Katolická charismatická konference
Jsme mediálními partnery Katolické charismatické konference.

Zajímavé...

Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice

Betlém, volné dílo, wikipedia
Václava Benešová
Pokud byste v těchto dnech navštívili Svatou zemi a zavítali do Betléma, kromě poutníků směřujících k místu narození Ježíše Krista byste zaznamenali i zvláštní slavnostní atmosféru, která v sobě skrývá radost a naději. Plakáty vystavené poblíž betlémských kostelů oznamují, že Svatý otec František v neděli 17. května 2015 svatořečí palestinské řeholnice – Marii Alfonzinu a Miriam od ukřižovaného Ježíše, které budou prohlášeny za vůbec první palestinské svaté.

Pro betlémské křesťany je tato událost velikým povzbuzením a velmi připomíná atmosféru svatořečení naší Anežky České v listopadu roku 1989. Uveďme malý příklad: aby se mohli betlémští křesťané zúčastnit kanonizace - slavnostní mše svaté na náměstí svatého Petra v Římě, potřebují zvláštní povolení k výjezdu. Protože nemají izraelské osobní doklady a nemohou tedy použít mezinárodní letiště Davida ben Guriona v Tel Avivu, musejí se vydat autobusem do Jordánska a odtud letadlem do Říma. Když si uvědomíme, že náklady pouze na cestovní výdaje činí v přepočtu nejméně 25 000 Kč a porovnáme je s nízkými výdělky, které se pohybují v průměru okolo 15 000 Kč, jedná se o velkou finanční oběť. Míra nezaměstnanosti v Palestině se pohybuje okolo hranice 28% a v některých místech Betléma činí až 60%. Pro mnoho palestinských křesťanů ze Západního břehu to znamená, že do Říma nikdy nevycestují. Připomeňme jen, že křesťané v Palestině tvoří pouze jedno jediné procento.

Kdo jsou ale ony svaté ženy?

Marie Alfonzina, zakladatelka Kongregace sester posvátného růžence se narodila roku 1843 v arabské křesťanské rodině Danil Ghattas v Jeruzalémě a dostala jméno Sultana. Ve 14 letech vstoupila k sestrám svatého Josefa a přijala jméno Marie Alfonzína.

Vyučovala katechismus v Jeruzalémě a poté působila jako učitelka a vychovatelka v Betlémě. Počátkem ledna roku 1875 se Marii Alfonzíně při modlitbě zjevila Panna Maria obklopená zástupem mladých dívek, nad nimiž byl nápis „Kongregace růžence“. V dalších zjeveních viděla budoucí klášter růžencových sester a poznala pravidla kongregace. V roce 1880 jí papež Lev XIII. udělil povolení vystoupit z řádu svatého Josefa, aby mohla založit malé společenství dívek – Kongregaci sester posvátného růžence. První klášter se nacházel v Jaffě u Nazareta, kde spolu s ostatními sestrami vyučovaly mladé dívky.

Snad nejznámější zázrak za života Marie Alfonzíny se stal v roce 1886, kdy Nouseira Habíb el-Issa, dvanáctiletá pravoslavná dívka pomáhala v domě sester při čištění dlažby a spadla při nabírání vody do 8 metrů hluboké studně. Krátce nato ztratila vědomí. Lidé začali okamžitě obviňovat sestry z tohoto neštěstí. Miriam Alfonzína se modlila růženec před vystavenou Nejsvětější svátostí, nato přišla na místo tragédie a vhodila do studně svůj růženec. Poté pokračovala v modlitbě. Posléze jiná ze sester spustila do studny vědro a vytáhla z vody živou dívku s růžencem na krku. Nouseira i její rodina přestoupili z pravoslaví ke katolické víře, podobně jako další dívky a jejich rodiče.

V roce 1893 se Marie Alfonzína přestěhovala do Betléma, kde vybudovala sirotčinec se školou a dílnou pro dívky, kde působila 15 let ve velmi těžkých podmínkách. Za jejího života se v souvislosti s modlitbou svatého růžence událo mnoho zázraků. Zemřela 27. března 1927 v Ain Karem poblíž Jeruzaléma. Když zde poutníci vystupují do baziliky Navštívení Panny Marie, procházejí kolem kláštera Kongregace sester posvátného růžence. Sestru Marii Alfonzínu prohlásil za blahoslavenou papež Benedikt XVI. v Nazaretě v roce 2009.


Druhá světice - Miriam od ukřižovaného Ježíše známá také jako Miriam Baouardy se narodila svým rodičům jako vymodlené dítě roku 1846. Rodiče jí velmi brzy zemřeli a tak se. Miriam poté dostala do rodiny svého strýce, který jí však nezabezpečil žádné vzdělání.

Její život velmi ovlivnil zážitek z dětství: jednou dostala klec s ptáčky a chtěla je vykoupat. V dětské naivitě si neuvědomila, že se jí utopí. Když je pochovávala, uslyšela ve svém srdci hlas, který říkal, že: „všechno pomine, ale když mi dáš své srdce, zůstanu s tebou“. Když jí bylo 8 let, strýc s celou rodinou odešel do Egypta. Podle orientálního zvyku Miriam ve věku 12 let zasnoubili a za rok měla být svatba. Mladá dívka byla velmi zarmoucená, protože nebyla připravená na život vdané ženy. V modlitbě ale ve svém srdci stále slyšela hlas: „všechno pomine, ale když mi dáš své srdce, zůstanu s tebou“. Věděla, že je to Ježíšův hlas. Svoji bolest svěřila muslimskému sluhovi, který jí nabídl pomoc s tím, aby přestoupila na islám, což Miriam odmítla. Sluha jí poté probodl hrdlo a tělo odnesl pryč. Později vydala svědectví, že byla v jeskyni, kde se o ni starala Paní oblečená do modrých šatů. Když se jí zranění uzdravila, musela z jeskyně odejít.

Později pracovala jako služka v Alexandrii, Bejrútu, Jeruzalémě a Marseille ve Francii. Roku 1865 vstoupila k sestrám svatého Josefa, odkud odešla do kláštera karmelitek v Pau. Zde přijala jméno Miriam od ukřižovaného Ježíše. Odtud odjela do Indie, kde pomáhala se zakládáním nového kláštera. Bůh ji obdařil mnohými nadpřirozenými schopnostmi – měla stigmata, obdržela dar transverberace srdce, bilokace, viděla do srdcí lidí, dokázala předpovídat události a mnohé další. Rovněž měla velmi hlubokou úctu k Duchu svatému.

V roce 1872 sdělila své představené, že Bůh chce, aby sestry založily karmelitánský klášter v Betlémě v Palestině, k čemuž dostala od papeže Pia IX. povolení. V roce 1875 odešla se spolusestrami do Svaté země a o rok později byl otevřen karmelitský klášter. V srpnu 1878 nesla dělníkům pracujícím v klášteře občerstvení, upadla a poranila se. Brzy se objevila gangréna a dne 26. srpna 1878 Miriam umírá. Po její smrti ji uctívali jak křesťané, tak muslimové. Za blahoslavenou ji vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1983.

Vážení posluchači a poutníci, dovolte mi osobní vzpomínku na setkání s Miriam. Když jsem před několika lety navštívila klášter karmelitek v Betlémě, abych se modlila u ostatků „malé Arabky“, jak jí často nazývali, dostalo se mi zcela zvláštní milosti. Když jsem klečela v kostele před svatostánkem poblíž jejího relikviáře, jedna ze sester přinesla bílou vlněnou pláštěnku, kterou Miriam oblékala, a přehodila mi ji přes ramena - s tím, že je to pozdrav od Miriam. I teď s odstupem času lze jen těžko popsat sílu onoho okamžiku. Když někteří naši poutníci navštívili tento klášter v době Národní pouti do Svaté země v roce 2013, dostalo se jim stejné milosti. Dokonce jeden z nich složil krátký nápěv – „Svatá panno, oroduj za nás!“ a tak se první česká píseň věnovaná Miriam nesla zdmi karmelského kláštera v Betlémě.

Miriam – Maria - jména obou žen představují něco mimořádného: jsou totiž společná pro křesťanství, židovství i islám a tvoří symbolický most mezi těmito náboženstvími. A tak nezbývá nic jiného než prosit obě svaté ženy o přímluvu, aby se staly a zůstaly světlem v temných časech palestinských křesťanů.


Převzato z www.radiovaticana.cz - Reportáže, reflexe, sloupky , článek ze 14. 5. 2015 naleznete zde.

Betlém, CC BY-SA 2.5

Sdílet

Související články:
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (05.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Obrácení svatého Pavla (26.01.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (11.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 05. 2015 | 1567 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 156751
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace