Lidové misie

Lidové misie - Brno Obřany a Maloměřice (pondělí 20.9.2010)

Je pondělí ráno 6:15hodin a v kostele svatého Václava v Brně Obřanech se scházejí první farníci k modlitbě růžence a následně ke mši svaté, která zahajovala již druhý den lidových misií.
A jaký byl tento dnešní misijní den ve farnosti Obřany –Maloměřice?I přesto, že se na ranní mši svaté sešlo jen několik málo lidí, vytvořili jsme pěkné společenství, kdy jáhen Ladislav Kinc měl kázání o náboženském životě. Z jeho promluvy nabízím několik myšlenek.
Základem náboženského života člověka je jeho vztah s Bohem. Víra je dar, který jsme dostali při křtu. Nikdy nevíme, kdy se octneme Pánu Ježíši tváří v tvář, a kdy budeme vydávat počet z toho pokladu, který nám při křtu Pán nezaslouženě dal. Buďme těmi, kteří se učí stejně jako Šalamoun, sv. Václav, prosit Boha, aby nám dal dar moudrosti, abychom moudře spravovali svůj život. Abychom mysleli na spásu své duše, skrze službu druhým. Prosme i Pannu Marii, matku víry.


Po mši svaté pak následovala další misijní promluva. Potom se misionáři nasnídali, domluvili podstatné věci a s požehnáním otce Marka vyšli do jednotlivých části farností, aby navštívili a znovu pozvali lidi k aktivnímu prožívání misií. Odpoledne, jsem si pak sdělovali svoje první dojmy z dopoledních návštěv. Všichni jsme se shodli na tom, že farnost Obřany – Maloměřice je hodně „drsný“ kraj a navazování kontaktů je velmi obtížné. Proto znovu všechny moc PROSÍME O MODLITBU.
Ve 14:00 hodin měl pak jáhen Ladislav další promluvu v kostele na téma: „náboženský život“. Po promluvě pak byla vystavena Nejsvětější svátost a společně jsme se modlili korunku k Božímu milosrdenství. Pak byla až do mše svaté příležitost k soukromé adoraci.
Odpoledne byly také pozvány děti na faru, kde pro ně slečna katechetka Jana měla připravené hry. Bohužel moc dětí nepřišlo, ale máme naději, že do konce týdne se to ještě zlepší. V odpoledních hodinách pak tým misionářů ještě rozšířil příjezd dvou kněží a to sice otce Milana a otce Nika a také laického spolupracovníka pana Plačka.

V 18:00 hodin pak byla v klubovně mše svatá pro děti, kterou vedl otec Nik a při mši svaté se zaměřil na jedno velmi známe heslo o hříchu, jež zní: “Hřích je náš nepřítel, táhne nás do pekel.“A po ni pak následovala mše svatá pro mládež, jejímž celebrantem byl otec Milan.


V 18:00 hodin byla také mše svatá ve farním kostele, kterou celebroval otec Marek a při niž měl kázání jáhen Ladislav Kinc, který kázal o náboženském životě. Myšlenka, jež se mi vryla do paměti z tohoto kázání je: “Dobrý duchovní život musí mít čtyři opěrné body, kterými jsou MODLITBA, MŠE SVATÁ, SVÁTOST SMÍŘENÍ, DUCHOVNÍ OBNOVA.“
V 19:00 hodin potom následovala promluva pro ženy, které se zúčastnilo téměř 30 žen, což se dá považovat za velký úspěch a Bohu díky za to. Promluva Ladislava Kince byla velmi povzbuzující a proto přináším opět několik krátkých myšlenek, jež mě oslovily.
Kdo je vzorem pro každou ženu? Je to Panna Maria. PANNA MARIA JE VYPLNĚNÝ SEN BOHA, O ČLOVĚKU. Velký problém, zvláště v životě žen jsou představy.
Mimořádné dary ženy:
Dar mateřství – tělesné a duchovní; Dar krásy; Dar utišit bolest – slovem, pohlazením, pohledem.
Dalšími dary pak jsou: intuice, obětavost, vytváření domova, vytváření církve

Tak tolik zpravodajství z pondělního dne a nyní ještě nabízím několik fotek z večerní mše svaté a z promluvy pro ženy.
Sdílet

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 21. 09. 2010 | 8035 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace