Hesla

Hesla k evangeliu 4. neděle adventní B

Květiny Přinášíme zde hesla ke 4. neděli adventní B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Gabriel, ten archanděl,
skvělou zprávu pověděl.

Když Maria souhlas dala,
Matkou Ježíše se stala.

V Nazaretě to začíná,
Panna Boha počíná.

Bůh chtěl lidem šanci dát,
člověkem se stává rád.

Maria teď jménem lidstva
cestu Bohu na Zem chystá.

Boží láska tak chtěla
-poslal svého anděla.

Maria je vybrána,
Matkou stát se - je Panna.

Když Bůh svoji lásku dává
i nemožné překonává.

Maria se Matkou stala,
Bohu k tomu souhlas dala.

U Marie příklad mám,
Boží vůli přijímám.

Duch Svatý to způsobil,
že se Pán světa vtělil.

Bůh ví dobře o každém,
svoji lásku dává všem.

Na Marii myslívám,
souhlas Bohu rád vždy dám.

Ježíš bude Boží Syn,
je proroky čekaným.

Ježíš přišel mezi nás,
s ním nastává nový čas.

Maria - ta uslyšela
Boží plán od archanděla.

Synovi dáš jméno Ježíš
- Bůh může vše, což to nevíš?

Znamením je tvá teta,
jmenuje se Alžběta.

Počneš Syna, porodíš
a jméno mu dáš Ježíš.

Panna Maria je žena,
Josefovi zasnoubena.

Za Marií anděl jde,
Boží plán jí zvěstuje.

Maria, s tebou je Pán,
dokonce má skvělý plán.

Maria, buď zdráva,
jen Ty jsi ta pravá.
Máš se Matkou Krista stát
a v něm Boha světu dát.

Gabriel je poslaný,
zastávku má u Panny.

Duch Svatý tě zastíní,
budeš jeho svatyní.

Anděl od ní odešel,
hned jak její souhlas měl.

Než Maria ano řekla,
anděla se velmi lekla.

U Boha nic nemožného,
staniž se mi podle slova Tvého.

Ježíšovo království nebude mít konce,
tak pojďme za Ním a buďme poslušni jak ovce.

Syn Boží je Marii zvěstován,
to k naší spáse je nám dán.

Milostiplná, přesvatá Panno Maria,
prosím, bys se mnou stále byla.
Chci být jako Ty, pokorný a poslušný vůle Boží,
kéž milost Jeho se v duši mé stále množí!

Pán Bůh poslal anděla,
aby Panna věděla,
že je plná milosti,
počne Syna v svatosti.

Přišel anděl Gabriel,
aby Panně pověděl:
Počneš, Syna, porodíš,
jméno jemu dáš Ježíš.

Marie z Ducha počala,
aby lidstvu Syna dala.

Marie se Bohu odevzdala,
aby lidstvu Syna dala.

Bůh, co slíbil, vyplnil,
aby lidstvo zachránil.

Marie se nebála
a synáčka počala.

Anděla se lekla,
přesto ano řekla.

Anděl pannu přesvědčil,
Boží záměr oznámil.

Pánův záměr přijala
- Matkou Boží se stala.

Marie se odevzdala,
Boží vůli naplnila.

Rozhodl se Hospodin:
Narodí se Panně Syn.

Boží vůli vyplnila
a na sebe nemyslila.

Mariino zaslíbení
dalo světu vykoupení.

Mariino početí,
začátek všech století.

Anděl Páně zvěstoval,
Bůh že v Marii počal.

Duch Marii zastínil,
mateřství v ní naplnil.

Anděl, když vše pověděl,
od Marie odešel.

Andělovi uvěřila
a mateřství naplnila.

Od anděla přišla zpráva,
že Bůh lidem Syna dává.

Anděl Páně zvěstoval,
že Bůh lidem Syna dal.

Anděl zjevil Marii,
že Bůh věří jenom jí,
Boží dítě může mít,
ano, musí vyslovit.

V Nazaretě velká sláva,
Maria Božské dítko očekává.

Alžběta, ač neplodná,
přece syna Jana má.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.

den matek 08Poutník


Divadlo ,,Plamínek" - hra ,,Klerika"


Sv.Kliment


seminář1Ve Štítarech
Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 23. 12. 2017 | 244 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 211783
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace