONOCE 2011 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (23.04.2011)
Moravský Krumlov: křížová cesta na Křižák (11.04.2011)
Bohoslužby a další v 5. postním týdnu (09.04.2011)
Obnova manželských slibů – 26. 12. 2010 a 1. 1. 2011 (26.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 06. 2018 | 1049 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: společenství Večeřadla Křenovice
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 404751
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace