Hesla

Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí B

Příroda Přinášíme zde hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium najdete ZDE.


Zákoníci přicházejí,
na Ježíše dorážejí.

Pečlivě si umyj ruce,
farizej ti říká prudce.

Proč umytí nejedí?
O předpisech nevědí?

Nauku jen lidskou mají,
nadarmo mě uctívají.

Boží zákon opouštíte,
vlastního se přidržíte.

Ježíš zástup přivolal,
jasný výklad jim pak dal.

Víte, co vás poskvrňuje?
To co z nitra vystupuje!

K Ježíšovi výtku měli,
napomenout ho tak chtěli.

Před jídlem se neumýváš?
Špatně Boha potom vzýváš.

Když máš ruce nečisté,
tím prý hřešíš zajisté.

Drž se předků podání,
tak tě Zákon zachrání.

Židé mají předpisy,
na nich Zákon závisí.

Obřadně se umývat
a tak zákon zachovat.

Neumyl sis lehátko,
provinil ses za krátko!

Proč se hoši nechovají
tak, jak podle předků mají?

Pokrytci vás nazývám.
A já celou pravdu znám.

Izaiáš už to věděl,
ten to správně předpověděl.

Jenom rty mě uctívají,
srdce pryč však dávno mají.

Slyšte všichni, chápejte,
na pokrytce nedejte.

Co do tebe z venčí vchází ,
to poskvrna neprovází.

Člověk bude poskvrněn,
když vypouští hříchy ven.

Své myšlenky ovládej,
na špatné si pozor dej!

Smilstvo, krádeže a vraždy
škrtni ve svém srdci navždy.

Běda, když tvým srdcem dýchá
závist, urážky a pýcha.

Každý hřích tě poskvrňuje,
velkou škodu způsobuje.

Farizejci dle tradice,
omývaj se převelice.

Jenom rty mne uctíváte,
srdce však daleko máte.

Na Boží Zákon mastíte,
jen lidského se držíte.

To, co z vnějšku dovnitř vchází,
to člověka nerozhází.

Co člověka poskvrňuje,
z nitra ven jde a zlé to je.

Na Ježíše útočili,
sami sebe zostudili.

Židé staré zvyky mají,
myjí ruce než se nají.

Ježíš říká lidem mnoha,
jenom rty vy ctíte Boha.

Nadarmo je uctívání,
když u Boha srdce není.

Učitelé zákona reptali,
jak se učedníci chovali.

Bůh vždy srdce hledá,
jenom rty se uctít nedá.

Neposkvrňuje, co zvenčí vchází,
ale co z nitra vychází.

Ježíš nás upozorňuje,
co člověka poskvrňuje.

To, co člověk uvnitř chová,
poskvrňuje stále znova.

Neposkvrňuje, co dovnitř vchází,
ale to, co ven vychází.

Vnitřní obsah musí mít
všechno, co se bude dít.

Nutné je vždy rozlišení,
co je dobré a co není.

Z Jeruzaléma přišli,
nad Zákonem přemýšlí.

Před jídlem se nemyli,
Zákon se přec nemýlí!

Farizeové se ptají:
"Proč se správně nechovají?"

Předci velí: Ať se myjí
dřív, než jedí a popíjí.

Boha jste opustili
a jen lidské učili.

Izaiáš předpovídá:
Tento lid jen rty povídá.
Daleko je srdce však,
nadarmo volají pak.

Lid mě jen rty uctívá,
srdce daleko bývá.

Uslyšte a pochopte,
život správně uchopte
.
To, co zvenčí přichází,
to čistotu nekazí.

Zlo, které se v srdci rodí,
to člověku velmi škodí.

Ruce umýt, to je správně!
...říkaj učitelé marně.

Svými rty mě uctíváte,
srdce daleko však máte.

Rozeznejte nebezpečí,
neohrozí, co je z venčí.

Co však ze srdce vychází,
je pravým zdrojem nesnází.

Všechny hříchy a špatnosti
z pýchy a dalších nectností,
jenž z člověka vycházejí,
poskvrnu mu přinášejí.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


Cukroví


Adventní setkání -  :-)


A.M.I.M.S. centrum Lančov

mše sv. Rychnov na Mor.děti kolem oltáře v TřebařověVranovská porta 08
Sdílet

Související články:
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní C (14.12.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní C (08.12.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (07.12.2018)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní C (01.12.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus B (24.11.2018)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí B (16.11.2018)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí B (09.11.2018)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí B (03.11.2018)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí B (27.10.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Šimona a Judy (27.10.2018)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí B (20.10.2018)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí B (13.10.2018)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí B (05.10.2018)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí B (29.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (28.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku sv. Václava (27.09.2018)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí B (21.09.2018)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí B (15.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku Narození Panny Marie (08.09.2018)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí B (08.09.2018)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí B (25.08.2018)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí B (18.08.2018)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí B (10.08.2018)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí B (04.08.2018)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí B (27.07.2018)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí B (21.07.2018)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí B (15.07.2018)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí B (06.07.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2018)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí B (01.07.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Petra a Pavla (29.06.2018)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí B (25.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele (23.06.2018)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí B (16.06.2018)
Hesla - pašije podle sv. Marka - verze II. (11.06.2018)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí B (09.06.2018)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí B (01.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice (26.05.2018)
Hesla - pašije podle sv. Marka (24.05.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého (19.05.2018)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční B (11.05.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně B (08.05.2018)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční B (06.05.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční (28.04.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční B (20.04.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční B (13.04.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční (06.04.2018)
Hesla k evangeliu na velikonoční pondělí (01.04.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (31.03.2018)
Hesla k evangeliu Bílé soboty (30.03.2018)
Hesla k evangeliu Velkého pátku (30.03.2018)
Hesla k evangeliu Zeleného čtvrtku (28.03.2018)
Hesla k evangeliu Květné neděle B (24.03.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní (15.03.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní B (09.03.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní B (03.03.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní B (23.02.2018)
Hesla k evangeliu na svátek stolce sv. Petra (20.02.2018)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní B (17.02.2018)
Hesla k evangeliu Popeleční středy (13.02.2018)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B (09.02.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B (02.02.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu (31.01.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí B (27.01.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí B (20.01.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B (12.01.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně (05.01.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně (05.01.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie (31.12.2017)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny (30.12.2017)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Štěpána (25.12.2017)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně (25.12.2017)
Hesla k evangeliu Půlnoční (24.12.2017)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní B (23.12.2017)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B (16.12.2017)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní B (08.12.2017)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní B (01.12.2017)
Hesla k nedělnímu evangeliu - Ježíše Krista Krále cyklus A (27.11.2017)
Nový nápad - hesla k nedělnímu evangeliu (17.11.2017)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 31. 08. 2018 | 325 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 403387
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace