Hesla

Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny

misie Přinášíme zde hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Anna a též Simeon
řekli shodně: "To je On!"

U Simeona smrt počká,
než se svého Pána dočká.

Simeonovi je milost dána,
dožít se až svého Pána.

Mojžíšův zákon si ctili,
bohabojní Židé byli.

...a všichni prvorození
ať jsou Bohu zasvěcení.

Přitom chtěli oběť dát:
pár hrdliček či holoubat.

Rodiče dost udivil,
když plán Boží představil.

Mnozí s Kristem povstanou,
jiní zase upadnou.

Anna se furt modlila,
Bohu posty sloužila.

Dítě plné milosti
prospívalo v moudrosti.

Když vše řádně vykonali,
k Nazaretu směřovali.

Dítě sílilo a vzrůstalo,
prospívalo nemálo.

Když byl očišťování čas,
do Jeruzaléma šli zas.

Žil podle své víry směle,
chtěl potěšit Izraele.

Duch slíbil: smrt neuzříš,
dokud Pána nespatříš.

Už je tu Ježíš,
propustit mě smíš.

Mé oči už viděli
spásu, kterou vždy chtěli.

První mužské ke cti Páně,
Ježíš obětován v chrámě.

Zákon Mojžíšův naplnili,
chrám s Ježíšem navštívili.

Do chrámu byl přinesen,
Pánu Bohu představen.

Marie se očistila
a Ježíše zasvětila.

Oběť Bohu připravili,
aby Zákon naplnili.

Duch Svatý Simeona naplnil,
aby přišel a Ježíše pozdravil.

Simeon v chrámě promluvil,
Josefa a Marii překvapil.

Simeon Boha velebil,
Ježíše řečí oslavil.

Simeon Boha velebil,
prorocká slova vyslovil.

Simeon rodičům požehnal
a Marii poučení dal.

Simeon a Anna
hned poznali Pána.

Simeon a Anna
přivítali Pána.

Anna řekla všem:
"To dítě je Bohem."

Přikázání naplnili
a domů se navrátili.

Dítě rostlo a sílilo,
aby úkol naplnilo.

Kdo Ježíše bude znát,
nemusí se vůbec bát.

Simeon a Anna hlásá:
"S Ježíšem k nám přišla spása."

Poznal Simeon i Anna
v Ježíšovi svého Pána.

Simeon už mnohé tuší:
Marii meč projde duší.

Anna žije stále v chrámu,
pokloní se Kristu Pánu.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


2011 pondělí

Na adoraci byl každý srdečně vítánLidové Misie v Partutovicích (únor 2008)2011 pondělíDPP 13


Nakresli tři krále 2014-2015


Boží Tělo St. Petřín

Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 30. 12. 2017 | 140 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 211785
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace