Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 2. den se Svatou Editou Steinovou o Boží vůli

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.modlitba.sk, Vydáno dne: 28. 12. 2017

Olomouc-sloup-Nejsvětější-Trojice, Ben Skála, Benfoto,CC BY-SA 2.5, commons.wikimedia  Já mám jíst pokrm, který vy neznáte. (Jan 4, 32)

Dnes se budeme modlit se svatou Editou Steinovou, která říká:

"Mírou naší svatosti je naše schopnost vzdávat se své vůle. Buď vůle tvá se musí stát směrnicí našeho křesťanského života. Musí nás vést od rána do večera, celý rok a celý život, aby se Boží vůle stala naší jedinou starostí. O vše ostatní se postará Pán."

Edith_Stein_(ca._1938-1939), volné dílo, commons.wikimedia.org


Milovaný nebeský Otče! Na začátku této novény se s plným vědomím předávám do tvé svaté vůle. Ty jsi můj Otec, nekonečně dobrý, se srdcem plným lásky. Čeho se mám bát? Jak často jsem už zakusil tvou dobrotu, tvé milosrdenství, ale nadevše tvé přátelství. Uchránil jsi mě od poznaných i nepoznaných bolestí a neštěstí. Vždy ses o mě postaral a když mou duši zahalila noc, stál jsi na mé straně a povzbuzoval mě. Dal jsi mi tisíce důkazů své otcovské lásky a denně mi ji nanovo ukazuješ. Ve svém poselství říkáš:

"Milovaní, od věčnosti mám jen jedno jediné přání: aby mě lidé poznávali a milovali, abych byl stále mezi nimi a aby si uvědomovali, jak je nezbytné plnit mou vůli. Pokud člověk nežije podle pravdy, neprožívá pravou svobodu. Děti moje, odevzdal jsem vám zákon pravdy, abyste ho poslouchali. Vy však nežijete podle něj a myslíte si, že jste šťastní a zažíváte pokoj. Ale v hloubi srdce cítíte, že ve vás nevládne ani pravý pokoj, ani pravá radost, ani pravá svoboda vašeho Boha a Otce, který vás stvořil. Domníváte se, že dosáhnete pokoj srdce, pokud budete uspokojovat své choutky a vyhledávat lidské požitky? Ne. Dejte si říci, že nedosáhnete pravou svobodu ani pravé štěstí, dokud mě neuznáte jako svého Otce a nepřijmete můj zákon, abyste byli pravými syny a dcerami vašeho Otce! Proč? Neboť jsem vás stvořil pro jediný cíl: abyste milovali a sloužili mi jako děti, které důvěřují svému otci."

Bože, můj Otče, přicházím k tobě s upřímnou touhou za všechno ti děkovat, aby se ti ve mně zalíbilo. Dej mi svou milost poznávat a plnit tvou svatou vůli.

Pomodli se na svůj úmysl:

Desátek růžence s tajemstvím: Ježíš, jehož nebeský Otec usměrňuje všechny své děti.

Litanie k nebeskému Otci + Modlitba zasvěcení. - najdete zde

Převzato z http://modlitba.sk/, tyto modlitby a Novénu k Nebeskému Bohu Otci naleznete zde.

cgrape, CC0 Creative Commons, pixabay