Zajímavé...

FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE

Fatima 13. října 1917, volné dílo, commons.wikimedia.org  Při svém zjevení v srpnu a září Panna Maria slíbila, že učiní zázrak, aby všichni uvěřili. Zpráva o tom šla od úst k ústům. Není proto divu, že při posledním fatimském zjevení v sobotu 13. října 1917 zalilo Cova da Iria nesmírné moře lidí. Odhady jejich počtu se pohybují od 50 do 100 tisíc.

Velké obavy

Atmosféra byla velmi napjatá. Šířily se zprávy, že vládní kruhy chtějí při zjevení nechat poblíž dětí vybuchnout bombu. Pasáčci na to reagovali s klidem: „Jak by to bylo krásné, kdyby se nám dostalo milosti jít odtud s Pannou Marií do nebe!“ Podobně klidně čelili obavám, že pokud nedojde k zázraku, lidé se jim pomstí, či je dokonce zabijí. Byli se jisti, že Paní svůj slib splní. Totéž ovšem neplatilo o jejich rodičích, kteří se obávali, že to bude poslední den života jejich dětí. Luciin otec však odvážně řekl: „Jestliže moje dcera zemře, chtěl bych zemřít po jejím boku.“ A tak poprvé on i jeho žena zjevně doprovázeli Lucii na místo zjevení. Tři děti v doprovodu svých blízkých se jen pozvolna a za pomoci silných mužů, kteří jim davem razili cestu, prodíraly vpřed. I když lilo jako z konve a všichni byli promáčení skrz naskrz, nebránilo to mnoha lidem, aby nepoklekali do bláta a neprosili pasáčky o různé milosti.

„Jsem Královna růžence“

Když konečně dorazily na místo zjevení, Lucie z vnitřního popudu vyzvala lidi, aby zavřeli deštníky a začali se modlit růženec. Třebaže nepřestávalo intenzívně pršet, všichni ihned uposlechli. Brzy záblesk světla ohlásil příchod Panny Marie.

Co si ode mne přejete?“ zeptala se Lucie Matky Boží. „Chci ti říci, aby zde postavili k mé poctě kapli; jsem Panna Maria, Královna růžence!“ Maria tedy podle svého předchozího příslibu odhalila své jméno: „Královna růžence“ (Senhora do Rosário). Pak pokračovala: „Modlete se nadále denně růženec. Válka se chýlí ke konci a vojáci se brzy vrátí domů.

Po tomto příslibu brzkého konce první světové války Lucie požádala: „Chtěla jsem vás poprosit o mnoho věcí: abyste uzdravila nemocné a obrátila hříšníky atd.“ „Některé ano, jiné ne.“ A v souvislosti s tím se Maria na závěr vrátila k jádru svého poselství: „Musí se polepšit a prosit za odpuštění svých hříchů. Ať už neurážejí Boha, byl už tolik urážen.“ Tato poslední slova řekla s tak smutným výrazem ve tváři, že se to nesmazatelně vrylo do srdcí vizionářů.

Tři růžencová vidění

Při svém odchodu Maria stejně jako při některých předchozích zjeveních rozevřela své dlaně a nechala z nich zazářit Božímu světlu. Tentokrát však je vysílala do slunce. To vedlo Lucii k tomu, že vykřikla k lidem: „Podívejte se na slunce!“ Následoval sluneční zázrak. Ten však pasáčci neviděli, neboť během něho se jim podle Mariina příslibu z září dostalo trojího vidění. Nejprve všichni spatřili vedle slunce svatého Josefa s Ježíškem a Pannou Marií. Svatý Josef a Ježíšek křížem žehnali světu. Pak jen samotná Lucie viděla Bolestnou Pannu s Kristem Pánem, jenž opět žehnal světu, a nakonec zase jen ona Pannu Marii Karmelskou.

Zatímco první vidění odkazovalo na tajemství radostného růžence, druhé vidění se vztahovalo na bolestný růženec a třetí vidění na růženec slavný.

Sluneční zázrak

Během těchto vidění byli ostatní lidé svědky velkolepého slunečního zázraku, který je bezesporu jedním z největších zázraků v dějinách Církve. V čem spočíval? Roztrhly se husté mraky a ukázalo se slunce. Zářilo jako veliká perla, takže všichni mohli na něho bez bolesti upírat svůj zrak. Tak mohli vidět, jak slunce třikrát rotovalo kolem své osy a přitom postupně vysílalo paprsky různých barev: žluté, modré, zelené a fialové. Ty takto zbarvovaly lidi i věci kolem nich. Nakonec se slunce odtrhlo od oblohy a vrhalo se na zem. Mnozí si mysleli, že nastává konec světa, křičeli hrůzou a vyznávali své hříchy. Avšak slunce se vrátilo zpět, takže výkřiky hrůzy byly vystřídány zvoláními radosti: „Zázrak! Zázrak! Buď pochválena Panna Maria!“ Šaty všech, předtím zcela promáčené, byla úplně suché.

Tento sluneční zázrak, který trval deset až patnáct minut, pozorovali všichni, a to nejenom přítomní na místě zjevení, ale i lidé do vzdálenosti čtyřiceti kilometrů. Nebyl to však přirozený jev, takže nebyl registrován žádnou observatoří. Mezi svědky zázraku nechyběli novináři. Z nich je zřejmě nejznámější Avelino de Almeina, bývalý seminarista a zednář. V antiklerikálních novinách O século zamýšlel napsat vysmívající se článek, ale poté, co viděl zázrak, napsal pravdivou zprávu.

Newspaper fatima.jpg, volné dílo, commons.wikimedia.org


Tentýž sluneční zázrak spatřil v roce 1950 ve vatikánských zahradách papež Pius XII. v souvislosti s vyhlášením dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie, a to čtyřikrát: 30. října, 31. října, 1. listopadu, tj. v den dogmatického vyhlášení, a 8. listopadu.

Po zázraku

Lidé po zázraku byli plni emocí, modlili se a hlavně chtěli vidět vizionáře a mluvit s nimi. Sestra Lucie to líčí těmito slovy: „[…] lidé se k nám chovali, jako bychom byli nějaká vzácná zvířata, která chtějí vidět a pozorovat! Večer jsem byla skutečně unavená z tolika otázek a vyptávání. A nebralo to konce, ani když nastala noc. […] Já jsem však přemožena únavou klesla na zem a usnula. […] Příštího dne, nebo lépe řečeno příští dny vyptávání pokračovalo.“ (1) Lucie před ním někdy utíkala, ale většinou je trpělivě snášela a obětovala je Bohu.

Velkým problémem pro děti se stalo to, že nezřídka se kněží i další lidé ptali na věci, které nechtěly a nemohly vyzradit. Vyřešil jej Faustino José Jacinto Ferreira, děkan v Olivalu. Poradil dětem, aby říkaly, že Panna Maria jim řekla, aby to nikomu nepovídaly. Dával jim i mnohé jiné moudré rady ohledně duchovního života. Lucie čas od času nacházela na jeho faře útočiště. Považovala ho proto za svého prvního duchovního vůdce.

Zástup svědků slunečního zázraku se vrátil do svých domovů a šířil o něm zprávu. Následovaly četné projevy víry a zbožnosti. Nám již známý Don José Alves Correia da Silva, první biskup obnovené diecéze Leiria, zahájil v roce 1922 kanonický proces o zjeveních. Byl završen 13. října 1930, tedy v den výročí slunečního zázraku, jejich uznáním za autentické.

P. Štěpán Maria Filip OP

Poznámka k textu:

1 «Vzpomínka druhá», II, 16. In: Sestra Lucie hovoří o Fatimě: Vzpomínky sestry Lucie. 2. vyd. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2007, s. 96.


Převzato z MONITOR 18/2017 (1. 10. 2017), str. 6-7

(Na FATYM.com vydáno 3. 10. 2017; 13.10. 2024 - 3020 přečtení)

Virgen de Fatima, Ramon Belozo, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 10. 2020 | 3267 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Monitor 18/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1103 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (782 hl.)
 
Je to bláznovství (781 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (829 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1048 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (835 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (734 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6112
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace