Hesla

Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice

Přinášíme zde hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium najdete ZDE.


Učte je vše zachovávat,
na můj příklad pozor dávat.

Přijde konec světa,
po všem bude veta,
já jsem s vámi praví Pán,
až do konce zůstávám.

Do Galileje spěchali,
Ježíše tam potkali.

A jedenáct žáků Páně
za Kristem šlo odhodlaně.

Ježíš jasný pokyn dal,
na konkrétní horu zval.

Ježíše tam viděli,
hluboce se klaněli.

Zneklidnění byli dosti,
někdo měl i pochybnosti.

V Galilei na vrcholu
s Ježíšem jsou opět spolu.

Jedenáct Pánových žáků,
šlo v Galilej bez rozpaků.

Pán řek: "Čekám v Galilei."
Kroky žáků za ním spějí.

Na horu pak vystoupili,
Ježíši se poklonili.

Pak k nim Ježíš přistoupil,
zcela jasně promluvil.

Teď vám pravdu poznat dám,
veškerou moc světa mám.

Na zemi i na nebi
vše moc Pána velebí.

Všechny národy získejte,
k učedníkům je přidejte.

Ve jménu Trojice křtěte,
ke všem národům jděte.

A svůj příslib dávám vám,
stále s vámi zůstávám.

Příklad jsem vám ukázal,
učte, co jsem přikázal.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,
uvádějte je křtěním do života nového.

Po všechny dny s vámi jsem,
vždy tajemně přítomen.

Pán Ježíš k nim přistoupil,
svou řečí je uklidnil.

Pán Ježíš je učil jasně,
jeho slova zněla krásně.

Teď do světa vycházejte,
pravdu Boží roznášejte.

To se nám to zvěstuje,
když s námi Pán Ježíš je.

A národy získávejte,
ke křtu všechny přivádějte.

Z Galileje je tu zvěst,
příkaz křtěte, dán nám jest.

Pak na horu vystoupili,
Krista více pochopili.

Než se Ježíš rozloučil,
svou přítomnost přislíbil.

Učedníci si to mastí
přes hory a přes propasti.

"Galilea je náš cíl!"
Chlapi valí ze všech sil.

Ježíšem tam byli zváni,
vidí ho a hned se klaní.

Někteří maj pochybnosti:
"Je to všechno zvláštní dosti."

Ježíš k nim má krátkou řeč,
slova ostrá jako meč.

"Na nebi i na zemi
všemu vládnu, věřte mi.

Běžte mezi národy.
Hojnost bude úrody.

Učedníky získávejte,
co jsem učil, předávejte.

Křtěte všechny, kdo maj tucha,
jménem Otce, Syna, Ducha.

Je to pravda, žádné fámy,
napořád už budu s vámi,
všechny dny do konce světa,
to je má poslední věta."

Jedenáct odešlo na horu
s Ježíšem naposled pospolu.

"Jděte, získejte učedníky,
národy vzdají Bohu díky."

Národy křtěte v jménu Páně,
učte všechny, jak jednat správně.

Jsem s vámi vždy do konce světa,
tato víra ať stále vzkvétá."

Na horu odešli,
aby Ježíše viděli.

Učedníci Ježíši,
vzdali úctu nejvyšší.

Poslání apoštolům objasnil,
když k nim Ježíš promluvil.

Ježíš poslal apoštoly křtít
a učit národy, jak mají žít.

Ježíš je tu s námi stále,
ať jsme mu blíž nebo dále.

Hleď, aby jsi zachoval,
co nám Ježíš přikázal.

Otce i Syna i Ducha mít
a ve jménu jejich křtít.

Na hoře Ho viděli,
a Jemu se klaněli.

Ježíšovi vzdejme díky,
že jsme jeho učedníky.

Všechny světa národové
mají poznat věci nové.

Ježíšova přikázání
zachovávej bez ustání.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


misiePři Mši Svatéstrašidlo s dětmi


solunaci89

mše sv. Val. Klobouky

porta27

Sdílet

Související články:
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí B (20.10.2018)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí B (13.10.2018)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí B (05.10.2018)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí B (29.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (28.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku sv. Václava (27.09.2018)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí B (21.09.2018)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí B (15.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku Narození Panny Marie (08.09.2018)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí B (08.09.2018)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí B (31.08.2018)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí B (25.08.2018)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí B (18.08.2018)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí B (10.08.2018)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí B (04.08.2018)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí B (27.07.2018)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí B (21.07.2018)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí B (15.07.2018)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí B (06.07.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2018)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí B (01.07.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Petra a Pavla (29.06.2018)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí B (25.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele (23.06.2018)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí B (16.06.2018)
Hesla - pašije podle sv. Marka - verze II. (11.06.2018)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí B (09.06.2018)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí B (01.06.2018)
Hesla - pašije podle sv. Marka (24.05.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého (19.05.2018)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční B (11.05.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně B (08.05.2018)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční B (06.05.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční (28.04.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční B (20.04.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční B (13.04.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční (06.04.2018)
Hesla k evangeliu na velikonoční pondělí (01.04.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (31.03.2018)
Hesla k evangeliu Bílé soboty (30.03.2018)
Hesla k evangeliu Velkého pátku (30.03.2018)
Hesla k evangeliu Zeleného čtvrtku (28.03.2018)
Hesla k evangeliu Květné neděle B (24.03.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní (15.03.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní B (09.03.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní B (03.03.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní B (23.02.2018)
Hesla k evangeliu na svátek stolce sv. Petra (20.02.2018)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní B (17.02.2018)
Hesla k evangeliu Popeleční středy (13.02.2018)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B (09.02.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B (02.02.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu (31.01.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí B (27.01.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí B (20.01.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B (12.01.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně (05.01.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně (05.01.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie (31.12.2017)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny (30.12.2017)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Štěpána (25.12.2017)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně (25.12.2017)
Hesla k evangeliu Půlnoční (24.12.2017)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní B (23.12.2017)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B (16.12.2017)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní B (08.12.2017)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní B (01.12.2017)
Hesla k nedělnímu evangeliu - Ježíše Krista Krále cyklus A (27.11.2017)
Nový nápad - hesla k nedělnímu evangeliu (17.11.2017)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 26. 05. 2018 | 311 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 400314
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace