Hesla

Hesla k evangeliu 1. neděle adventní B

24 Přinášime zde hesla k první neděli adventní cyklus B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Již nastává adventní čas,
ať připraví Pánu cestu každý z nás!


Bděme a čekejme Pána,
ať se nám do nebe otevře brána.


Až přijde den poslední,
Pán naše skutky promění.


Dostali jsme plnou moc,
dobrých skutků dělejme moc!


A kdo ví, kdy přijde Pán?
To ví jenom Otec sám.


Pán k nám přijde večer či z rána
a každému bude odměna dána.


Každý dostal svoji práci,
pro nebe, ne pro legraci.


Říkám všem, co říkám vám,
bděte, než-li přijde Pán.


Kdy Pán přijde, nikdo neví,
radši budu připravený.


Ježíš řekl učedníkům,
že opustí světa dům,
ale jednou přijde zas,
aby spasil bdící, nás.


Pán Ježíš nám velí,
buďte všichni bdělí,
bude spasen ten,
kdo je připraven.


Až přijde Pána den,
buď vždy připraven.


Poslední až přijde den,
bdící bude zachráněn.


Nevíme, kdy Pán přijde,
hleďme, ať to vyjde.


Ježíš nám moc svěřuje
druhý příchod zvěstuje.


Pozor na poslední den,
hleď, abys byl zachráněn.


Jenom lidé bdělí,
patří Kristu celí.


Pán nám odkaz dal,
hleď, bys nezaspal.


Dejte pozor na čas,
až Pán přijde zas.


Ježíš nás chce zachránit,
ale jen když budem bdít.


Rozloučení nastal čas,
Ježíš k bdění volá nás.


Bděte, buďte připraveni,
až přijde Pán, vše se změní.


Kdo se nechá uspat,
těžko může obstát.


Jen když bdíte,
zvítězíte.


Každý den,
buď připraven.


Ten, kdo nespí,
neprohloupí.


Ježíš velí,
buďte bdělí.


Lidé bděte,
neblbněte.


Kdo nebude bdíti,
k záhubě se řítí.


Neustále bděte,
Pána Boha ctěte!


Využívej dobře čas,
abys šanci nepropás.


Pán Ježíš nám radí:
"Bděte staří, mladí!"


Každý den je šance
zlepšovat se v lásce.


Až přijde Pán znenadání,
už nikdo nic nezachrání.


Nevíme, kdy přijde Pán,
kdo má lásku, bude zván.


Bděte, buďte připraveni,
ať pak nejste zaskočeni.


Pozor si dej,
svoji bdělost ohlídej.


Posledního dne nemusís se bát,
když v milosti Boží,
budeš pevně stát.


A když v noci příjde Pán,
běda, když je nečekán!


Vrátný má být v bdělém stavu,
nekouřit a nepít kávu.


Styďte se vy ospalci,
Ježíš už se navrací!


Bdi, člověče, ještě nepřišel tvůj čas,
neusínej, nebuď slepý, vždyť Ježíš žije v nás.


Ježíš přijde – tak bděte!
Láska přichází – tak nespěte!


Mějte se na pozoru – bděte,
na správnou cestu jděte!


Bděte za každých okolností,
Pán Bůh vás svou přítomností pohostí.


Když příjde Pán znenadání,
ať to nezkalí tvé spaní.


Učedníkům říká Pán:
"Bděte! Rozkaz je vám dán!"


Lidé bděte, pravím vám,
neřek Fučík, ale Pán!


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


22


Výstava Nejsvětější svátostiexercicie maminky2Adoraceposluchaci
Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 01. 12. 2017 | 432 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 241860
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace