Zajímavé...

Co nám říká příklad svaté Barbory

Sv. Barbora, volné dílo, wikimedia.org Světice, kterou si dnes připomínáme, zve ženy osvobodit se od očekávání a nároků vlastní rodiny či manžela a najít vlastní cestu.

Svatá Barbora patří k nejoblíbenějším svatým Církve. Přestože o jejím životě víme málo, západní církev ji řadí ke 14 pomocníkům v nouzi a východní církev jí přiznává titul "velkomučenice". Podle Synaxáře, knihy, která v byzantské církvi obsahuje životopisy svatých, které se četly na bohoslužbě v den jejich vzpomínky, Barbora žila v době císaře Maximiána (284 - 305) v Heliopoliseu u Helléspontu, dnešních Dardanelách. Byla jediným dítětem bohatého muže, který se jmenoval Dioskoros. Tomu nebylo nic příliš drahé pro jeho dceru. Ochraňoval ji, obsypávají dary a staral se o dobré vzdělání. Když se jednou musel vydat na dlouhou cestu, nechal Barboru zamknout do věže, protože chtěl zajistit, aby se jí v době jeho nepřítomnosti nepřivodila nějaká škoda. Tam se stalo něco neočekávaného: nadaná a vzdělaná mladá žena začala uvažovat nad stvořením a tak dospěla k víře v křesťanského Boha Stvořitele. Otci se už žádnými prostředky přemlouvání nepodařilo odvrátit Barboru od této víry. Tak ho to rozzuřilo, že svou dceru nechal odsoudit k smrti a vlastnoručně ji sťal. Barbořino svědectví dodalo odvahu další mladé ženě, která se jmenovala Juliána, aby se přihlásila ke Kristu. I ji mučili a sťali. Když obě podstoupily martyrium, Dioskora - takto to vypráví legenda - zabil blesk.

Ikona ztvárňuje Barboru jako vznešenou a bohatou mladou ženu. S křížem v pravé ruce a s levou rukou vztyčenou jakoby k požehnání připomíná byzantského kněze, který na konci liturgie říká požehnání nad věřícími. Ve spojitosti s legendou se toto ztvárnění dotýká tématu, které je během staletí zjevně ženskou tématem: osvobodit se od očekávání a nároků vlastní rodiny či manžela a najít vlastní cestu. Dioskorovo chování ukazuje, jak blízko u sebe leží péči o někoho a panování. Otec dělá vše pro budoucnost své dcery, očekává však - vědomě či nevědomě - od Barbory, že akceptuje plány, které pro ni udělal. Když ale musí konstatovat, že ona se na to nehledí a hledá svou vlastní cestu, považuje se za obejitého a chtěl by odčinit všechno, co pro ni udělal. Jeho zklamání je tak hluboké, že je schopen uchýlit se až k násilí.

Co nám říká příklad Barbory? Žádný člověk - i kdyby byl jakkoli blízký - nemá právo vnucovat druhému své přání a představy a předepisovat mu svůj způsob života. Barbara ukazuje, že za svou důstojnost ženy a člověka nevděčí člověku, ale jedině Bohu, svému Stvořiteli. Skrze svůj kříž Ježíš vysvobodil lidi z jejich odcizení a přivedl je ke svobodě Božích dětí. Víra v Boha je pro Barboru cestou, která vyvádí z tísně a poručnictví a vede k životu. Bůh zprostředkovává každému člověku důstojnost, kterou jiný člověk nemůže ani dát, ani vzít, důstojnost a vnitřní svobodu, která nechává žít, dokonce i tváří v tvář smrti.

Barbora drží pozorovateli ikony před očima kříž. Je to znak spásy a vítězství nad smrtí. Tím ho zve, aby jako tento Ježíš odevzdal svůj život Bohu. Barbora šla touto cestou a dokázala nedbat na vnucované modely života, poručenství a nereálné očekávání. Při pohledu na Ježíše, který důsledně šel svou cestou, Barbora čerpá sílu jít důsledně svou cestou, s vědomím, že Bůh Stvořitel je silnější než smrt. Skrze to vydává svědectví o Bohu, který vysvobozuje člověka z každého útlaku.

Barbora je vzývána jako orodovnice, když jsou lidé vystaveni nebezpečným situacím. Neboť ona sama podstoupila pro svou cestu s Bohem nebezpečnou situaci a odporovala všem pokusům odradit ji od víry. Zůstala věrná svému svědomí a svému přesvědčení navzdory ponižování, mučení a hrozbě smrtí.

Svědectví Barbory a všech dalších mučednic a mučedníků je požehnáním pro svět. Ukazuje, že cesta víry a svědomí je cestou k takovému životu, který Bůh zamýšlel pro člověka. Proto na svátek sv. Barbory křesťané byzantského obřadu zpívají: "Uctěme si svatou Barboru. Neboť byla vysvobozena ze sítí ďábla jako ptáček - skrze pomoc a sílu kříže." (Tropár, 4. prosinec)

Hanns SauterPřevzato z www.postoj.sk, článek ze 4. 12. 2016 naleznete zde.

logo- postoy.sk


Sv. Barbora, volné dílo

Sdílet

Související články:
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (05.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Obrácení svatého Pavla (26.01.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (11.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 12. 2016 | 289 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 148888
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace