Hesla

Hesla k nedělnímu evangeliu - Ježíše Krista Krále cyklus A

Tábory FATYMu V započatém cyklu přinášíme další hesla, tentokrát na evangelium poslední neděle v církevním roce cyklus A. Díky všem, kdo je vymysleli a dodali.
Ježíš je Král králů,
jemu vzdejme chválu!


Až přijde Syn člověka,
rozdělení na lid čeká,
ovce a kozlové spolu,
jedni k slávě, druzí k bolu.Až k soudu zasedne Pán,
milující bude zván,
ale ten, kdo nenávidí,
milost jeho neuvidí.


Pomůžeš-li bližnímu,
jak Ježíši samému.


Kozly ovce rozdělí,
po zásluze podělí,
spravedliví do života,
zlořečeným jen temnota.


Po pravici budou stát,
ti, kdo umí milovat.


Ten, kdo chce jen milovat,
na pravici bude stát.


Kriste Králi, stůj při nás,
konečný až přijde čas.


Spravedlivým řekne Král:
"Pojďte ke mně všichni dál."


V účtování se odhalí,
cokoli jsme udělali.


Ovce od kozlů od sebe rozdělí na konci věků Pán,
čas pro obrácení a pokání je nám ještě zatím ponechán.


V účtování Pán odhalí,
jak mnoho jsme milovali.


Zachovej se tak, jak máš,
a přijme tě Otec náš.


Až přijde člověka Syn
těžko už se zbavíš vin.


Až přijde den zúčtování,
nikdo tě už nezachrání.


Kdo myslí jen na sebe,
těžko přijde do nebe.


V soudný den,
budeš odhalen.


Spravedliví na pravici,
na levici odpadlíci.


Na levici stojí ten,
kdo je zlořečen.


Neudělej nic,
v pekle bude hic.


Ježíš přijde s anděly,
všem po právu nadělí.


Za vše, co jsme udělali,
místo po pravici jsme dostali.


Však po levici kozlem je,
kdo dobrý skutek pomine.


Dobrý skutek zde na zemi vykonat
= poklad v nebi si shromažďovat.


Druhého přehlížet
- na věčnosti trpět.


Všem potřebným pomáhej,
u Soudu ti bude hej.


Všem potřebným pomáhej,
u Soudu ti bude hej.


Někdo v nouzi? Pomoz hbitě!
Je to Ježíš - odmění tě!


Co uděláš pro poslední,
to všechno Pán Bůh zohlední.


Krista Krále mám,
vždy se k němu utíkám.
On zas čeká pomoc moji,
aby věděl, za co člověk stojí.
Při dělení, Pane můj,
od kozlů mě ochraňuj.
Po pravici měl bych stát,
abych se mohl z věčného života radovat.
Po levici, bratře můj, raději se nezdržuj,
dobrý skutek, to je dar,
by tě od věčného trápení zachoval.
Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 27. 11. 2017 | 349 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 211785
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace