Katolická charismatická konference
Jsme mediálními partnery Katolické charismatické konference.

Zajímavé...

Fatima a zasvěcení Ruska - fakta

děti z Fatimy, volné dílo, wikipedia Někdy si připadám, jako kdybych byl snad jediný na světě, kdo je přesvědčen o platnosti konsekrace, kterou udělal papež Jan Pavel II. v roce 1984.
Neustále musím bránit toto své přesvědčení dokola před množstvím lidí, kteří neochvějně trvají na tom, že jelikož se neudělalo to nebo ono, nemůže to být pravda. Také říkají, že Rusko nekonvertovalo, jak se předpovídalo. Opravdu dnešní vedení Ruska není dvakrát demokratické. To je dobré pozorování a chápu ten skepticismus. Nechtěl bych ale míchat všechno dohromady. Obyčejně jim odpovídám dvěma fakty:
1, Panna Maria přislíbila konverzi Ruska z bludů komunismu, ne to, že se stane ukázkovým katolickým národem.

2, Lucia řekla: Panna Maria akceptovala konsekraci a svůj slib (pokoj) dodrží.

Samozřejmě, že to skeptiky hned tak snadno neodradí. Přečetl jsem si však nedávno něco, co by si měli poslechnout.

V roce 1943 se Lucii zjevil Kristus a řekl: "Chci, aby všechny mé děti věděly, že konsekrace Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie je příčinou konverze Ruska."

Toto prohlášení mě utvrdilo v tom, že se dívám na tuto věc ze správného úhlu a že Bůh mě žádá, abych přímo a pro všechny jasně faktograficky zaznamenal, že můžeme věřit tomu, že Panna Maria nám přináší období míru tak, jak přislíbila.

(Strávil jsem ve Fatimě 7 let, jen kousek od místa zjevení andělů. Jelikož jsem měl auto a Luciini příbuzní ne, vozil jsem je za ní. Z tohoto důvodu jsem se s ní viděl 11 x, mluvil s ní a dal jí otázky zpracované písemně. Poznal jsem i jiné členky konventu v Coimbře a všechny experty na Fatimu.)

Sestra Isabel mi řekla: "Lucie by neřekla, že Panna Maria konsekraci Ruska přijala, pokud by se jí Panna Maria nezjevila a neřekla jí to přímo."

Je pravda, že několik let po konsekraci si Lucie nebyla jistá, jestli proběhla správně, ale po zjevení si byla již jistá.

Fakta

V roce 1884 měl papež Lev XIII. známou vizi rozhovoru Krista se satanem o poskytnutí 100 ročního období na pokus o zničení církve. Tento papež pak zasvětil svět Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a ustanovil jeho svátek.

Co všechno se vlastně během následujících 100 let, od roku 1884, událo:

(Ještě předtím zednáři vydali Encyklopedii Britannia, kde náboženské pohledy jsou považovány za nevědecké a samozřejmě s vlastním výkladem historie. V roce 1778 se pokusili o Francouzskou revoluci. Dále nastoupili Darwin - 1858 a Marx s Manifestem a Rousseau. Marx se hned na to vytasil s Kapitálem, Nietzche píše Socialismus a naturalismus, Freud staví na Darwinovi a Freud a Darwin spolu znamenají nový školský systém bez náboženství a konec rodinné buňky jak ji svět dosud znal.)

Začala I. světová válka a v první řadě ukončila systém katolických králů. 38 jich bylo sesazeno od roku 1911 do 1922. Modernismus se stal novou sociální normou bez jakéhokoli morálního řádu. Začala 2. světová válka kvůli myšlence o nadřazené rase. Humanisté tvrdili, že náboženství spěje k zániku a ateismus si ukrojit 78% světa. Kniha "AA-1025" říká o plánu komunistů infiltrovat semináře, kněžské úřady a biskupské stolce svými loutkami. Ale nejvíce ze všeho chtěli zasáhnout přímo katechismus, změnit slovo milosrdenství na láska a slovo církev mělo znamenat společenství bratří a tak být vyloučena reálná přítomnost Krista, která by byla ukryta v bratrské lásce (a závislá na ní).

Semináře byly skutečně infiltrovány: komunisty, homosexuály a písemnostmi K. Ronhera, 1966, idealisty (jen idea je reálná, nic jiného) a Fr. Edwarda Schillebeecka (dominikánského kněze 1968) s tezí, že Euchristia je jen symbol.

) Tato kniha vyústila do encykliky papeže Pavla VI. "Mysterium Fidei", ta se však také stala nástrojem v rukou lidí typu Hanse Künga nebo Anthony Willhelma, kteří ji pojali po svém a sepsali dílko "Kristus mezi námi", které v nákladu 2 milionů kolovalo semináři.

Tyto písemnosti, spolu s jinými autory jako Monika Hellwig a její "Chápání katolicismu" jsou tím, co systematicky korumpovalo moderní kněze.

"Toto je moje Tělo" se změnilo na "vt+lenení se v komunitu".

Monika Hellwig byla ředitelkou Asociace katolických univerzit v USA do své smrti v roce 2005.

(V roce 1916 se ve Fatimě zjevuje třetí anděl. Ten, co dal dětem přijímání a držel nad nimi kalich s hostií. Z hostie do kalicha padaly kapky krve. Podal přijímání a řekl:

"Přijměte tělo a krev Krista." Pak je naučil modlitbu, v níž se mimo jiné říká: "... Obětuji Ti nejsvětější tělo, krev, duši a Božství Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa ..." Zamyslete se nad tou modlitbou. Byl rok 1916 a tehdy neexistoval u katolíků trend pochybnosti o pravé přítomnosti Ježíše v Eucharistii. Bylo to proroctví. Díky milionům "Kristů mezi námi" rozhozených po seminářích bylo najednou na světě množství kněží, do nichž byla zaseta v semináři pochybnost plus absolvovali záškodníci. )

Pilíře víry - stvoření, hřích, spása, liturgie, svátosti, kněžství, církev, doktrína, morálka spiritualita - se staly terči liberálů. Z Holandska přišel tzv.. "Nový katechismus", v roce 1968 odsouzen Římem.

V roce 1910 převzali vládu nad Portugalskem zednáři, najantireligióznejší skupina v historii (od svého 32. stupně jsou všichni satanisté).

V roce 1914 začala 1. světová válka.

Fatima začíná

V roce 1915 Lucie a tři jiné děti - ne Jacinta a Francisco - uvidí světelnou kouli sestupující z nebe na zem. Ve světle vidí anděla. Nemluví. Tak začala Fatimská zjevení.

Rok 1917 přináší 2 demonstrace v Římě - jednu jako oslavu 200 let zednářství - lóže 1717 s obrazy Lucifera a heslem: "Ďábel bude vládnout ve Vatikánu a papež bude jeho lokaj".

Druhou pak byla oslava 400 let přibití 95 Lutherových tezí na dveře kostela v roce 1517.

Sv. Maxmillian Kolbe zahajuje činnost Milice Neposkvrněné pojaté jako služba Panně Marii v konverzi světa.

1917 pápež Benedikt XV. publikuje modlitbu k Panne Marii za mír ve světě.

Za 8 dní, 13. května 1917 se Panna Maria poprvé zjevuje ve Fatimě.

13.10. Lenin vpochoduje do Ruska.

Satan stále drží svou 100letou moc.

25.1. 1938 se přislíbené velké světlo zjevuje nad Evropou. Ve stejném roce se začíná 2. světová válka.

Lucia zasílá tajný dopis papeži, který má být otevřen v roce 1960.

Do roku 1981 je 73% světa pod komunistickou vládou.
Od Fatimy zemřelo 170 miliónů lidí:
50 mil. ve II. světové válce. 115 mil. pod Stalinem a Maoem, 1 milion v Afghánistánu, 1 milion v Kambodži, 1 milion ve Vietnamu.

13.5. 1981, na svátek Fatimy je postřelen papež.

V roce 1981 Národní konference biskupů USA zasílá papeži dopis s žádostí o konsekraci.

1982 probíhá konsekrace světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Lucie říká, že neproběhla korektně. Tak svatý otec posílá do Fatimy svého sekretáře. Lucie a Maccias Cohair s ním sedí 6 hodin, probíraje správný a přesný popis postupu konsekrace.

25.3.1984 papež Jan Pavel a biskupové světa zasvětí Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Ruští ortodoxní biskupové vstupují do procesu. V kapli v Kremlu zastupuje papeže Mons. Pavel M. Hnilica a přednáší zasvěcení Ruska inkognito jako turista.

Za několik let sestra Lucie potvrdí, že Panna Maria konsekraci přijala a dodrží svůj slib.

1884 -1984. To je přesně 100 let od vize papeže Lva XIII., doba, kterou dostal satan na to, aby se pokusil zničit Kristovu Církev.

Po konsekraci v roce 1984

Po konsekraci nastaly "divné" věci. Exploze na Sibiři zničila největší ruskou muniční základnu. Bylo to srdce ruské moci a nikdo to neuměl a neumí logicky zdůvodnit.

O 5 dní později, 19.12, maršál Ustinov, ministr obrany umírá nebo je zavražděn.

O tři dny na to umírá maršál Sodolov, druhý ministr obrany.

V březnu 1985 umírá Černěnko a hlavou Ruska se stává Gorbačov. Ačkoli komunista, je pokřtěným křesťanem, což je novum. Hlásá perestrojku a glasnosť - svobodu tisku a náboženského vyznání. Komunismus padá. 15 zemí se zbavuje jeho jha a končí Varšavská smlouva.

V roce 1989 Lucie veřejně oznamuje, že konsekrace byla završena a že "Bůh dodrží své slovo".

Ve stejném roce, 9.11. padá Berlínská zeď, Gorbačov se setkává s papežem a dává příslib náboženské svobody.

1990, na svátek Fatimy, 13.5. svobodu náboženského vyznání zpečeťuje zákon. Na svátek fatimského zázraku, 13.10, Gorbačov získává Nobelovu cenu míru.

Gorbačov se setkává s papežem podruhé. Papež mu říká, že ví, že to byl on, kdo nařídil atentát na něj. Gorbačov prosí o odpuštění. (Toto je příběh, kde byla Lucia požádána o mlčení.)

V roce 1991 ustanovení diplomatických vztahů Vatikánu a Ruska a tím poprvé otevřené dveře pro církve latinského obřadu.

1. květen 1991 svátek sv. Josefa Dělníka ukončuje "slávu" prvního května jako komunistického svátku.

13. 5. 1991 papež odchází do Fatimy poděkovat Panně Marii za osvobození všech zemí, za záchranu svého života a ukončení vlády komunistické ideologie.

19.8.1991 se komunisté pokusí svrhnout Gorbačova. Ale vybírají špatný den. Je 74. výročí srpnového zjevení ve Fatimě. 22. srpna to vzdávají. Je svátek Panny Marie Královny.

13.10., Na další Fatimské výročí přicházejí poutníci z Ruska do Fatimy. Přímé přenosy a záznamy dělá 150 ruských televizí a 350 rádií.

8.12. končí SSSR.

O 12 dnů později se Jelcin setkává s papežem v Římě.

25.12. se spouští naposled ze žerdi červená komunistická vlajka s kladivem a srpem.

Gorbačov rezignuje a posílá dopis Janu Pavlu II.

Dalších 15 republik je svobodných.

30.12. 1991 Lucie píše, že svět pozná, že porážka komunismu nastala skrze Marii.

V roce 1992 další pokus o puč, tentokrát sesadit Jelcina. Jelcin a ještě pár stojí téměř s holýma rukama proti plné síle ruské komunistické armády. Ani jeden jediný nezemře.

1992 končí Pravda.

Na Vánoce je komunismus v Rusku vyhlášen za ilegální.

V roce 1996 po "Růžencovém útoku" z Filipín padá 87 diktátorů světa.

Kazanská ikona držena 50 let ve Fatimě se vrátila do své baziliky.

V Moskvě stojí speciální kostel postavený pro Národní sochu Panny Marie Fatimské.

Katolická církev Ruska roste rychleji než kdekoliv jinde a semináře jsou plné.
Svoboda náboženského vyznání je v Rusku větší než na Západě.

Jiná věc, která ve Fatimě odezněla: "Rusko rozšíří své bludy po světě" zůstává v platnosti. Přestože padlo 87 diktátorů, převážně komunistických, někteří se potichu vracejí zpět přes socialistický monetární systém a nejhorší z nich je v USA. Ekonomicky je Amerika dnes komunističtější než Rusko.

Trest a závěrečný triumf

Jak přistoupit k závěrečnému poselství: "Na konci mé Neposkvrněné srdce zvítězí a nastane období míru."?

K pochopení odpovědi je třeba studovat jiné zjevení mluvící o trestu a očištění.
Strávil jsem několik let dáváním těchto proroctví dohromady (zabýval jsem se těmi schválenými) a snahou o pochopení posloupnosti, jak tento stav může nastat. Přišel jsem k závěru, že by to mohlo začít občanskými válkami kvůli špatnému stavu ekonomiky. Ke konci by se mohly rozšířit po světě, dokud 75% populace nezahyne. Bůh, skrze Mariiny modlitby by toto všechno mohl zastavit třemi dny temnoty a pak by zavládl na celém světě mír.

Zvažte, že občanské války a nepokoje probíhají právě teď. Francie, Amerika, Anglie, Řecko, Španělsko, Střední východ .... Když vysoká cena potravin zasáhne celý svět, nebude to možné zastavit a trest může začít.

poznámka:

Co se ještě nestalo, je zastřelený papež ... (II. Fatimské tajemství)

(dopisovatel)

děti z Fatimamy, volné dílo, wikipedia
Převzato z www.magnificat.sk, článek z 19. 8. 2011 naleznete

http://www.magnificat.sk/fatima-a-zasvatenie-ruska-fakty/

- součástí článku je dokumentární film o Fatimě
a dalších zjeveních P. Marie.


Fatima, foto:Manuel González Olaechea y Franco, CC BY-SA 3.0

Sdílet

Související články:
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
Je mariánska úcta biblická? 1/2 (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
PORTUGALSKO, „ZEMĚ PANNY MARIE“ (17.04.2017)
Panna Maria v Nikaraguy: Spěcháte ke III. světové válce (07.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
První soboty v měsíci. Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie (01.04.2017)
Česká mše svatá a požehnání v Evropském parlamentu a zasvěcení Bruselu (30.03.2017)
Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile (25.03.2017)
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ČLENY RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ (25.03.2017)
NECHAT SE PŘETVÁŘET BERÁNKEM BEZ POSKVRNY (17.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Udělejme dárek Panně Marii - 5 prvních sobot v měsíci za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie (03.03.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (27.02.2017)
Zasvěcení Anglie a Walesu Neposkvrněnému srdci P. Marie (25.02.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Trojí poučení z Lurd (19.02.2017)
Koho se démoni nejvíc z lidí bojí? (18.02.2017)
Mariina doba (17.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
Lurdy - 11. únor 1858: Zjevení Panny Marie - Neposkvrněného Početí (11.02.2017)
"Svatořečení Františka a Hyacinty v r. 2017 možné" (10.02.2017)
Biskup Stanislav Stolárik: O důsledcích Nezasvěcení Ruska Panně Marii (10.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem (27.01.2017)
Historie zasvěcujících svěření se Panně Marii (26.01.2017)
Matka Boží - nejdůležitější činitel ekumenické jednoty (18.01.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"? (01.01.2017)
Věřím, že Bůh koná zázraky a zvláště na přímluvu Matky Boží (30.12.2016)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (1. část) (30.12.2016)
Maria pláče nedaleko Říma (25.12.2016)
Jak znovu počít a porodit Krista (19.12.2016)
Dokumentární film: Zjevení Panny Marie v Mexiku - Guadalupe - zázračný obraz (15.12.2016)
Přepis rozhovoru Panny Marie Guadalupské a indiána sv. Juana Diega (13.12.2016)
TILMA Z GUADALUPE (12.12.2016)
Neposkvrněná a její medaile, 1. kapitola: Poselkyně, svatá Kateřina Labouré (08.12.2016)
Hodina milosti pro svět (8. 12.: 12-13 hod.) (08.12.2016)
Neposkvrněné početí Panny Marie (08.12.2016)
Aktuálně: Neposkvrněné Početí Panny Marie (církevní svátek 8. prosince) (08.12.2016)
Představení nové kniha o Panně Marii Guadalupské (07.12.2016)
ZJEVENÍ PANNY MARIE SESTŘE KATEŘINĚ LABOURÉ 27.11.1830
+ videa: Sv. Katarina Labouré a Zázračná medaila + prohlídka kaple
(27.11.2016)
Neposkvrněná a její medaile, 2. kapitola: Zjevení (27.11.2016)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Turzovka: Pokusili se vypálit chrám na Živčáku, P. Ivan Mahrik: Dějí se tu hrozné věci (16.11.2016)
V hodině Velké zkoušky (01.11.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 9. díl: Vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009) (31.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 8. díl: Záchrana katolických kněží v Hirošimě (29.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 7. díl: Druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001 (27.10.2016)
Sv. Bernard: S Marií v každé chvíli (25.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 6. díl: První filipínská růžencová revoluce r. 1986 (24.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 5. díl: Osvobození Rakouska (22.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 4. díl: Záchrana Portugalska (19.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 3. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně (16.10.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
O mariánském rozměru církve (13.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 2. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta (06.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem (01.10.2016)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Arcibiskup Bober v Šaštíně: Nemohu mlčet, když vidím, jak roste tlak na věřící lidi (18.09.2016)
Vynikající rodiče Ježíšovy matky (08.09.2016)
Tvé narození darovalo radost celému světu (08.09.2016)
Proč sa tak démoni bojí Panny Marie? - aneb k čemu dospěl (bývalý) protestant (04.09.2016)
Zaslíbení prvních sobot v měsíci (03.09.2016)
Jak zvítězit s Marií (30.08.2016)
Když Královna u Krále prosí, okouzluje i rozděluje (22.08.2016)
Aby i vy jste byli tam, kde jsem já! (18.08.2016)
Tělesné nanebevzetí Panny Marie (18.08.2016)
Promluva sv. Maxmiliána M. Kolbeho v Osvětimi (14.08.2016)
Sv. Maxmilián Maria Kolbe (12.08.2016)
Vyučování Panny Marie - Budu ti Matkou, jako Ježíši (10.08.2016)
* Litmanová: nestyďme se za víru,
* Dechtice: Poselství lásky (+ videa)
(09.08.2016)
„Pojďte se mnou do večeřadla…“ - pozvání do republikových večeřadel (05.08.2016)
Atentáty a zasvěcení (03.08.2016)
Kdo je "Černá Madona" a proč je tak důležitá? (28.07.2016)
Blíží se výročí 100let od zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.07.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Poselství naší milé Boží Matky (08.07.2016)
18. červen - 55. výročí Zjevení Panny Marie v Garabandalu (19.06.2016)
Dvě srdce na medaili (13.06.2016)
Panna Maria a světci v našich životech (07.06.2016)
Neposkvrněná a její medaile, 4. kapitola: Věroučné poselství medaile (03.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 4) (03.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 3) (01.06.2016)
ZÁZNAM - Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů v Nitře (30.05.2016)
„Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti“ (30.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (29.05.2016)
Změnila děsivý rozsudek: "Peklo navěky!" (27.05.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 2) (23.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (22.05.2016)
Medžugorje otevřená náruč milostí (22.05.2016)
Socha Panny Marie z kalifornského Fresno roní slzy, které voní jako růže (22.05.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 1) (21.05.2016)
Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta (16.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (15.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (08.05.2016)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovníce (07.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (01.05.2016)
Dnes je začátek naší spásy! (05.04.2016)
P. Paul M. Sigl o Matce všech národů na TV LUX
+ přímý přenos 12. 3. - info
(11.03.2016)
Nová kniha: Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu (04.03.2016)
Lurdy potřebují jen pravdu (23.02.2016)
Interview s nejvyšším římským exorcistou, otcem Gabrielem Amorthem (02.02.2016)
Panna Maria z Guadalupe: světlo pro lidskou důstojnost tváří v tvář kultuře smrti (08.01.2016)
Mariino Neposkvrněné srdce (05.01.2016)
Památka Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a zjevení P. Marie v Guadalupe (9. a 12. 12.) (10.12.2015)
Upřesnění k výzkumu obrazu z Guadalupe agenturou NASA (+ možnost objednání DVD) (10.12.2015)
Výstava obrázků Panny Marie (09.12.2015)
8. prosinec - Neposkvrněné početí Panny Marie - modlitba (06.12.2015)
8. prosince: Hodina milosti (12.00-13.00) (06.12.2015)
Svátek Všech svatých očima Panny Marie (01.11.2015)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Byl to jako Mariin podpis (07.10.2015)
Pláč Panny Marie v Japonsku (také videozáznam) (15.09.2015)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (15.09.2015)
O Sedmibolestné Panně Marii (14.09.2015)
Vyhodnocení soutěže "Nakresli Pannu Marii" (13.09.2015)
A jméno té panny bylo Maria (12.09.2015)
Tři mariánská znamení pro Blízký východ (27.06.2015)
27. 6. - svátek Matky ustavičné pomoci (24.06.2015)
Amsterdam: 31. 5. 1965 - závažné poselství Panny Marie
Jan Pavel II. a Spoluvykupitelka
(29.05.2015)
Pochopení úplné pravdy (24.05.2015)
Naše Paní Dobrého díla - poselství pro naši dobu (16.05.2015)
* Papež František chce navštívit Fatimu v roce stého výročí mariánského zjevení
* 34. výročí atentátu na Jana Pavla II.
(14.05.2015)
Zjevení Panny Marie v Beauraing (1933) (12.04.2015)
Ať nic neruší váš pokoj! (05.04.2015)
Litanie - MATKO BOŽSKÉ MILOSTI (05.04.2015)
Panna a Evin hřích - Strom se čtyřmi větvemi (17.12.2014)
Trnavská novéna: 12. - 21. 11. 2014 - přímé přenosy TV Lux (16.11.2014)
TOTUS TUUS, MARIA... (02.11.2014)
Mariánský sloup jako pomník Stalina? (28.10.2014)
Zjevení Panny Marie u Tří klasů (17.10.2014)
Františkánská pouť do Montichiari v Itálii pod duchovním vedením otce Jaroslava Stříže (19.09.2014)
Sdružení mariánské mládeže (03.07.2014)
Panna Maria Královna, 31. květen - Závažné poselství z Amsterdamu
Dosud nenaplněné předpovědi
(01.06.2014)
NAŠE PANÍ Z KIBEHO - Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky (20.05.2014)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Čas Matky (07.05.2014)
140 mariánských kázání - 70 kazatelů (05.05.2014)
Nejznámější mariánská svatyně v Brazílii? (17.03.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2014 (17.03.2014)
Aktuálně: Proč pláčou v současnosti ikony na Ukrajině a v Rusku? (28.02.2014)
Alfons Ratisbonne byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve (20.01.2014)
Biskup zasvětil diecézi Panně Marii
DOKUMENT: zásvětná modlitba k Panně Marii
(04.01.2014)
Hradec Králové: Biskup zasvětí diecézi Panně Marii (30.12.2013)
Video: o.Juraj Augustin: O pravé úctě k Panně Marii (28.12.2013)
Obrana proti démonům (26.12.2013)
O soše na námestí v Dechticích, zjeveních Panny Marie a její kapli (video) (13.12.2013)
Neposkvrněná Panna Maria: Tajemství Boží lásky k lidstvu (8. prosinec) (08.12.2013)
Slovenští biskupové vyhlásili Rok Sedmibolestné Panny Marie (06.12.2013)
ARCHIV TV-LUX - U Nikodéma: DUCHOVNÍ SVĚT A "ZÁZRAKY" (27.11.2013)
Dechtice, poselství Královny pomoci z 15. 11. 2013 (19.11.2013)
Je mariánská úcta biblická? 2/2 (17.11.2013)
Papež svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské + text zásvětné modlitby (14.10.2013)
NYNÍ přímý přenos - 12. a 13. října se v Římě bude konat Den mariánské úcty (13.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Poutní místo Hora Zvir: Litmanovské Zvěsti od o.Vasila Kindju (09.10.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, 6. říjen 2013 + poselství (09.10.2013)
Madona pláče - Tajemná řeč slz (02.10.2013)
P. Slavko Barbarič: Maria si přeje mít nás ve svém náručí (26.09.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Poselství z 15. září 2013 (16.09.2013)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 8. září 2013 +video + svědectví (15.09.2013)
Pečeť kříže. Svátek Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2013)
Aktuálně: Myrna Nazzoura ze Sýrie (opět) na Slovensku!
Výzva vladyky Mons. Jána Babjaka
(12.09.2013)
12. září - Svátek Panny Marie - svátek vítězství.
OROL TV (film): Bitva u Vídně
(12.09.2013)
Sýrie: Panna Maria se nezjevila v Damašku bez příčiny (08.09.2013)
Mise Královny pomoci v Rakousku – Adriana Kúdelová: Odprošujme urážky Ježíše (07.09.2013)
Turzovka: 3. výročí smrti vizionáře Matouše Lašúta - video + svědectví (17.08.2013)
Mariánský sloup v Praze (31.07.2013)
Mladifest 2013 v Medžugorje (28.07.2013)
Prof. Mark Miravalle: VAROVÁNÍ - EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ FALEŠNÉ PROROCTVÍ (27.07.2013)
Karmelitánský škapulíř (18.07.2013)
Panna Maria, Královna Libanonu (28.06.2013)
Aktuálně: Libanon zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (28.06.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. června 2013: Zraňuje mě nedůvěra ... (19.06.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. června 2013: Naplňte se oslavou Otce (18.06.2013)
Zapomněli jsme se snažit o svou nápravu (06.06.2013)
Výzva Matky Milosrdenství (20.05.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
10 let od uznání zjevení P. Marie v Amsterodamu (18.05.2013)
Dechtice 15. 05. 2013 - prostřednictvím Martina (17.05.2013)
Panna Maria to myslí vážně (14.05.2013)
Videopřednášky: O zjeveních, o pravé mariánské úctě a zasvěcení se Panně Marii (09.05.2013)
Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně (08.05.2013)
Jak se úcta k Panně Marii rozvazující uzly ujala v Buenos Aires (08.05.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 4. 2013: svědčte láskou srdcí (21.04.2013)
Praha: Pannu Marii přirovnávají ke Stalinovi, nebo – boj o Mariánský sloup (16.04.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Buďte světlem + Video + svědectví (12.04.2013)
Rwanda: Vize života a smrti, Matka Slova a genocida
Výročí masového vraždenia v Rwande
(11.04.2013)
Maria - zářivá duha (sv. Antonín Paduánský) (08.04.2013)
Královna pomoci, 15. března 2013: Kříž je znamením vítězství (18.03.2013)
Kdy ďábel prohrává? (09.03.2013)
Půst a rodina 9 - Modifikované způsoby půstu (05.03.2013)
TV orol - Pro modlitební skupiny: Křížová cesta, Dechtice, 3. března 2013 (05.03.2013)
Komentujeme: Pravost lásky + cyklus videí o mariánských zjeveních (18.02.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 02. 2013: Zaměřte svůj zrak na Ježíše (18.02.2013)
Video: Královná pomoci, Dechtice, 3. 2. 2013: Jsem šťastná, že sem přicházíte (07.02.2013)
Panna Maria v Brazílii: Nebojte se a nezoufejte! (26.01.2013)
Královna pomoci, 15. ledna 2013: Ponořte se do modlitby lásky (17.01.2013)
Kněz vyznává: Jsem čerstvě zamilovaný! (16.01.2013)
Panna Maria v Banneux: „Věřte ve mne, já věřím ve vás“ (16.01.2013)
TV orol: Zjevení Královny pomoci, 6. leden 2013 (12.01.2013)
K naší víře v Boha nevyhnutelně patří Maria (03.01.2013)
Panna Maria, která nevede ke Kristu, není ta pravá (02.01.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. prosince 2012: Oslavujte novorozeného Pána (18.12.2012)
Milost přináší pravou radost (09.12.2012)
Milost je s to vyvolat odpověď (09.12.2012)
Královna pomoci k jejímu svátku, dne 4. XII. 2012: Vkládám do vás svou naději (05.12.2012)
Zjevení, Tajemství, Varování - realita naší doby (24.11.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15.XI. 2012: Přinášejte uzdravující lásku,
Vizionáři: Stanovisko k "varování"
(19.11.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 4.11.2012: Noste vůni svatosti (11.11.2012)
Panna Maria: Nový Jeruzalém (Slavnost všech svatých) (01.11.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje na Radiu Proglas (28.10.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. X. 2012: Ukažte světu Ježíše (20.10.2012)
Lurdy: Nový uznaný zázrak - uzdravení ochrnuté ženy (17.10.2012)
Obraz Panny Marie v Guadalupe (17.10.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 7. října 2012: Vaše modlitby přináším před mého Syna (10.10.2012)
K poselství Královny míru z 2. IX. 2012: Maria je s námi (28.09.2012)
Spoluvykupitelka (19.09.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. září 2012: Otevřete se tichu ... (18.09.2012)
Benedikt XVI. k účastníkům mariologického kongresu (10.09.2012)
Medžugorje - Podbrdo v plamenech, Očekávání stanoviska Vatikánu ke zjevením (05.09.2012)
Medžugorje: Pozvání k pokoji a míru (31.08.2012)
Maria je královnou ve službě Bohu a lidstvu (27.08.2012)
K poselství Královny míru 2. srpna 2012 NEVZDÁVÁM SE (25.08.2012)
TV Magnificat: Královna pomoci 15. srpna 2012: Nutná denní účast na sv. mši za obnovu církve! (21.08.2012)
Maria neodchází do neznámé galaxie, ale k Bohu, který je nám nablízku (16.08.2012)
Královna pomoci, Dechtice, (15. srpna 2012): Noste Boha ve svých srdcích (15.08.2012)
Dechtice, 5. srpna 2012, zjevení Královny pomoci
(také video)
(13.08.2012)
Výročí Litmanové - Neposkvrněná Čistota: Prosím celé Slovensko (08.08.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje se blíží / aktualizováno (30.07.2012)
Rozhodni se! (28.07.2012)
Zjevení v Lípě (Filipíny): Biskupové podepsali negativní posudek pod hrozbou exkomunikace! (21.07.2012)
Mariina dokonalá svatost -
Jan Pavel II. při generální audienci 5. června 1996
(14.07.2012)
Video: Dechtice 8. července 2012 - Nebojte se! (14.07.2012)
Odpovědi katolíků protestantům 1: Jediný prostředník (13.07.2012)
„Proč Církev tolik vyvyšuje Marii, když Písmo svaté o ní vlastně mlčí?" (13.07.2012)
Kard. Tomáš Špidlík: Smysl vidění a zjevení (07.07.2012)
Královna pomoci, Dechtice 15. června 2012: Věřte Ježíši! (18.06.2012)
Královna míru, Medžugorje: Já vám pomůžu! (Zprávy sestry Emmanuely) (18.06.2012)
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů (12.06.2012)
Matko veškeré útěchy (28.05.2012)
Vizionáři z MEDŽUGORJE, jejich vyšetřování a zkoumání (27.05.2012)
Zveřejněny Normy pro rozlišování údajných vidění a zjevení (23.05.2012)
Svatý Pán Bůh mě posílá do celého světa (23.05.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. května 2012: žízniví po lásce (19.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Kibeho (16.05.2012)
Zjevení Panny Marie v La Vang (15.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Mukuyu-ini (14.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Our Lady of Good Help (13.05.2012)
Soukromá mariánská zjevení (10.05.2012)
Předobrazy Panny Marie v Písmu svatém Starého zákona (06.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Nikaraguy (01.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Damašku (30.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Guadalupe (29.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Coromoto (28.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Civitavecchia (27.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Akitě (26.04.2012)
Video: Přednáška o. Juraje Augustina: O pravé úctě k Panně Marii (23.04.2012)
Dokumentární film Královna pomoci + dubnové poselství (22.04.2012)
20 let od pomoci Medžugorje (19.04.2012)
Zprávy sestry Emmanuely z Medžugorje: sv. Josef hledá práci! (17.04.2012)
Evangelium se obrozuje v mariánských svatyních (10.04.2012)
Dva svátky Dítěte Ježíše (Početí a Vánoce) (27.03.2012)
Panna Maria na Maltě: Modlete se za Írán, Rusko, USA, Čínu a Austrálii! (26.03.2012)
Katolíci se Marii neklaní, oni k ní chovají úctu. (20.03.2012)
Svědectví z Dechtic 2: svědectví poutníků (19.03.2012)
Bez Marie není církev (19.03.2012)
Dechtice 4. března 2012: Křížová cesta a Zjevení Královny pomoci (video) + stanoviska k falešným poselstvím (10.03.2012)
Panna Maria v Argentině: Kdokoliv chce následovat Pána, musí následovat mne ... (14.02.2012)
Video - Dechtice, Zjevení Královny pomoci, 5. únor 2012 (10.02.2012)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (dokončení) (31.01.2012)
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti (25.01.2012)
Královna pomoci, 15. ledna 2012: Pojďte se Mnou měnit svět (17.01.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 8. ledna 2012: Děti moje, nebojte se! (12.01.2012)
Medžugorje: Smrtelně nemocný 3-letý chlapec uzdraven (04.01.2012)
Panna Maria a její zjevení: starší televizní debata s otci biskupy + film Garabandal (02.01.2012)
Slova Panny Marie (donu Gobbimu) na svátek Bohorodičky (02.01.2012)
Tobě, má milá!(pokračování) (20.12.2011)
Mexiko: K Matce Boží v Guadalupe přišlo přes 5 milionů lidí! (17.12.2011)
NASA přináší zajímavosti o obrazu Guadalupské Panny Marie (12.12.2011)
Video a reportáž: Dechtice 4.12.2011 - Královna pomoci přichází už 17 let (10.12.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 6. kapitola: Nosme zázračnou medaili (25.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 5. kapitola: Pastorační poselství (22.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 3. kapitola: Jaké úmysly měla Neposkvrněná (20.11.2011)
Královna pomoci, 6. listopad 2011: Bůh vás opravdu miluje! (16.11.2011)
Nevýstižná velikost Matky Církve (14.11.2011)
Perly o Marii, úryvek z knížky Benedikta XVI. a jedno svědectví (25.10.2011)
8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu (16.08.2011)
VI. CYKLOPOUŤ do Jeníkova u Duchcova (06.06.2011)
Potřebovala Panna Maria Vykoupení? (29.05.2011)
Mariánské večeřadlo (15.05.2011)
Básnička Panně Marii (03.05.2011)
Wisconsin - první církevně uznané mariánské zjevení v USA (17.12.2010)
Souhrn zjevení Panny Marie ve 20. století (15.12.2010)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (00.00.0000)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 05. 2016 | 5733 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 151308
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace