Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

modlitba- dítě, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain / FAQ Je velký rozdíl mezi věděním skutečností o Bohu a důvěře v Boha. Můžeme mnoho o Bohu vědět (o jeho charakteru, slově, příslibech...), přece toto všechno vědění je bezvýznamné, pokud tyto pravdy nepoužijeme ve svém životě. Známý kazatel a otec sirotků Georg Müller důvěřoval Bohu a zažil, jak Bůh nemožné činí možným....

Ukaz("text"); ?>