Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. února 2018

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.medzugorje-dve-srdce-, Vydáno dne: 25. 02. 2018

Medžugorje Drahé děti, ...všechny vás vyzývám, abyste se otevřely a žily přikázání, která vám Bůh dal...„Drahé děti!

V tomto milostiplném čase vás všechny vyzývám, abyste se otevřely a žily přikázání, která vám Bůh dal, aby vás ona vodila skrze svátosti na cestě obrácení. )

Svět a světská pokušení vás zkouší, a vy, dítka, hleďte na Boží stvoření, která vám On dal v kráse a pokoře a milujte Boha, dítka, nadevšechno a On vás bude vodit na cestě spasení.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“


Převzato z www.medzugorje-dve-srdce-,
článek z 25. 2. 2018 naleznete zde.

Medžugorje