Hesla

Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční B

Skolka Přinášíme zde hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Pane, chci tě poslouchat,
za tvým hlasem půjdu rád.

Pro ovce dost místa zbude,
až jen jeden ovčín bude.

Doufám, že to znáš:
Pán je Pastýř náš.

Ježíš chrání ovce své,
do nebe nás všechny zve.

My pastýře svého známe,
On je náš Pán, vyznáváme.

Také jiné ovce zve,
do stáda je přivede.

Dobrý pastýř ovce volá,
to je pro nás správná škola.

Ježíš to je Pastýř náš,
s ním svůj život vyhráváš.

Za pastýřem dobrým běž,
s ním svůj život nezkopeš.

Teď to říkám všem:
Pastýř dobrý jsem!

Cítím se tím povzbuzen,
Ježíš je mým pastýřem.

Dobrý pastýř život dává,
boj o ovce on nevzdává.

Vlka snadno zalekne se,
kdo si mzdu za ovce nese.

Vždyť před vlkem utíká,
kdo si ,,pastýř" jen říká.

Komu ovce nenáleží,
před vlkem pryč honem běží.

Když pastýř moc nepečuje,
zlý vlk ovce uchvacuje.

Na ovcích mu nezáleží,
jen o mzdu mu vlastně běží.

Svoje ovce znám,
každou z nich rád mám.

Já znám svého Otce,
život dám za ovce.

Otec zná mne a já jeho,
poslouchám vždy Otce svého.

Také jiné ovce mám
i ty sebou přivést mám.

Ovce můj hlas poslechnou,
útočiště naleznou.

Život dávám,
příjmu ho sám.

Ježíš praví: ,,Tak to je -
- můj Otec mě miluje."

Život mi nemůžou vzít,
když nebudu já sám chtít.

Život dávám sám,
vždyť ovce rád mám.

Příkaz tu mám od Otce,
ať se starám o ovce.

Netřeba se ptát,
mám moc život dát.

Ježíš Otce poslouchal,
za svůj jeho příkaz vzal.

Pán se vlka nestrachuje,
před ním ovce ochraňuje.

Čím pak ovce vyhrávají?
Když hlas Pána poslouchají.

Pastýřem dobrým já jsem,
ovce jdou za mým hlasem.

Já své ovce dobře znám,
život svůj za ně dávám.

Špatný pastýř hned to vzdává,
na útěk se rychle dává.

Když on za mzdu pracuje,
jen svůj prospěch sleduje.

Na ovcích mu nezáleží,
v nebezpečí je nestřeží.

Ovce rychle opouští,
jejich zkázu dopouští.

Když jsou ovce bez pastýře,
začínají jim potíže.

Vlk uchvacuje, rozhání,
ovce se mu neubrání.

Moje ovce mě znají,
je jim dobře v mé stáji.

Dobrý pastýř, ten neváhá,
všechny ovce vyhledává.

Musím přivést všechny ovce,
aby bylo jedno stádce.

Pastýř bude jenom jeden,
až bude každý přiveden.

Proto mě má Otec rád,
že jsem hotov život dát.

To je však jen začátek,
život přijmu nazpátek.

Sám od sebe život dávám
a zpět ho zase přijímám.
To mi Otec přikázal
a svou lásku ukázal.

Špatný pastýř vlka vidí,
nechá ovce, hned se klidí.

Dobrý pastýř zná své ovce.
Jak Otec mne, já znám Otce.

Dobrý pastýř jako já
za své ovce život dá.

Ježíš, ten svůj život dal,
aby nám ho zachoval.

Ježíš jako pastýř stád,
stejně každého má rád.

V každé chvíli, bez ustání,
Ježíš svoje milé chrání.

Ježíš život nasadil
pro člověka, aby žil.

Za druhého bojuje
jenom ten, kdo miluje.

Ten, kdo majitelem není,
nemá správné nasazení.

Nemá správný poměr ten,
který slouží za mzdu jen.

Ježíš židy povolal,
hříchy všech na sebe vzal.

Dnes už ovce nechováme,
obsah poselství však známe.

Otec Synu úkol dal,
aby všechny povolal.

Ježíš zaslíbení lidem dal,
dobrým pastýřem se stal.

Jeho láska neustává
a za lidi život dává.

Ježíš všechno mění,
žádá lidí sjednocení.

Nový život získává,
kdo starý odevzdává.

Příkaz Otce, vůle pravá,
život bere, život dává.

Ježíš, Dobrý pastýř, za ovce
také svůj život dáti chce.

Ten, kdo však hlídá kvůli práci,
jak vlk přijde, tak hned se ztrácí.

Jako Dobrý pastýř ovce znám,
svého Otce, Boha poslouchám.

Dobrý pastýř ovce zná,
život za ně taky dá.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.

Diplom


náboženství VranovOltář PMPo vichrulhota05SkolkaPohled z kůruoknoOdjezd

Sdílet

Související články:
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí B (20.10.2018)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí B (13.10.2018)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí B (05.10.2018)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí B (29.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (28.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku sv. Václava (27.09.2018)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí B (21.09.2018)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí B (15.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku Narození Panny Marie (08.09.2018)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí B (08.09.2018)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí B (31.08.2018)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí B (25.08.2018)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí B (18.08.2018)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí B (10.08.2018)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí B (04.08.2018)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí B (27.07.2018)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí B (21.07.2018)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí B (15.07.2018)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí B (06.07.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2018)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí B (01.07.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Petra a Pavla (29.06.2018)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí B (25.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele (23.06.2018)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí B (16.06.2018)
Hesla - pašije podle sv. Marka - verze II. (11.06.2018)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí B (09.06.2018)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí B (01.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice (26.05.2018)
Hesla - pašije podle sv. Marka (24.05.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého (19.05.2018)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční B (11.05.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně B (08.05.2018)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční B (06.05.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční (28.04.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční B (13.04.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční (06.04.2018)
Hesla k evangeliu na velikonoční pondělí (01.04.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (31.03.2018)
Hesla k evangeliu Bílé soboty (30.03.2018)
Hesla k evangeliu Velkého pátku (30.03.2018)
Hesla k evangeliu Zeleného čtvrtku (28.03.2018)
Hesla k evangeliu Květné neděle B (24.03.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní (15.03.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní B (09.03.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní B (03.03.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní B (23.02.2018)
Hesla k evangeliu na svátek stolce sv. Petra (20.02.2018)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní B (17.02.2018)
Hesla k evangeliu Popeleční středy (13.02.2018)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B (09.02.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B (02.02.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu (31.01.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí B (27.01.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí B (20.01.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B (12.01.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně (05.01.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně (05.01.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie (31.12.2017)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny (30.12.2017)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Štěpána (25.12.2017)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně (25.12.2017)
Hesla k evangeliu Půlnoční (24.12.2017)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní B (23.12.2017)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B (16.12.2017)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní B (08.12.2017)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní B (01.12.2017)
Hesla k nedělnímu evangeliu - Ježíše Krista Krále cyklus A (27.11.2017)
Nový nápad - hesla k nedělnímu evangeliu (17.11.2017)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 20. 04. 2018 | 389 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 400314
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace