Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.modlitba.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Olomouc-sloup-Nejsvětější-Trojice, Ben Skála, Benfoto,CC BY-SA 2.5, commons.wikimedia  V tu hodinu přistoupili k Ježíšovi učedníci a ptali se: "Kdo je podle tebe největší v království nebeském?" On zavolal k sobě dítě, postavil ho mezi ně a řekl: "Amen, pravím vám: Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jedno takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. (Mt 18, 15)

Ukaz("text"); ?>