Malí lidičkové ze Svabeedo

Na začátek dnešního DENAFU si povíme krátký příběh. Nese název: Malí lidičkové ze Svabeedo:
Před dávnými časy žili na místě zvaném Svabeedo malí lidičkové. Říkalo se jim Svabeedoláci. Byli velmi št'astní a celý den se vesele smáli. Když se zdravili, předávali si navzájem malé, teplé a měkké kožešiny. Každý jich měl dostatek: když je rozdal, hned jich zase dostal několik darem. Rozdávat teplé kožešinky pro ně znamenalo: mám tě rád. Proto byli každý den veselí.
Blízko jejich vesnice žil - docela sám v díře - divný skřitek. Když mu nějaký  Svabeedolák chtěl darovat kožešinku, odmítl ji. Dávat si navzájem kožešinky považoval za pošetilost.. Jednou večer potkal skřiíek jednoho Svabeedoláka ve vesnici, který ho hned oslovil: "To byl dneska krásný a slunečný den, viď ?" A podával mu jednu obzvláště jemnou kožešinku. Skřítek se mu podíval do tlumoku s kožešinkami. Pak mu důvěrně položil ruku na rameno a zašeptal:"Dávej si pozor už  máš jen  207 kožešinek. Budeš-li je tak velkoryse rozdávat, brzy nebudeš mít žádnou."
To byl ovšem naprosto špatný výpočet, protože každý Svabeedolák vždycky dával každému, a tak měl neustále kožešin dost.
Sotva skřítek zaraženého malého mužíčka opustil už se přiblížil přítel a daroval mu kožešinku. Obdarovaný však nereagoval tak jako jindy. Přibalil si kožešinku do svého tlumoku a kamarádovi řekl: "Milý piříteli, rád bych ti poradil. Nerozdávej kožešinky tak velkoryse, mohly by ti dojít."
Brzy nato si Svabeedoláci začali dávat tuto radu častěji. Tak se stalo, že se kožešinky rozdávaly jen těm nejlepším přátelům. Každý si střežil svůj vak s kožešinkami jako poklad. Zavírali si je doma a kdo byl tak lehkomyslný a šel s nimi po ulici, musel počítat s tím, že bude přepaden a oloupen.
Malí 1idičkové ze Svabeedo se změnili .Už se nesmáli a sotva se  navzájem zdravili. V jejich smutných a nedůvěřiivých srdcích už nesídlila radost.
Teprve po dlouhém čase si začali někteří  lidičkové zase jako dřív rozdávat malé, teplé, měkké kožešinky. Brzy si všimli, že mají kožešinek dostatek a že se obdarovaný i dárce z toho radují. Opět je hřálo u srdce a zase se dovedli smát, i. když jim smutek a nedůvěra už nikdy docela ze srdcí nevymizely.
Každý dostane na větší kusy rozstříhanou pohlednici. Tu si v co nejkratším čase zkusí složit dahromady jako puzzle
Všichni Svabeedoláci si pozorně prohlédnou výstavku právě poskládaných pohlednic.Poté si každý vezme jednu část z té své pohlednice a daruje ji jinému Svabeedolákovi,takže má každý část pohlednice někoho jiného. Vedoucí ihned smíchá všechny pohlednice dohromady.Poté je pečlivě na různých místech poschovává. Každý Svabeedolák musí najít ostatní části pohlednice k části, kterou obdržel.Ten, komu se to podaří  v co nekratším čase, vyhrává. Pokud někdo najde část, která k jeho části nepasuje, musí ji schovat zpátky na místo, kde ji původně našel, vedoucí pozorně  kontroluje celý průběh hry.
Dokud se lidičkové ze Svabeedo uměli vzájemně podarovat, měli se rádi. Láska v srdci jim rostla.

Výtvarná činnost
Každý človíček ze Svabeedo, kterému se podařilo složit pohlednici jiného človíčka si smí vyrobit srdce. Vedoucí má předem nachystanou šablonu srdce z tvrdého papíru.
Podle svého vkusu si každý své srdce ozdobí. Nyní se každý zamyslí nad tím, kdy naposledy někoho obdaroval, aby mu udělal radost. Na druhou stranu srdce si to zapíše. Vedoucí spínacím špendlíkem každému jeho srdce připne na levou stranu.

Oběd
K obědu kromě hlavního jídla nachystáme pudink. Svabeedoláci se stále ještě musí učit, jak druhé podarovat a jak bojovat proti svému úhlavnímu nepříteli - sobeckosti.
Svabeedoláci se rozdělí do dvojic. Po signálu se pustí do vzájemného krmení se. Na začátku je důležité zdůraznit, že ani kapka pudinku nesmí přijít nazmar a že se bude hodnotit i pořádek na stole. Dvojice, které se podaří sníst pudink nejdříve, vítězí.

Hra
Svabeedoláci se opět rozdělí do družstev - jedno družstvo asi 5 členů - společně během asi 15 minut vymyslí a zapíší různé otázky na ostatní družstva, otázky se musí týkat náboženství, proto je důležité lidičky rozdělit rovnoměrně, aby síla družstev byla pokud možno vvrovnaná. Vedoucí obchází jednotlivá družstva a kontroluje je. Každé družstvo dostane 10 malinkatých srdíček, které si vedoucí předem nachystá. Potom jedno družstvo začíná a pokládá otázku, družstvo, které první správně zareaguje, získává od druhého družstva srdíčko. Pokud nikdo neodpoví správně, družstvo si své srdičko smí ponechat. Až se několikrát vystřídají všechny družstva, vítězí to, které má nejvíce srdíček.
Tuto hru zbytečně neprotahujeme, aby se děti přílíš neunavily.

Hra na ven
Svabeedoláci byli dobří a prvstí, dokud je zlý skřítek úskočným a lstivým způsobem nezkazil. Kdyby byli moudřejší, nemuseli se nechat tak snadno napálit. Proto nejstarší Svabeedolák rozhodl, že se lidičkové musí začít učit životní moudrosti. Co kdyby je ještě někdy závistivý skřítek chtěl obalamutit a zničit tak jejich štětí a společnou radost? Vymyslel proto tuto hru:
Vedouci předem zapíše na kartičky krátké citáty nebo krátké verše z písma, které rozvěsí venku po stromech, k pařezům nebo balvanům. Každý verš je vznačen pořadovým číslem. Herní území je přibližně 50-ti metrový okruh. Vedvucí sedí někde uprostřed, v ruce má list s větami napsanými na roznesených čtvrtkách. Svabeedvláci pátrají po okolí na vlastní pěst po tabulkách se zrnky moudrosti. Kdo některou z nich objeví, vtiskne si do paměti přesné znění věty a utíká k vedvucímu. Tichým hlasem mu řekne pořadové číslo a větu, kterou si zapamatoval. Jestliže ji reprodukuje naprsoto přesně, bez jediné chyby, vedoucí mu zakroužkuje v jeho osobní kartičce, kterou dostal na začátku, příslušné pořadové číslo. Pokud Svabeedolák některé slovo vynechá, zkomolí nebo přehodí jeho pořadí ve větě, vedoucí mu jeho kartičku vrátí. Pozor musíme dát na menší děti, kterým bychom měli více tolerovat. Hra končí v okamžiku, kdy některý Svabeedolák má ve své kartičce zakroužkováno všech 12 čísel - záleží  na počtu kartiček s větami. V jakém pořadí se kdo umístil snadno zjistíte podle počtu zakroužkovaných čísel v jejich kartičkách. Během hry u sebe nikdo nesmí mít psací potřeby.
DENAF zakončíme v kostele vhodnou modlitbou všech Svabeedolákd, kterou si Svabeedoláci mohou složit sami.

Potřeby: - dvstatek pohlednic, nůžky, malá srdíčka jako body do hry, dostatek čtvrtek, šablona srdce, pastelky,spínací            špendlíky, kartičky s větami, provázek, nachystané pořadové kartičky s čísly
 

I vy můžete přispět něčím zajímavým, co by stálo za zveřejnění a druhým pomohlo.

Go to top!

co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
texty knih (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.