Velbloud Trophy  1996

         Zvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc?
         Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
                                                   (Ž 121)

Sobota:
Mezinárodní komise vybírá členy expedice kolem světa.
Budou  z nich  sestavena 4  stejně početná  družstva, která budou zastupovat  některé  evropské  země  (např.  Francie,  Španělsko, Itálie a Švédsko).  Na úvod je třeba projít  vstupními testy, aby si tak jednotlivá družstva vysloužila smlouvu a svoji vlajku.
- Vytrvalostní test: celé družstvo se  za ruce pověsí na dřevěnou tyč nebo strom, stopuje se čas, kdy spadne poslední "visící".
- Obratnostní test:  po deseti rychlých  otočkách na místě  rovně běžet k určenému cíli.
- Jazykový test: pantomimicky se  domluvit v této situaci: "Dobrý den, chci koupit tento meloun." "Promiňte, špatně jste zaparkoval slona, odveďte si ho prosím." "Kde ve vašem městě najdu policejní stanici?"
- Kulturní test:  vybraný zástupce má  za úkol zarecitovat  báseň nebo  zazpívat  píseň  a   předvést  úroveň  svého  společenského vystupování  - Jak  se zachováš,  když jdeš  se svými  přáteli po ulici a potkáte tvého přítele?
- Inteligenční test: rébus, hádanka,...

Go to top!

Neděle:
A M E R I K A
- Písnička dne je Severní vítr
- U snídaně možné vyhlásit celodenní hru mimo soutěž (každý hraje sám za sebe):  na zjišťovací otázky se dnes  může odpovídat pouze anglicky  YES -  NO. Kdo  se  za  celý den  ani jednou  nesplete, vyhrává.
S k a l p y   r u d é h o   m u ž  e : motivace  - úryvek z knihy Miroslava Stingla - Indiáni na válečné stezce.
"Indiánský bojovník osvědčil v  boji statečnost, dotkl-li se těla nepřátelského bojovníka. Podle počtu "zásahů" se lišilo postavení mužů v kmeni. S představou, že dotekem je nepřátelskému bojovníku odňata  magická  životní  síla,  souvisí  bezprostředně  i  jeden z nejznámějších   i    nejodsuzovanějších   indiánských   obyčejů - skalpování, při  němž byla z  hlavy protivníka nožem  stahována kůže  s vlasy.  Skalp byl  pro Indiána  důkazem odvahy, skutečnou válečnou trofejí. Indiánští  bojovníci skalpy pečlivě uchovávali. Konzervovali je a  pak je umisťovali ve svém  týpí nebo před ním, nebo si jejich část připevňovali na oděv."
Pravidla hry - uprostřed hřiště stojí "indián", který má zavázané oči  a  kolem  pasu  připevněno  několik  šátků  - skalpů. Úkolem družstva je co nejvíce těchto skalpů ukořistit.
P a š e r á c i   č a j e: pravidla obvyklá.
C e n n o s t i: pravidla obvyklá.

Go to top!

Pondělí:
A F R I K A
- píseň  dne :  Deset malých  černoušků mělo  rádo med,  jeden se z nich ulízal, zbylo jich devět.
Devět malých  černoušků mělo rádo  rum, jeden se  z nich ubumbal, zbylo jich osm.
Osm m. č. stavělo si dům, jeden spadl z lešení, zbylo jich sedm.
Sedm m. č. šlo na medvěda,  pět jich medvěd zašplápl, zbyli jenom dva.
Dva  m. č.  capali světem,  jeden se  z nich  ucapal, zbyl  jenom jeden.
Jeden malý černoušek  vzal si černošku, spolu měli  do roka deset černoušků.
N e b e z p e č í   A f r i k y : pravidla obvyklá.
S a f a r i : Role ve hře - lovci (většina družstva)
                            pytláci (asi 2 z družstva)
                            strážci (vedoucí)
                            pracovníci     správního    střediska (vedoucí)
Námět hry:  V jednom z afrických  národních parků povolila správa snížení  stavu  zvěře,  která  se  tam  v  posledních  letech tak rozmnožila, že ji tato oblast  nemohla uživit. Do národního parku vyslaly přední ZOO své zástupce, aby pro ně nakoupili lvy, zebry, žirafy, slony, hrochy,... V národním parku však pytlačí domorodci ze sousedních oblastí. Loví zvířata bez výběru a povolení a kromě toho  ohrožují  i  profesionální  lovce.  Jejich  řádění se snaží zabráni ozbrojení strážci divokých zvířat.
Pravidla   hry:   Po   lese   rozházíme   větší  množství  lístků představujících  africká zvířata.  Každé zvíře  má různou hodnotu (např. žirafa 1OO dolarů, slon 150 dolarů,...), cena se během hry může měnit s ohledem na množství ulovených zvířat.
Lovec,  který se  chce vypravit  na lov  - sbírat  po lese lístky - musí  mít platnou  licenci k  odchytu. Koupí  ji za 1000 dolarů u správce národního  parku, který na  ni napíše hodinu  a minutu, kdy její platnost končí. Jestliže  strážce zastaví v herním území lovce, musí  předložit svou licenci.  Když je strážcem  přistižen lovec bez  licence nebo s  licencí, jejíž platnost  již skončila, musí  zaplatit pokutu  2000  dolarů  a odevzdat  všechna zvířata, která má právě u sebe. Nemá-li  peníze, půjčí si v bance nebo jde na 10 minut do vězení.
Každého  lovce  také  ohrožují  pytláci.  Jestliže pytlák zasáhne lovce (např.  papírovou koulí nebo  šiškou), musí mu  lovec vydat všechny lístky - zvířata a peníze.
Strážci hlídají zvěř. Když potkají v herním území některého lovce nebo  pytláka, vyzvou  ho, aby  zastavil. Hráč  se musí  zastavit a předložit  licenci, kdo  neuposlechne, je  považován za pytláka a strážce po  něm zahájí palbu.  Když hráče trefí,  musí odevzdat všechno, co má  u sebe, zaplatit pokutu a putuje  do vězení na 10 minut. Pak se vrací do hry.
Pytláci sbírají  lístečky stejně jako  lovci. Protože však  nikdy nemají licenci, všemožně se vyhýbají strážcům. Nasbírané lístečky si pytláci mohou  schovat někde v úkrytu, ale  nemají jistotu ,že skrýš  neobjeví  jiný  pytlák  nebo  lovec  nebo strážce. Ulovená zvířata  mohou prodat  lovcům. Setkávají  se s  nimi u  správního střediska, které  je mimo hranice  parku a kde  se tedy nebojuje. Aby vzbudili u lovců zájem, musí pytláci zvířata nabízet za nižší ceny,  než se  vyplácejí v   obchodě. I  pytláci si  mohou peníze ukládat v bance.
Budovy správního střediska: Obchod - vykupuje zvířata.
Banka - přijímá vklady, půjčuje peníze na nákup licencí.
Vězení - měří čas odpykávání trestu.
Nemocnice - lovec nebo pytlák, který byl v přestřelce zasažen, se musí hlásit u lékaře a zaplatit poplatek za ošetření.
Hra může trvat i hodinu.  Lístky představující zvířata se vracejí během  této doby  stále znovu  do hry.  Po ukončovacím signálu se hráčům  nechá  ještě  čtvrt  hodiny  na  prodej zvířat a ukládání zbývajících  peněz do  banky. Teprve  potom uzavře  ředitel banky osobní účty lovců  a pytláků. Výsledné číslo je  mírou úspěchu ve hře.
Z n a č k o v á n í   a n t i l o p : pravidla obvyklá.
C e s t a   l a b y r i n t e m  : vyprávějte báji o labyrintech v egyptských pyramidách.
Pravidla - mezi stromy v  lese napneme silnější nit nebo provázek tak,  aby se  na některých  místech v  různých úrovních  křížila. Tímto  labyrintem postupuje  celé družstvo  se zavázanýma  očima, spojená za ruce.  Cestu hledá ten, kdo je  v čele zástupu. Pozor! Vytyčit trať tak, aby nikde nebyla převislá větev, o kterou by se mohl někdo zranit.
K m e n y t á h n o u  d o  m ě s t  z a  prací : výpomoc ve ves-
nici.
B o b r 1, 2 !!!

Go to top!

Úterý :
G R Ó N S K O
- písnička - Velrybářská výprava do Grónska
E s k y m á c i : pravidla obvyklá.
O b l é k a c í   š t a f e t a  : družstvo se rozestaví na delším úseku asi po padesáti metrech od  sebe. První v pořadí má na sobě co  největší   počet  svršků.  Takto  doběhne   k  druhému  a  co nejrychleji  mu  oblečení   předá.  Vítězí  samozřejmě  rychlejší družstvo.
R y c h l e   do   t e p l a :  Někde na louce rozprostřeme pokrývku (představuje jediné  teplé místo v této  ledové zemi). Každý hráč si zaváže oči  a po určitém signálu se  snaží bosýma nohama najít pokrývku. Kdo  ji objeví, přivolá co  nejrychleji zbývající členy svého družstva.  Jak to však  udělat, aby současně  nepřispěchali i soupeři?  Každé družstvo  by si  mělo před  hrou smluvit  tajné signály,  kterým nebudou  jiní rozumět.  Hned po  startu na  sebe začnou  volat, ale  taková slova,  která nic  neznamenají. Teprve když někdo vykřikne smluvené heslo, ostatní z jeho družstva budou vědět, že objevil místo, kde leží pokrývka.
L o v   r y b : Motivace - úryvek z knihy Helge Ingstada - Kolumbus nebyl první:
"Lov utváří celý zdejší život  Gróňanů a Eskymáků. Začíná v první polovině června  a trvá až  do října.Lidé si  sami stavějí čluny, používají  velké  domácně  vyrobené   sítě.  Loví  tresky,  které nasolují a suší na větru na dlouhých nízkých stojanech,a práce se účastní celá rodina. Občas také  dochází k dobrým úlovkům lososů. Viděli  jsme  také  hejna   makrel  před  pobřežím,  nikoho  však nenapadlo,aby je lovil. Stejně tomu bylo i se sledi, kteří čas od času táhnou k pobřeží. Lidé  tu mají také problémy. když přichází plovoucí led nebo  ledové hory a mohou jim  zničit nářadí.. Někdy se  přihrne do  zálivu velké  množství sepií  a rybáři je horlivě chytají ....."
Po přečtení  tohoto úryvku se fantazii  v organizaci hry vedoucím meze nekladou.
L i  š e  j n  í k  o v  é d  o ž  í n  k y spojené s volbou MISS slavnosti:  Ilustrační  úryvek  z  knihy:  "  Členové výpravy sem přivezli asi 50 mužů a žen. Viděl jsem tyto lidi, dotýkal se jich a zkoumal je a  - abych začal s jejich stavbou  těla - chtěl bych říci,  že jsou  o něco  vyšší než  u nás.  Muži nosí vlasy stejně dlouhé  jako my  a v  kadeřích, obličej  pak mají označen velkými značkami jako u  Indiánů. Jejich oči jsou zelenavé,  a když je na člověka upřou, působí jejich  obličej dojmem velké opovážlivosti. Jejich vystupování  je velmi přívětivo,  hodně se smějí  a dávají najevo  největší spokojenost.  Tolik o  mužích. Ženy  mají krásná těla  a příjemné  obličeje a  jejich pleť  je nutno  považovat za světlejší než koho jiného, muži však jsou znatelně tmavší."
Uspořádání slavnosti a soutěže záleží na vás!
Návrh - Upravit známý vtip na Eskymáky.
Disciplíny při volbě MISS - tanec,
                          - módní přehlídka
                          - volný projev
                          - představení se

Go to top!

Středa:
Č Í N A
- "Číňane,  cos měl  k snídani?"  "Zrnko rýže."  "A co  k obědu?" "Zbytky od snídaně."
- k snídani každý dostane hrst suché (uvařené) rýže
Z r n k o  r ý ž e  v  t r á v ě: po jednom zrnku přenosit hromádku rýže na určené místo vzdálené asi 10m. Kdo bude rychlejší?
Č í n s k é  l i d o v é  d i v a d l o : motivace úryvkem z knihy Zdeňka Vavříka - Dobrodružství Marka Pola.
"Nejedenkrát  se Marco  Polo zúčastnil  na dvoře  čínského císaře Kublajchána hostiny. Zanechal o  ní dosti podrobnou zprávu, takže vám  mohu říci,  jak takové  stolování vypadalo.  Císařova tabule byla  postavena na  stupni, aby  byla vyšší  než všechny ostatní. Kublajchán pak  seděl na severní  straně sálu, hleděl  k poledni. První  císařovna a  sedávala po  jeho levici,  po jeho pravici na nižších židlích jeho synové a  ostatní pokrevní příbuzní. Ti sedí tak nízko, že  jejich hlavy jsou ve výši  císařových nohou. Stoly jsou sestaveny tak, že císař vidí na všechny své hosty. Uprostřed jídelny  stojí  obrovská  pozlacená  a  sochami  vyzdobená nádoba s vínem.  Kolem  ní  jsou  postaveny  čtyři  menší  džbány vzácné umělecké  práce  s  jinými  nápoji.Na  stolech,  vždy přede dvěma hodovníky, stojí zlaté konvice, ve kterých  je vína, že by ho osm lidí  mělo ažaž.  A hodovníci  si z  té konvice  podle své  chuti nabírají  hlubokými lžícemi,  kterými  si  plní svoje  zlaté nebo stříbrné poháry.  Množství zlatého a stříbrného  nádobí je prostě neuvěřitelné.
A ještě  mnoho  jiného  Marco  na  slavnostech  vídal.  Tak třeba šlechtice, jejichž  úřadem bylo číšnictví. Všímal  si jich hlavně proto, že  ho velmi překvapilo, když  viděl, že mají nosy  a ústa zahaleny jemnými šátky, aby svým dechem neporušili císařovo jídlo nebo  víno. A  viděl také,  že když  císaři na  jeho pokyn nalili vína,  ustoupili o  tři kroky   nazad a  poklekli. V  téže chvíli poklekli také všichni přítomní a ozvala se hudba na harfy. Zněla, pokud císař pil. Potom se  celá společnost zase posadila. Když je po hostině, odstraní sluhové stoly  a do jídelny vejdou kejklíři, zpěváci, hudebníci a kouzelníci."
Pravidla  hry:  připravit  divadelní  představení  pro císaře (na volné téma, popřípadě na téma, které se vylosuje).
Č í n s k á   p o š t a : motivace - "V Číně na každé třicáté míli silnic stojí stanice,  domy pro péči o cestující,  kterým se říká jamby  neboli  pošty.  Jsou  to   výstavné  domy  s  mnoha  dobře zařízenými místnostmi. V jambech  je dostatek zásob, které jejich správcové  dovážejí ze  sousedních měst  nebo je  dostávají přímo z císařského dvora. Poslové nebo vyslanci Jeho Veličenstva si zde tedy  mohou  vyměnit  svoje  unavené  koně  a  pokračovat  ve své důležité  cestě ihned  dále.  Mezi  jednotlivými poštami  jsou na každé  třetí míli  malé osady,  kde bydlí  císařovi pěší poslové. Nosí kolem těla pás s  malými rolničkami, aby jejich příchod bylo slyšet už  zdaleka. To proto, že  každý běží se zprávou  vždy tři míle,  na  jejich  konci  jej  očekává  posel  ze sousední osady, štafetu od něho  převezme a běží dál. Potom  běží další tři míle, tam  zase dopis  odevzdá a  tak to  jde stále  dál a  dále, takže Veliký  chán  dostává  tím  způsobem  za  noc  a  den  zprávu  ze vzdálenosti nejméně dvanácti dnů."
Pravidla hry:  každé družstvo dostane buzolu  a údaj o počátečním azimutem. (Může to být papírová karta, na které jsou 3 čísla - to v levém horním  rohu označuje pořadí  tabulky na trati,  číslo ve zlomku nahoře udává azimut,  číslo pod zlomkovou čárou vzdálenost další tabulky v metrech nebo krocích - záleží na domluvě.) V lese pak  umístíme další  karty s  azimuty, podle  kterých budou hráči postupovat až k poště, která je  jejich cílem. Zde se dozví další úkol: vyznačit  na mapě (ta  musí být na  poště připravena předem pro  každé  družstvo  zvlášť)  umístění  pošty  a od tohoto místa změřit co  nejpřesněji azimut tábora.  To bude zpráva,  kterou je třeba  co  nejrychleji  dopravit  císaři  (tzn.  zpět do tábora). Vítězí družstvo,  které všechno stihne  za co nejkratší  čas. (Na trať jsou samozřejmě vysílání s určitým časovým odstupem.)
S p  e  c  i  á  l  n  í  úkol  expedice  - pátrání po mimozemské civilizaci

Go to top!

Čtvrtek:
R U S K O
- píseň dne - Kaťuša : Rascvetáli jábloni i grůši,
                       paplili tumány nad rekój,
                       vychodíla na bereg Kaťuša,
                       na vysokij, na bereg ...
                    2. Vychodila, pěsňu zavodila,
                       pro stěpnovo sivovo orla,
                       pro tovo, kotorovo ljubila,
                       pro tovo či písma peregla.
V E L K Á   C E L O D E N N Í   V Ý P R A V A

Pátek:
TÁBOROVÁ OLYMPIÁDA

         Chvalte Hospodina, všichni lidé,
         oslavujte ho, všechny národy,
         neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
         a Hospodinova věrnost trvá navěky.(Ž 117)+
 
 

I vy můžete přispět něčím zajímavým, co by stálo za zveřejnění a druhým pomohlo.

Go to top!

co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
texty knih (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.