TYNAF 1997: Quo vadis
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Pondělí

Katecheze:
 Řím se klaní císaří (Nero-scénka) jako bohu. V koloseu v podzemí vězni, křesťané. Co udělali? Co je čeká? Jeden propuštěn. Voják Lucius za ním. K Petrovi na Ostijské silnici. Petr vypráví. Jednou jsem lovil ryby... co s ježíšem prožil... křest, odpuštění.., Lucius pláče: "Mně nemůže odpustit!" Petr vypráví o svém zapření, ukřižování Ježíše, zmrtvýchvstání... mě odpustil. Každému... Lucius odchází, nebojí se už, radostný, chci se stát také křesťanem...
I my si dnes prožijeme něco z toho co prožívali křesťané v těch starých dobách. I nám Bůh nabípomoc - modlitba.

Hry:
Otroci nosí vodu - družstva mají co nejdřív naplnit nádobu nesmí se použít nic vyrobeného v továrně a brát vodu do pusy.
Římané hledají křesťany - schovka
Souboj v aréně - vytlačování začáru. shazování sítí kusem látky z obrubníku... císař, fandící dav...
Na nerově dvoře - zazpívat, zahrát říct básničku rozmařilému Neronovi, který odměňuje své oblíbence lízátky.

Go to top!

Úterý

Hry:
Nebezpečný průsmyk - hra s katechezí:
Ještě jeden apoštol působil v Římě, sv. Pavel... Jeho vyprávění si Lucius (zase se ubírá ztemělými ulicemi) mohl vyslechnout příště: "Ani já jsem nebyl zpočátku křesťanem a měl jsem jméno Šavel... u Damašku, Šavle, Šavle... obrácení, procestoval jsem skoro celý svět s evangelim - radostná zpráva o čem, shrnuťí... Nebezpečí na cestách... lupiči... ztřoskotání... ale stálo to za to... nelitují toho všeho pro Ježíše... Ani oko nevidělo..., Lucie.

Hráči - loupežníci v soutěsce - se rozestaví podél lesního průseku, cesty, soutěsky ap. a každý má v ruce papírovou kouli. Potom se hráči postupně snaží úsek proběhnout tak, aby dostali co nejméně zásahů. Kdo byl zasažen nejméněkrát, sčítají se zásahy ve družstvu, vítězí.
Na strážce pevnosti,ještě když Lucius bojoval v římském vojsku Hráči utvoří kruh, v jehož středu se postaví "hrad" (tři tyče opřené o sebe, nafukovací kruhy na sobě, tři míče vedle sebe, krabice atd.) Tento hrad se snaží zbořit hráči v kruhu házením míče. Jejich snažení maří "hradní" - hráč stojící ve středu kruhu, u hradu, který míč vykopává, vyráží nebo chytá. Kdo hrad zboří, stává se hradním.

Římské tržiště:
Ohlásí se písmeno (nejlépe P,K,M...) a od té chvíle se na trhu nakupují jen věci s tímto zač. písmenem. Zapisovatel (obchodník) zapisuje body každému družstvu za každou věc. Než začne nové kolo, musí každý vrátit na místo, co přinesl. Vymezit prostor odkud se mohou věci brát. Věci se nesmí opakovat!

Středa

Ve středu tradiční úkolová hra Skupinky dětí jdou označenou trasou, plní úkoly, které mají nějaký vztah ke starému Římu - především je dobré, když vedoucí tj. starší děti, jsou stylově oblečeni (Římané nosili halvně prostěradla).

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsme již opět křesťany v současnosti a mělo by to být na nás vidět, i když jdeme na výlet...
 
 

I vy můžete přispět něčím zajímavým, co by stálo za zveřejnění a druhým pomohlo.

Go to top!

co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
texty knih (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
 
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.