Ikona Královny z Kolomenskoje

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/, Vydáno dne: 08. 04. 2018

Kazan Fatima, Public Domain, commons... V roce 1917, kdy se v Rusku začala velká revoluce, měla venkovanky Jevdokia Andrejevna z Počinoku dva sny. Třináctého února zaslechla ve snu tajemný hlas: "V Kolomenskoje je velká černá ikona. Třeba ji nalézt, očistit a lidé ať se začnou modlit.

Dvacátého šestého února uviděla Jevdokia ve snu bílý kostel, uvnitř kterého seděla vznešená žena. Ačkoli Jevdokia neviděla její tvář, v srdci pochopila, že jde o Královnu nebe.

Pobídnutá těmito dvěma sny se 2. března vydala do Kolomenskoje, které leží nedaleko Moskvy. Hned našla bílý chrám, který viděla ve snu, ale v jeho nitru nebyla žádná ikona, která by odpovídala obrazu z jejich vidění.

Church of the Ascension in Kolomenskoye, Anton Zelenov, CC BY-SA 3.0,cs.wikipedia


Šla tedy za farářem, otcem Mikulášem Lichačevem, ale ani on o podobné ikoně nic nevěděl. Nakonec jeden z farníků navrhl, aby prohledali sklep, kde skutečně našli velmi velkou, zcela zčernanou ikonu.

Když ji očistili, odhalili podobiznu Královny nebe, která vznešeně sedí na královském trůně, zahalena do purpurového pláště, s korunou na hlavě a v rukou drží berlu a zeměkouli. Její uplakaná tvář měla vážný a přísný výraz ... Dítě Ježíš, které jí sedělo na kolenou, jednou rukou žehnalo a druhou ukazovalo na svou matku.

Jevdokia poznala v podobizně Marii ze svého snu a s velkou radostí si před ní poklekla. Na ikoně byl sotva čitelný nápis: Podobizna nejsvětější Bohorodičky, Vládkyně.

Později se zjistilo, že ikona předtím patřila moskevskému ženskému Klášteru nanebevstoupení (Voznesenskému monastýru), odkud ji v roce 1812, když se k městu blížila napoleonská vojska, odvezli a ukryli v Kolomenskoje.

Skrytou ikonu našli po dlouhých letech 2. března 1917. Byl to den, kdy pod nátlakem revolučních sil odstoupil car Mikuláš II.
Car, který velmi uctíval Nejsvětější Pannu Marii, ji v těch tragických chvílích úpěnlivě prosil, aby neopustila ruský národ.
Ikona tedy byla jakoby odpovědí Královny nebe na jeho prosby. Ona provede lid, který jí car zasvětil, přes obrovské utrpení a zkoušky, až se nakonec opět vrátí k Bohu.


Navzdory občanské válce, bojům a revoluci se Kolomenskoje brzy stalo známým poutním místem. Přicházeli sem poutníci ze všech koutů Ruska a Maria jim dávala své milosti.

Reprodukce této ikony se rychle rozšířily do mnoha kostelů a byl složen akatist ke cti "Vládkyně".

Bohužel, revoluční vláda o několik let později začala kruté a systematické pronásledování. Komunisté zničili ikony, zastřelili tvůrce akatistu i ty, kdo šířili úctu k nebeské Královně. Obětí sovětského protináboženského pronásledování byli miliony ... Ale Maria pomáhala svému lidu a chránila jeho víru. O sedmdesát let později tento hrozný režim, který bojoval proti Stvořiteli a Pánu, padl.

Nelze přehlédnout souběžnost těchto událostí se zjeveními ve Fatimě, které začaly 13. května 1917. Třináctého července Maria poprosila vizionáře (Lucii, Františka a Hyacintu), aby se modlili za obrácení světa. Kromě toho vyjádřila své přání, aby papež zasvětil Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci. Panna Maria ve Fatimě předpověděla války, rozmach komunismu, pronásledování Církve v Rusku a mučení křesťanů, ale dodala: "Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí." Dnes jsme svědky postupné obrody víry v Rusku, kterou vede Panna Maria Královna.

Panna Maria ve Fatimě však nemyslela jen na Rusko, ale na celý svět. Přeje si, aby celý svět, tak jako marnotratný syn, vykročil na cestu návratu k Otci. Vítězství jejího Srdce nastane tehdy, když se celý svět obrátí, olituje své hříchy a spočine v Otcově náručí.

Zdroj: www.milujtesa.org

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/, článek z 5. 4. 2018 naleznete zde.

Kazan Fatima, Public Domain, commons...