231.myšlenka z apoštolské exhortace - Amoris Laetitia

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 19. 08. 2018

Flickr, Catholic Church (England and Wales) (CC BY-NC-SA 2.0) Myšlenka z posynodální apoštolské exhortace o lásce v rodině - AMORIS LAETITIA - Radost z lásky
VÝCHOVA, KTERÁ ODHLÍŽÍ OD VNÍMAVOSTI PRO LIDSKOU NEMOC, PŮSOBÍ VYPRAHLOST SRDCE. A ZPŮSOBUJE „NECITLIVOST“ DĚTÍ K UTRPENÍ DRUHÝCH, TAKŽE JSOU NESCHOPNÉ VYROVNAT SE S UTRPENÍM A ŽÍT HRANIČNÍ ZKUŠENOST.