Návrat do země Kore:
Dopisy potřebné ke hře ve formátu RTF: Ke stažení ZDE (443 kb)

Koříci:
společné - odvaha, odolnost (jezení česneku bez řevu a šklebu, určitou dobu vydržet mít hlavu pod vodou v lavoře, jak dlouho vydrží viset na hrazdě – fotbalové brance apod., řečnictví – dva proti sobě musí bez přerušení minutu mluvit…

ostatní - první pomoc (obsahem může být zvládnutí zákl. obsahu lékárničky, základních obvazů), biblický kořík (několik biblických otázek), kořík šikula (něco vyrobit), orientace (zvládnutí práce s busolou), kořík rostlin (pojmenovat několik rostlin), mrštnost (zvládnout stojku, hvězdu, kotrmelec, skákání přes švihadlo), mlčenlivost, síla (zvládnout určitý počet kliků, dřepů)
Je dobré mít už před táborem rozvržené kdo bude mít kterého koříka, aby pomocní vedoucí byli už předem připraveni. Koříci se plní v odpoledním klidu a jindy, když mají děti volno.

Návrat do země Kore (úvodní poznámky pro pochopení situace):
Země Kore, je zemí dobra, obývanou hrdinnými Kory. Už jsme v ní jednou byli. Kor má svou barvu, kterou je nabarvený pramen vlasů. Má také své korské jméno, které se tvoří předponou Kor – jedná-li se o chlapce, nebo Kora – jedná-li se o dívku. Zbytek jména je tvořen prvními dvěmi písmeny původního jména. Po dobu pobývání v zemi Kore, používáme pouze jména korská. Příklad: z Terezy, se stává Korate, z Lukáše se stává Korlu. Každý korský kmen má svůj korský kámen, je možné vydat se ho hledat, od předloňského roku se pravděpodobně v okolí tábora ještě vyskytuje. Je možné ho opravit, zrestaurovat, nebo znovu vyrobit. Jak si děti možná ještě pamatují, Korové musí být stále ve střehu. Jsou neustále ohrožováni zemí Plho, které se vyskytuje kolem jejich říše a která je obývaná podlými a zákeřnými Plhoni a Plhoňkami. Od Korů se liší srdcem. Zatímco korské srdce je plné dobra, v plhoňském srdci by jste dobro marně hledali. Bohužel, mezi Plhoni skončili i mnozí Korové, kteří své dobré vlastnosti dávno ztratili. Před dvěma lety nás navštívil Korzi, jeden z posledních korů, když už hrozil zemi Kore zánik. Zemi se nám podařilo zachránit. Mnohým se podařilo získat tolik dobrých vlastností, že byli slavnostně pasováni na rytíře země Kore, Korry. Vrátili jsem se sem, protože zemi Kore znovu hrozí nebezpečí.
 

Jednotlivé dny:

Sobota:
Pří příjezdu přisliznutá (zelený škrobový sliz) cedule „Tady vládneme my. Vraťte se domu…“ Zděšení, porada, nevrátíme se! A začíná se zabydlovat.
Po jídle další cedule „neodvažujte se pokračovat“, představení se, seznamovací hra (např. s ručníkem – sedne se do kruhu, řekne se jméno a ten kdo je uprostřed, musí praštit dotyčného po hlavě (lehce), ten se může zachránit, pokud řekne zase další jméno než je praštěn… Kdo je praštěn jde do kruhu, nové jméno říká ten, kdo byl právě z kruhu vysvobozen. Musí ho říci dřív, než se posadí, jinak může být znovu praštěn.
Nalezení korského dopisu. Výroba srdcí, kamenů, barev, určení jmen… Zdokonalování tábora (například výroba kuželek). Za kameny se již dávají písmena… (zatím se jen počítají, ještě se pořádně neví o co jde). Rovněž je možno udělat soutěž o nejlepší hymnu na populární nápěv. Stačí jedna nebo dvě sloky.
Pro povzbuzení se hraje hra Plhoň zalézá (strachy)do své nory:
Honěná v kruhu – Uděláme kruh, děti stojí s rozkročenými nohami, nohy se vzájemně dotýkají. Dva se honí dokola, když je honěný chycen, role se obrací, honěný se může zachránit tím, že někomu proleze pod nohama do kruhu, ten komu podleze pod nohama se stává honičem.
Večer Korská štafeta (po vysvětlení pravidel se objeví cedule „Riskujete holenkové“) opět již na písmena… Opuštěným terénem (bezpečným, aby se dalo rychle jít) se rozestaví jednotlivá družstva (nebo dvě družstva vždy spojená) jako štafeta. Vyšle se zpráva která postupuje nocí. Text zprávy je:  To co potřebujete pro svá písmena, hledejte na faře (v táboře) zítra po mši svaté.  Štafety rozestavuje vedoucí,  z jednotlivých družstev čekají vždy společně na určitém místě v lese (u malých by jich tam mělo být 4-6) u velkých max. 3, vzdálenost mezi střídacími stanovišti 300-1000 m. Pří rozestavování, čekání je možno učit znát hvězdy. Korové je milují, protože jim připomínají, že nejen něco, ale někdo je nad nimi. Při návratu modlitba v přírodě…
Při návratu se  1-2 z vedoucích či kuchařů opozdí či vydá do lesa. Vrátí se oči na vrch hlavy (nelže) a vypráví zmateně vyděl jsem něco velkého…, v lese…, hýbalo se to…, je to strašné…, takhle se klepu…,

Go to top!

Neděle:

Ráno nejlépe hned po rozcvičce se najde přisliznutá cedule „Ti co mě včera viděli, už vědí…“
Nácvik zpěvu na mši…
Po mši hledání „Toho co potřebujete pro svá písmena“ tedy podkladů pro písmenka – větší budou mít každé družstvo svoje, malí mají společný veský, kde se zapisují písmenka a také kolik které družstvo získalo. Velcí mohou hádat (uhádnuté si musí nechat schválit (za špatné se jim jedeno písmeno odečte)  ne měnit, malí ne!  Na úplně matoucím místě je přisliznutá cedule „hledejte zde“ Poučení, se zlem nespolupracovat, nemyslet si že mi pomůže! Viz Ďábel!
Družstvo které našlo Podkady (i pro ostatní) se zasloužilo o postup k cíli (pěstovat kolektivní odpovědnost za úspěch našeho poslání) a získává další písmenka.
Při obědě je vyhlášena stezka odvahy na dnešní noc, zájemci budou prý uprostřed noci probuzeni (ve skutečnosti bude až v pondělí večer). Odpoledne se uskuteční bobříček, a najde se (až potom) přisliznutá cedule „odváží se někdo do lesa?“.
Zlo se snaží vyděsit, vytvořit zmatek, poplést, chytit… viz ráno…
Zmatená honička – Uděláme kruh, každý si pozorně prohlédne souseda vlevo, to je ten, co ho bude honit a souseda vpravo, to je ten, kterého bude honit. Pak se dá rozchod po nějakém paloučku a dá se pokyn k honění. Každý honí a zároveň je honěn. Kdo je chycen, vypadává.
Může se na závěr spočítat, kolik z každého družstva zůstalo, když nastal konec… a sčítat jednotlivé hry…
Pohár země kore v piškvorkách. Pajduláček se srdcem jeko hlavní odměna.
Večer oheň a indiánské placky.  (položí se těstová placka na popel a pouchá se do ní klackem.)
Večer nebo v noci jeden až dva malí táborníci společně s vedoucím uvidí Velkého P. Stezka odvahy se odkádá… To se mohou dozvědět až ráno…

Go to top!

Pondělí:

Ráno líčení toho, co večer viděli… Pokud nebylo již večer.
Dopoledne cvičíme mrštnost (bude ji asi proti Velkému P. potřeba):
Boj čísel: Hra je časově limitována. Každý má v ruce papír a tužku. Na záda dostane kartičku s trojmístným číslem. Nikdo se nesmí nikoho dotknout. Snaží se opsat co nejvíc soupeřových čísel a přitom neukázat své. Od správně opsaných čísel se pak odečte kolikrát bylo opsáno jeho číslo. Vyhrává nejlepší kladný výsledek.

Odpoledne: Tajné heslo: Každé družstvo si vymyslí svoje heslo. Musí jít o česká slova. Je rozumné stanovit povolený počet slov. Na papír menšího formátu toto heslo napíší jejich zástupci (z každého družstva jeden) ho jdou schovat do nějakého ohraničeného terénu. Papír musí být nápisem nahoru, nesmí být výš než ve výšce očí a musí být vidět celý. Potom se družstva vydávají zjistit hesla. Ti co hesla schovávali nehrají. Nalezené heslo nezvedají, pouze si ho zapamatují a nahlásí svému zástupci. Cílem je v předem stanoveném limitu najít pokud možno všechna hesla druhých družstev.
Na paměť je možno zahrát i rozsáhlou kimovu hru (celé družstvo zapisuje několik desítek předmětů) Nutná spolupráce, bez ní nelze vyhrát ani tuto hru, ani nad zlem.
Večer přisliznutý nápis Uáááááá! (snad řve vztekem že prohrává) stezka odvahy.
V dalších dnech se může objevit cedule „Cha Cha“ pokud bude situce, kdy jsme se od dobra spíše vzálili…

Go to top!

Úterý:

Dopoledne zdokonalování tábora. A několik her z těch, co jsou uvedeny na konci.
Odpoledne příprava korské slavnosti.
Objevení cedule „jste dobří dohodneme se“ a diskuze o tom
Večer korská slavnost = úbor, disko, soutěž krásy, korské folklorní vystoupení, korské divadlo, přjíběh…

Středa:

Dopoledne jednotlivé disciplíny na přežití bobřík odolnosti… orientace  v terénu…
Odpoledne vyráží jednotlivá družstva (v tom pořadí jak rozluštili zprávu, nebo u malých, jak přispěli k rozluštění zprávy) na cestu za proměnou srdce,  kromě jídla na cestu nafasují jedno vajíčko na osobu (po cestě si ho musí uvařit na tvrdo, snad je někdo nechá, když mu pomohou). Odpočinkem musejí strávit 10 hodin (možno rozdělit na dvě místa). Bez splnění limitu odpočinku se nesmějí vracet!  Pro malé se celá akce zjednoduší. V případě potřeby je možno využít nějakou faru Korolupy

Čtvrtek:

Po návratu odpočinek, nějaká hra z níže uvedených
Večer seznámen s programem dalšího dne, strategická porada družstev.

Pátek:

Říše Kore se šíří. Ráno po individuální snídani (je možné vyrazit již v 7 hodin, ale nejdříve 9 (u malých 10) hodin (k této době se přičítá ještě 15 minut pro ty, co jsou zatím na druhém místě, 30 pro třetí… po tom, co poslední z družstva byl přistižen, že vykonává nějakou činnost v rozporu se spánkem) se vyrazí po družstvech (co nejmenší, ale bezpečné). Úkolem je zabrat co největší počet vesnic pro Říši Kore. Obec se zabírá tak, že do ní družstvo dorazí, vykoná tam dobrý skutek, zarazí vlaječku (vyrábí se z papíru den předem) a donese nějakou památku. Je dovoleno dopravovat se všemi způsoby kromě raketoplánu (nejnebezpečnější způsob dopravy). V 15 hodin je oběd. Za každých započatých 10 minut zpoždění se jedna vesnice odčítá. Kdo příjde dřív než ve 13.45 bude škrábat brambory a odečtou se mu tři vesnice.
Po obědě příprava scének k táboráku.
Táborák s předáním cen.

Go to top!

Krátké hry pro dlouhou chvíli:

Venku:
Číslovka – Na stromech jsou čísla a družstvo má za úkol proběhnout trasu od jedničky do posledního čísla a na každém čísle se každý podepsat.

Do nepohody:
Telegram – Úkolem je na dané téma napsat telegram s dvaceti slovy, z nichž každé může mít maximálně 20 písmen. Musí se v něm co nejčastěji vyskytovat předem zadané písmeno.
Provaz z papíru – V zadaném limitu z papíru stejného formátu vytvořit co nejdelší provaz, který drží pohromadě.
Poznej, co se děje – vedoucí si připraví několik činností, při kterých vzniká nějaký zvuk. Např. škrtnutí sirkou, zmačkání papíru, tlesknutí, upuštění mince na zem…Děti sedí tak, aby neviděli a potom se snaží v určeném limitu vypsat, co slyšeli.
Postřeh – Sedí se v kruhu, ruce jsou na sousedově koleně. Posílá se tlesknutí. Mate to, že ruce jsou propletené, navíc je možné dvojitým tlesknutím změnit směr. Kdo to splete, vypadává.

