TYNAF 1998: Robin Hood
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Pondělí

Poznámka: Katecheze je možné dle potřeby upravit, neměly by se číst, děti by měly být co nejvíce zapojovány, k tomu slouží otázky v textu.
1. katecheze - Úvod k desateru
 K čemu nám slouží desatero?
(Je to deset pravidel pro dobrý život, dva mantinely, mezi kterými by jsme se měli pohybovat. Dostane-li se hokejista mimo mantinely, nemůže hrát...
Jsou to určité příkazy a zákazy. Někdo je dává, někdo poslouchá. Koho poslouchá celá příroda? Tím, že kytička vyroste, vykvete a zase zvadne nic nepokazí, ale vypráví tímto svým krátkým životem o moudrosti Boží.
Zákazy a příkazy nás přivádí k rozlišování toho, co je dobré a co zlé (viz dítě, rodiče mu něco zakáží, sahat na svíčku, ono to zkusí, spálí se, už ví že mu rodiče radí dobře a je vyplatí se poslechnout).
 Může člověk žít tak, že bude celý život jenom poslouchat příkazy a zákazy?
Něco nám chybí. Co? Je to svobodné rozhodování, svobodná vůle. Moudrý správce (podobenství o hřivnách, Mt 25.14 - 30) - poutavým způsobem povyprávět. Člověk se musí samostatně rozhodovat a jednat, sám volí jakou cestou se dá.
Úvod do Robina Hooda:
Znáte všichni Robina Hooda? Kdo to byl?
Šlechtic, původním jménem Robin z Locksley (loksly), který se vrací domů ze Svaté země, kde se účastnil křížové výpravy po boku krále Richarda Lví srdce. Zjistí, že veškerého jeho majetku se zmocnil kníže Nothingem, který dal zavraždit jeho otce a zmocnil se i dívky kterou miloval, Miriam. Stává se psancem, přidá se ke skupině zbojníků z Sherwoodského (šervůdkského) lesa a s nimi se snaží pomstít svého otce, získat zpět co mu patří a pomoci i ostatním zoufalým poddaným, kteří jsou utlačováni vládnoucí šlechtou. Pro lepší představu, úryvek z knihy:
"V rozkošné oblasti veselé Anglie, kterou zavlažuje řeka Don, rozkládaly se za starých časů hluboké lesy, pokrývající větší část krásných pahorků a údolí mezi Sheffieldem (šefíldem) a půvabným městem Doncasterem (donkástrem). V těchto končinách kdysi řádil pohádkový wentleyský drak. Zde se bojovaly mnohé z nejzuřivějších bitev občanských válek dvou růží. A zde se za starých časů také proháněly družiny smělých zbojníků. Tato místa jsou hlavním dějištěm našeho vyprávění, které dobou navazuje na konec vlády Richarda I., kdy návrat tohoto panovníka z dlouhého zajetí byl už spíše jen toužebným snem, nežli opravdovou nadějí jeho zoufajících poddaných, kteří se stali mezitím obětí všemožného útlaku. Moc šlechty se zvrhla v zvůli. Opevňovla své hrady, rozmnožovala bez ustání počet nevolníků a uváděla všechno kolem v otrockou závislost."

10:00
Seznamovací hra
1. S míčem. Na začátku mají všichni tři životy. Někdo vyhodí míč a zavolá něčí jméno. Vyvolaný se snaží co nejrychleji míč získat, v momentě kdy ho chytí zavolá stop. Ostatní, kteří utíkali se v ten moment zastaví. Člověk s míčem smí udělat tři kroky a vybíjí. Netrefí-li se, ztrácí život. Vybíjený smí uhýbat, ale nesmí se pohnout z místa. Když ho trefí, přichází o život. Kdo vybíjel vyhodí míč do vzduchu a volá přitom další jméno. Kdo příjde o všechny tři životy, mění se mu jméno na jméno nějakého jídla.

2. Hra s tleskáním, místo čísel se říkají jména.

10.40
1. Robin Hood a Malej John
Robin Hood žil společně se svými lidmi - zbojníky - v Shervoodském lese. Bylo pro ně velice důležité, by spolu dobře vycházeli. Museli tvořit jednu dobře sehranou partu. Jinak by těžko obstáli v těžkém životě v lese, natož aby si mohli dovolit jít někoho osvobodit ze zajetí, zastat se utiskovaných, starat se o chudé a podobně. Proto nebyl mezi nimi nikdo, kdo by narušoval přátelství. Pro nás je příkladné přátelství dvou lidí - Robina Hooda a Malýho Johna, kteří, jak všichni dobře víme, nebyli zpočátku velcí kamarádi. Jejich přátelství ale vzniklo v boji, kdy by se jeden bez druhého neobešli. A jejich přátelství bylo opravdové, trvalé. Nikdy nebylo narušeno.
 Zkusme si nyní představit tyto dva lidi, jak společně bojují v tvrdém boji.
Pravidla: Jde o honěnou. Honěný je Robin Hood, kdo ho chytí, získává život. Robin Hood je ale chráněn Malým Johnem. Ten se pohybuje okolo Robina a naopak životy bere. Na začátku má každý tři životy. Kdo o všechny příjde, vypadává. Hra má časový limit, na konci se sčítá, které družstvo má nejvíce životů. To dostává největší počet bodů. (Robin i John musí být schopní a tělesně zdatní jedinci)

2. Pozorování zvěře
Život lidí kteří se stali zbojníky ne z vlastní vůle, je opravdu těžký. Museli se umět postarat sami o sebe. Největší nesnází bylo obstarání potravy. Mnohokrát museli jít za zvěří i několik kilometrů, než něco vystopovali. A mnohdy se stalo, že z lovu přišli s prázdnou. A to tehdy, když je zvěř zvětřila a prchla. Nyní si vyzkoušíme na vlastní kůži, jak je těžké stopovat lesní zvěř.
Pravidla: Je potřeba předem vybrat lehce nepřehledný terén. O něco dříve je vyslán někdo zasvěcený, kdo zaujme své stanoviště a začne předvádět nějaké lesní zvíře. Musí být rozpoznatelné o co jde! Potom jsou vysláni ostatní hráči. Snaží se vystopovat zvěř a odhalit o jaké zvíře se jedná. Ale pozor, zvěř je plachá. Je-li stopující zvěří spatřen, vypadává. Myslí-li si někdo, že ví o jakou zvěř se jedná, jde to oznámit vedoucímu. Zvěř nemění své místo, oblast ve které se zvěř nachází může být i větší. Po uplynutí časového limitu se zjistí kolik zbojníků zvěř odpozorovalo. Vyhrává družstvo, které má největší množství schopných lovců.

12:50
1.Dobývání hradu
Jednoho večera, kdy venku neúprosně déšť bičoval do listí a vítr ohýbal koruny stromů, vrátil se mnich z velice smutnou zprávou: Jejich přítel Beaumanoir byl zajat a uvězněn. Důvod si našel Nothingem velice prostý: daně byly odvedeny o den později. Pro silné bouře nemohl totiž Beaumanoir odehnal dobytek na hrad již dříve. A proto ještě týž večer Robin Hood sestavil plán útoku na hrad Thán, kde byl jejich přítel uvězněn. Dobu přepadu si zvolil opravdu velice vhodnou - v době poledního klidu, kdy měl Nothingem zvyk se jít natáhnout do pohodlné lenošky. Plán přepadu byl následovný:
Pravidla:
Děti jsou v kruhu. Uprostřed je postavený hrad(dva kulaté špalíky na sobě, apod.) Hrad má jednoho nebo dva obránce, záleží na počtu dětí. Hraje se způsobem jako na jelena. Děti si musí třikrát mezi sebou nahrát, aby se mohli pokusit míčem shodit hrad. Obránci se tomu snaží zabránit. Chytají míč, odrážejí, tečují. Shodí-li někdo hrad, střídá se s obráncem. Jsou-li obránci dva, střídá toho, co brání déle.

2. Počítání naslepo
Zbojník musí být šikovný a zručný, lecos musí poznat po hmatu.
Pravidla: Dítě má zavázané oči, je před ním hromada mincí, poslepu se snaží hmatem spočítat obnos.

Go to top!

Úterý

2. katecheze - Ježíš je náš přítel
Navázání na minulou katechezi, zopakování. Co je desatero, k čemu je desatero, svobodná vůle, my se sami rozhodujeme.
Příkazy a zákazy svého Pána poslouchají služebníci.
 Jsme my takovými služebníky?
Nejsme jen služebníky, ale přátelé Ježíšovi, sám nás tak nazývá. Přítel je víc, než služebník.
 Co je to přátelství, jak se pozná přítel?
(Příjde, když ho potřebujeme, rád nám pomůže, můžeme mu důvěřovat, můžeme se na něj spolehnout)
Takovým přítelem je Ježíš.
 Je víc bratr, nebo přítel?
Bratr je bratrem pořád, mají stejná práva, společné rodiče, stejné dědictví...
Pán Ježíš nekončí u přátelství, ale označuje nás dokonce jako své bratry a sestry.
 Co to znamená?
Je bratrem pořád, Boha můžeme nazývat také svým otcem, máme stejné dědictví - budeme-li se chovat jako synové Boží (jak - dodržovat desatero), budeme jednou s ním žít v Božím království.

Příběh: SLEPÝ PILOT
 Kdesi v Texasu, ve výšce dvanácti tisíc metrů, sedí na sedadle stíhačky žák pilotní školy Robert Waiding, plný výtečné nálady. Vedle něho je jeho instruktor, hlavní pilot kapitán Joseph Garner. Ničeho se nedotýká, jen pozoruje.
 Je 22.45 hodin
 Znenadání vyšlehnou z pravé trysky stíhačky plameny. Musí to být nedostatek oleje, který způsobil přehřátí.
 Kapitán považuje letadlo za ztracené. Okamžitě vydává jasný rozkaz: "Opustit letadlo!" Hned nato se otevře skleněná střecha a dovnitř vtrhne mocný vichr, protože letí rychlostí 700 kilometrů za hodinu. O vteřinu později poroučí kapitán Robertovi, aby vyskočil.
 Mladík okamžitě stiskne knoflík, který má vymrštit sedadlo. Nic se však neděje. Něco nefunguje. S největším vypětím otáčí Robert hlavu a náhle ztuhne leknutím. Kapitánovo sedadlo je stále ještě na místě, ale prázdné. Hlavního pilota odnesl vítr.
 Pro Roberta zbývá jediná šance na přežití, totiž vyskočit, a to co nejrychleji, protože z reaktoru srší plameny jako z rakety. Otáčí se, aby se odpoutal. Vtom spatří holínku. Kapitán Joseph Garner leží v bězvědomí, zaklíněný v zadní části letadla.
 Robert neví, co má dělat. Letadlo může každým okamžikem explodovat.
 Náhle dostane úplně bláznivý nápad. Nemůže vyskočit. Nemůže tu svého učitele nechat v bezvědomí. Jeho šance je jedna k milionu, ale on to chce riskovat.
 Robert popadne řídící páku a letí střemhlav. Rychlost stoupá na 800 až 900 kilometrů v hodině. Vzduch v otevřené kabině má 40 stupňů pod nulou. Robert už nemůže pohnout očními víčky. V ledové bouři se mu převrátila a ztuhla a oči ho teď strašně bolí.
 Letadlo se blíží k zemi tisícikilometrovou rychlostí a to s otevřenou kabinou! Robert počítá vteřiny letu střemhlav a když má dojem, že už není daleko od země, změní zase polohu na horizontální let. Tápe rukou po rádiovém spínači a volá pozemní stanici: "Tady je pilot Robert Waiding. Jsem slepý. Pomozte mi!"
 Nějaký hlas mu odpovídá: "Jsi 1700 metrů nad zemí. Pokusíme se tě navést dolů." Hlas mu poručí, aby snížil rychlost na 400 kilometrů v hodině.
 Pak Robert slyší: "Teď můžeš, jsi v ose přistávací dráhy."
Hlas poroučí, aby zapnul světla, aby ho mohli navést. Hmatá po vypínačích, ale nemůže najít správný knoflík.
 "Otoč se ještě jednou, je čas! Řeknu ti přesně, kde knoflík je," ozývá se hlas ve sluchátkách.
 O čtyři minuty později jsou světla zapnuta. Krátce předtím, než se letadlo dotkne země, se dostává do šikmé polohy. Hlas bez jakékoliv stopy vzrušení: "Můžeš si vybrat, malý. Buď přidáš plyn a uděláš ještě jednu rundu, nebo zatáhni zase kola a přistaneš na břichu."
 Robert Waiding okamžitě odpovídá: "Už nemohu. Jdu dolů."
 Za dvě minuty vyrážejí hasičské vozy k letadlu, které přistává na břichu v obrovském dešti jisker. Letadlo tone v hasicí pěně. Zachránci jsou hned na místě a oba muže vysvobodí.
 Kapitán Garner se probere deset minut po příjezdu do nemocnice. Všechno mu musejí vyprávět. Robert Waiding potřebuje tři dny, aby mohl zase téměř normálně vidět. Po celý život bude mít slabý zrak.
My zdaleka nevidíme všechno, ale Boží hlas nás vede. Jak k nám Bůh mluví: v desateru, v Bibli

10:00
Štafeta se svíčkou
 Letošní zima byla opravdu krutá a dlouhá. A proto na jaře vesničané neměli již ze svých zásob téměř nic. Hlad krutě dolehl na celou vesnici. Pouze sípky Nothingema oplývaly hojností. Nespravedlivá daň, kterou minulý rok uvalil na své poddané, jej zásobila opravdu vrchovatě. Když nepomohl nářek lidí ani vlivné přímluvy hraběte Mortisona, vydal se Robin Hood pro obživu vesnice do sípek Nothingemových. Plán byl následující: Při západu slunce dojít se zapálenými pochodněmi k sípkám, zapálit obytná stavení a v nastalém zmatku odnést zásoby potravin vesničanům. Pravidla:
Předem se vymyslí trasa s různými překážkami. Jednotliví členové družstva ji se svíčkou v ruce postupně probíhají. Svíčka nesmí zhasnout, jinak se musí opět zapálit na startu. Trasou projde postupně celé družstvo, vítězí družstvo s nejlepším časem.

10:40
1. Pátrání po zbojnících
Tento rok byl pro Robina Hooda a jeho přátele opravdu krušný. Nothingem chtěl konečně udělat přítrž tomu, aby jej stále někdo osočoval za jeho nespravedlivé skutky. A tak sehnal silné vojsko a vydal se do Shervoodských lesů polapit zbojníky v čele s Robinem Hoodem. Ale zbojníci o tom již věděli a tak se roztrousili a ukryli po celém lese. Stopování psů tedy zklamalo na celé čáře. Vojáci se museli spolehnout jen sami na sebe. A Robin toho využil.
Pravidla:
Jde o klasickou schovávanou

2. Spravedlivá odplata
Nothingem odjížděl z vesnice z obrovskou zásobou na další zimu. Jeho cesta vedla od hradu Thánu, kde odvezl mnoho zboží a cestou se zastavil ve vesnici. Vojáci se zdrželi, neboť objevili soudek vína, a tak doprovod kořisti byl velice slabý. Toho využil Robin Hood a jel se svými přáteli se též zásobit na zimu: pro sebe, svoji družinu a pro vesničany. Konvoj právě projížděl Shervoodským lesem, když na něj Robin narazil. Věděl, že mnoho času nezbývá a tak si každý směl vzít sebou jen to, co bude potřebné jak pro něj, tak i pro vesničany. Pravidla:
Je potřeba vyrobit přiměřené množství lístečků, které jsou popsány různými věcmi. Jde o věci které zbojník potřebuje k životu (koně, luk, šípy, jídlo... s.k. Nazi určitě ještě něco vymyslí), potom věci, které loupí aby pomohl chudým vesničanům (šperky, zlato, stříbro...) a věci totálně nepotřebné (satelit, televize, houpací kůň) - těch by mělo být nejvíc.
Ze startovní čáry vyráží zároveň první soutěžící, utíkají do vzdálenosti asi 20-30 metrů, kde jsou poházeny lístečky. Jeden smí vzít, utíkají zpátky, předají štafetu dalšímu hráči, ten vybíhá pro další lísteček. Hra je časově omezena (podle množství lístečků). Vyhodnocení: Věc potřebná pro vesničany 2 body, věc potřebná pro zbojníka za 1 bod, věc k ničemu je bez bodu.

12:50
1. Nebezpečný průsmyk
Družina Robina Hooda přijížděla od přístavu, kam jeli doprovodit svého přítele sira Henryho Cantrevila. Cesta vedla přes dlouhý hluboký les. Když jím projeli, dostali se k průsmyku Lovench, kudy museli projet. Zde na ně číhal se svými vojáky Nothingem. To bohužel zjistili až v průsmyku. Pro mnohé to bylo trpké zjištění. Nastal opravdový úprk před smrtí. Mnozí byli zraněni, mezi jinými též i Robin Hood. Některá zranění byla vážná, jiná jen lehká. Ale nakonec se jim podařilo uniknout Nothingem opět zjistil, že jeho jistá léčka měla i své slabé místo.
Pravidla:
Každý dostane papírovou kouli. Kolem cesty se vytvoří špalír z dětí. Jedno probíhá, ostatní po něm háží koule. Snaží se samozřejmě získat co nejméně zásahů. Probíhá postupně každý, vyhrává družstvo, které ve výsledném součtu má nejméně zásahů.

2.Jednorucí vážou uzel
Opět zkouška na obratnost, kterou zbojník tak nutně potřebuje
Pravidla:
V co nejkratší době zavázat jednou rukou uzel na laně

Go to top!

Středa

3. katecheze - Povídání o Bohu
Příběh: NIKDO SE NEVRÁTIL
 Dvě ryby si vyšly na procházku po moři. Najednou přímo před sebou zahlédly chutného červa. Tu řekla jedna ryba druhé: "Vidíš toho červa? Je napíchnutý na háčku. Háček je upevněný na šňůře. Šňůra visí na prutu. Prut drží v ruce muž. Jestliže jedna z nás červa sežere, zavrtá se jí háček do huby, muž ji vytáhne a ubohá ryba skončí na pánvi."
 Druhá ryba se zasmála: "Ha, ha! Tuhle historku už vyprávěla moje babička, když jsem byla malá. Takovým bajkám nevěřím. Jak se dá něco takového tvrdit? Ještě nikdo z nás se z pánve nevrátil, aby to mohl dosvědčit. Jestli ty toho chutného červa nechceš, pak ho zhltnu sama." Jak řekla, tak udělala, a skutečně skončila na pánvi.
 A opravdu se nevrátila, aby o tom vyprávěla.
Co má společného tento příběh s Pánem Bohem?
Boha nikdo neviděl, můžeme jen věřit, že existuje, můžeme povídání o Bohu pokládat za povídačky babiček.
Diskuse: kdo je to Bůh - navázání na minulou katechezi, je to náš  otec, stvořitel všeho, někdo kdo nás  vede
 jak si můžeme představit Boha - je neviditelný, jako  vzduch. Ten nevidíme, ale je všude  kolem, dýcháme ho a nemůžeme bez něj žít
 jaký je Bůh - všemohoucí, neviditelný, milosrdný,  vševědoucí...
Jak můžeme jedním slovem označit Boha?
Bůh je láska, svět stvořil z lásky k nám, vše co vidíme okolo je dáno nám, příroda, nebe, hvězdy, slunce, z toho můžeme vidět, jak nás má rád.
Jak můžeme dokázat někomu svou lásku?
Bůh nám dal k naší spáse svého syna, Ježíše Krista, který za nás umřel. Existuje větší důkaz lásky, než když za nás někdo položí svůj život?
Celodenní hra:
Po vyznačené trase chodí skupinky po jednotlivých stanovištích, kde plní různé úkoly. Mají kartičku, na které mají svá jména a tam se jim zapisují výsledky.

1. Střelba z luku na cíl
2. Šermíř - jsou potřeba dva klacky omotané molitanem. Vybraný zástupce družstva (nebo postupně všichni) bojuje se šermířem, snaží se ho shodit z klády, na které oba stojí
3. Oblékání - je potřeba co nejrychleji na sebe obléct: holiny, pás, kabát, klobouk... pak vysléct a obléká se další člen družstva, stopuje se čas
4. Hod oštěpem na dálku
5. Lov kamenem - hod kamenem na terč
6. Jízda na koni - družstvo si vybere koně a jezdce, kůň pěkně po čtyřech sveze jezdce vyznačenou trasou. Na čas.
7. Jedlé rostliny - pojmenovat několik předem natrhaných rostlin
8. Kimovka - několik vyrovnaných předmětů se ukáže 10 sekund, pak se zakryjí a skupinka vyjmenovává, co si zapamatovala

Go to top!

Čtvrtek

4. katecheze - Zpověď Robina Hooda
Které z přikázání Robin Hood porušoval?
Nejdřív zopakovat desatero.
1. přikázání - asi věřil, ale to nevíme
2. přikázání - co to znamená? Asi těžko zjistíme, jestli ho dodržoval, ale mezi zbojníky byl i mnich, ten na něj asi dohlédl
3. přikázaní - co to je světit? To se asi taky nedozvíme, jestli
dodržoval
4. přikázání - co to znamená ctít? To určitě dodržoval, po návratu ze svaté země zjistil, že jeho otec byl zavražděn a tím co dělal se snažil očistit čest svého otce a získat zpátky jeho majetek
5. přikázání - S tím byl trochu na štíru. Snažil se nezabíjet, ale omluva za zabití není. Život je dar od Boha a my nemáme právo brát ho nikomu jinému ani sami sobě. 6. přikázání - co to znamená? Robin byl gentleman, slušně vychovaný mladý muž, šlechtic, proto toto přikázání zřejmě neporušoval
7. přikázání - kradl jako straka. Sice pro dobrou věc, ale je to omluva? Můžeme rozlišit, kdo si opravdu zaslouží okrást? (Chudák Nothingem celý život poctivě kradl, a pak byl o všechen majetek okraden Robinem. Je to spravedlivé? Co myslíš Nazi?)
8. přikázání - byl čestný, asi neporušoval
9. přikázání a 10. přikázání - vysvětlit pojmy nepožádáš, majetek. 9. rozhodně ne, miloval lady Miriam a v závěru s ní má svatbu v kostele a 10. pravděpodobně také ne, majetek nechtěl pro sebe, ale chtěl pomoci ostatním lidem.

Pak vyrážime na výlet...
 
 

I vy můžete přispět něčím zajímavým, co by stálo za zveřejnění a druhým pomohlo.

Go to top!

co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
texty knih (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
 
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.