Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 22. 03. 2018

chartphram, CC0 Public Domain / FAQpixabay.com, Ti, kteří pochybují o existenci pekla, přesto, že Panna Maria ve Fatimě před 100 lety ukázala pekelné hrůzy třem portugalským dětským pastýřům, mohou přece vidět "živý odraz pekla" v potratech, eutanazii a homosexualitě, řekl arcibiskup San Francisco Salvatore Cordileone.

Arcibiskup Cordileone to zmínil během homilie, když zasvětil svou arcidiecézi Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Během své homilie připomněl, že svět už za posledních 100 let utrpěl velké zlo. Myslel tím velké světové války, tábory smrti, četné genocidy a pronásledování křesťanů.

"Kdo by se odvážil říci, že takové barbarství není výsměchem Boha?" Zeptal se.

Cordileone uvedl zákony schválený potrat jako jednu z mnoha genocid.

"A dále je tu útok na nevinný lidský život: Naše vlastní země byla znečištěna krví nevinných dětí v tom, co se stalo smrtelnou epidemií rovnající se genocidě během života v lůně," řekl.

"Nyní jsme stále více svědky opuštění našich trpících bratrů a sester na druhé straně cesty života," dodal v odkazu na eutanazii a asistovanou sebevraždu starších.

Arcibiskup pokračoval v uvádění právního homosexuálního "manželství" a odkázal na Pride pochody, jako způsob, jakým zesměšňují Boha.

"Dokonce i v našem městě sv. Františka vidíme ... oslavu a dokonce vulgárně, rouhavě a posměšně vyzdvihovat krásný Boží plán o tom, jak nás On stvořil, v našich tělech, pro společenství s dalším člověkem a jeho samým," řekl.

"Bůh je v našich ulicích nemilosrdně vysmívaný a v našem společenství se setkává se schvalováním a potleskem - a přesto jsme tiše," dodal.

Pátek 13. října představoval 100. výročí fatimského "zázraku slunce". Tento den je vzpomínkou na poslední zjevení Panny Marie ve Fatimě třem dětem a naplnění přislíbeného "znamení". Desítky tisíc lidí, včetně ateistů a těch, kteří přišli zesměšnit děti, byli svědky slunečního tance a vyzařování zářivých barev na obloze.

Cordileone řekl, že 100 let po fatimském zjevení, se ukazuje, že je "v mnoha ohledech ... živým odrazem pekla, ten, kdo na tolika frontách nemilosrdně zesměšňoval Boha."

"Pokud přemýšlíme o tom, co se událo za posledních 100 let," řekl arcibiskup, "neříká nám to, že toto století, přes které jsme právě prošli, nebylo ničím jiným než peklem?"

"Století od toho, kdy fatimská zjevení skončily, zesměšňovali Boha, ale Bůh nebude zesměšňován: Ne proto, že mu to dělá radost, že se nám pomstí, ale proto, že když se obrátíme zády k Bohu, jen se to odrazí zpět k nám , což vede k naší vlastní sebedestrukci," řekl.

Poslechnout poselství.

Arcibiskup řekl, že lidé musí více než kdykoli předtím "v prosbě Boha o milosrdenství dbát na fatimské poselství", zejména prostřednictvím její žádosti o "modlitbu, pokání a adoraci". Arcibiskup požádal každého katolíka v arcidiecézi, aby splnili žádost Panny Marie tím, že se budou modlit každý den růženec.

"Žádám každého katolíka v arcidiecézi San Francisca, pokud to už neděláte, abyste se modlili růženec každý den. A žádám všechny rodiny, aby se společně modlili růženec alespoň jednou za týden," řekl.

Také požádal katolíky ve své diecézi, aby činili pokání každý pátek v roce.

"Žádám všechny katolíky v arcidiecézi v San Francisku, aby si stanovili pátek za den pokání na počest dne, kdy náš Pán zemřel za nás a vybrali si jednu konkrétní formu tělesného půstu, ať už zdržování se od masitého pokrmu nebo jiného typu jídla nebo nějakého druhu nápoje, z něhož se obvykle těší, nebo úplné vynechání jídla," řekl.

Nakonec požádal katolíky, aby splnili žádost Panny Marie tím, že se jednou týdně pomodlí před Bohem v adoraci.

"Žádám každého katolíka v arcidiecézi v San Francisku, aby každý týden věnovali nějaký čas modlitbě před Nejsvětější svátostí. Pokud to není možné během týdne, najděte si nějaký čas před nebo po nedělní mši a pomodlete se na kolenou před naším Pánem přítomným ve svatostánku. Alespoň nějaký čas každý týden se modlit před přítomným Pánem v Nejsvětější svátosti - tělo, krev, duše a božství - naplní svou touhu, abychom ho žádali o milost," řekl.

Žádal také, aby katolíci jednou ročně dodržovali oddanost prvních pěti sobot.

"Oddanost spočívá v účasti na mši a přijetí přijímání jako odškodnění za hříchy během pěti po sobě následujících prvních sobot v měsíci krátce po nebo před zpovědí a strávit čtvrthodinu modlitbou růžence," řekl.

Cordileone řekl, že kdyby katolíci ctili přání Panny Marie, urychlí naplnění slibu, že "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí."

"Dovolte nám, abychom si všimli jejího poselství, abychom splnili její přání, abychom urychlili její vítězství, které je vítězstvím jejího Syna nad smrtí, protože je neoddělitelně spojena se svým Synem, který přišel k nám, aby získal pro nás věčnou spásu," řekl.

"Její Neposkvrněné Srdce jsou dveře, které nám otevírají vstup do tohoto vítězství. Právě přes ty dveře kráčíme z temnoty hříchu a smrti do světla Kristovy pravdy a milosrdenství. Tam na druhé straně těchto dveří je nádherný, rozsáhlý ráj plný světla. Je to nebe. Její srdce je branou do nebe," dodal.


Zdroj: www.lifesitenews.com, 11. 10. 2017

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

Andreas Praefcke, CC BY 3.0, en.wikipedia.org