Na cestu:
Slovní kopaná
Vyvolávání čísel – Každý má své číslo, jeden je vpředu, a zavolá: jednička volá šestku. Šestka musí předběhnout ostatní a stejným způsobem volá jiné číslo. Čísla mohou nahradit jména zvířat, zvíře při cestě dopředu vydává pro sebe charakteristický zvuk.
Bomba, nálet, potopa – Vedoucí v průběhu cesty vyvolává tyto hesla. Na pokyn potopa děti musí na něco vylézt (aspoň dvacet cm nad zem), při pokynu nálet se musí schovat dřív, než vedoucí se zavřenýma očima dopočítá do dvaceti, při pokynu bomba musí lehnout na zem.
Přebíjená ve zpěvu – Děti se rozdělí na polovinu, třeba holky proti klukům, dostanou zadané téma, třeba zvířata. Jejich úkolem je na střídačku zpívat alespoň jednu sloku písně, kde se nějaké zvíře vyskytuje. Když už nějaké družstvo není schopno vymyslet další písničku, prohrává. Přemýšlení je omezeno nějakým limitem. Téma může být třeba voda, Maria, Bůh, město…
Otrokáři – každý dostane do ruky lísteček se svým jménem, které musí nenápadně cestou ztratit. Když ho někdo jiný získá, stává se jeho otrokářem a musí plnit jeho pokyny. Omezit časově, nebo počtem pokynů.
 

Go to top!

Hry:

Úkolový závod poslepu: Poslepu projít trasu a splnit zadané úkoly (pohladit kamaráda, obejmout strom, najít šišku, přelít vodu z kelímku do kelímku, zavázat uzel). Může se běžet jako štafeta, trasu si smí hráči před startem prohlédnout. Zbytek družstva může navigovat.
Cesta za pokladem: šipkovaná
Znechucení plhoni: Plhoň je líný tvor a nudou už neví coby. Vymýšlí si takové věci, jako že třeba dneska nechce slyšet písmeno A. Potom klade postupně otázky ostatním a oni nesmí v odpovědi toto písmeno vyslovit.
Brouci: Je potřeba vybrat vhodný terén a vyrobit brouky. Ty se rozmístí po lese, úkolem dětí je co nejvíce brouků posbírat a donést na své stanoviště. V terénu jsou ale Plhoni, kteří je o brouky okrádají. Když se setkají s Plhoňem, musí brouky vydat.
Povolání: Družstva nebo zástupci předvádějí povolání, ostatní hádají, o které jde.
Vetešnictví: Je vyhlášeno určité písmeno a ve stanoveném limitu družstvo snáší co nejvíce věcí, které tímto písmenem začíná, k přidělenému zapisovači, který všechny předměty zapisuje. Je možné více bodovat předměty originální, které jiné družstvo nemá.
Lano: Různě klikatě natáhnout mezi stromy lano, nebo špagát. Družstvo má zavázané oči, první se drží špagátu, ostatní členové družstva za ruce a v co nejkratší době se snaží dojít na konec.
Bludiště:
Plížená: Vedoucí sedí a ostatní mají za úkol co nejvíc se k němu přiblížit. Z každého družstva může být jeden zástupce, nebo to může být celé družstvo naráz, popřípadě všechna družstva najednou. Kdo je spatřen, ten zůstane na tom místě, kam se dostal, vyhrává to družstvo, které se přiblíží nejblíže.
Sardinky v lese: Někdo se jde schovat. Potom ho ostatní hledají, když ho naleznou, tiše si k němu přisednou. Vyhrává to družstvo, které je nasardinkováno jako první kompletní.
Boj o kartičky. Každé družstvo dostane kartičky podle počtu členů, s čísly od jedničky např. do čtyřky, pokud má čtyři členy. A každý navíc dostane 3 lístky prázdné. Potom se vydají do nepřehledného terénu. Za 10 min začíná hra. Když někdo spatří někoho z jiného kmene, potichu ho zavolá jménem. Potom srovnají čísla, která dostali. Má-li ten pohotovější vyšší číslo, získává prázdnou kartičku od přepadeného, když má nižší, nepřichází o nic. Cílem je získat co nejvíce kartiček.
Dobré skutky: Kor by měl by se měl pořád snažit dělat dobro. Na předem stanovené trase, může být i delší, se na stromy umístí listy papíru, na kterých jsou napsány situace, kdy je potřeba zasáhnout a něco dobrého udělat. Pohladit plačící dítě, nakrmit žebráka, spravit zničený kříž, pomoci babičce... Můžou to být i obrázky. Dítě sebou nemá papír a po dosažení cíle píše, co si zapamatovalo. Výsledky se sečtou, vyhrává družstvo, které má nejlepší skóre.
Noviny: Každý dostane napříč přestřižený kousek novin. Dva a dva vždy patří k sobě. Na pokyn hledají svou dvojici. Členové prvních tří dvojic získávají bod pro své družstvo.
 

Poslední den se vracíme domů, abychom dále dobro šířili!!!
 

I vy můžete přispět něčím zajímavým, co by stálo za zveřejnění a druhým pomohlo.

Go to top!

co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
texty knih (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.