Pokud naší víře chybí láska, zůstaneme venku (32. neděle v mezidobí cykl. A)

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.postoj.sk, Vydáno dne: 09. 11. 2017

Bible Blížíme se k závěru liturgického roku. Proto i výběr nedělních liturgických čtení zohledňuje tuto skutečnost. Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Mt 25,1-13) symbolickou řečí podobenství O moudrých a nerozumných svatebních družičkách mluví o druhém příchodu Krista a o připravenosti člověka na setkání s ním.

Setkání s ženichem

Podobenství o moudrých a nerozumných pannách je vloženo do Ježíšovy eschatologické řeči do 24. a 25. kapitoly Matoušova evangelia, jejíž poselství je následující:

Pán se vzdálil na jistý čas, ale znovu přijde. Mezitím je období Církve, kdy učedníci mají očekávat jeho návrat. Úryvek přibližuje, jakým způsobem mají věřící naplnit tento čas očekávání. Podobenství zachycuje jeden ze svatebních židovských zvyků, kdy mladé svobodné dívky, družičky nevěsty, očekávaly před domem, kde bude svatební hostina, příjezd ženicha. I toto Ježíšovo podobenství obsahuje neobvyklý prvek. Bez něj by podobenství znělo jako obyčejné vyprávění, ale právě tento "rušivý" prvek upozorňuje posluchače na podstatu poselství. Na začátku mají všechny družičky vše společné: spolu očekávají ženicha, společně usnou, společně se probudí na zvolání o příchodu ženicha. Tím rušivým prvkem není zpoždění ženicha. To bylo docela běžné. Překvapujícím prvkem je chování jedné části družiček. Je to jejich nepřipravenost. Nerozumné družičky se domnívaly, že ženich se dostaví v naplánovaném čase a zařídily se podle svého předpokladu. Člověk má nejednou představu, že Bůh se bude chovat podle lidských schémat. Troufale si myslí, že i Bůh má nějakou slabost, na kterou se dá nějak "koupit" nebo že bude tolerovat jeho nepořádný život.

Neznáte den ani hodinu

To, co odlišuje dvě skupiny, moudré od nerozumných, je jediná věc: zásoba oleje. Nedejme se vtáhnout do nepodstatných detailů podobenství (proč se ženich opozdil, kde v noci si mohly družičky koupit olej, proč se nezmiňuje nevěsta apod.).

The Parable of the Ten Virgins, Stephencdickson, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


Výraz "dveře se zavřely" představuje bod zlomu, definitivní rozhodnutí. Hloupé družičky zmeškaly rozhodující okamžik - příchod ženicha. V samotném závěru v 25,13 je představen smysl podobenství: "Bděte tedy, protože nevíte, ani dne ani hodiny." Podobenství může odrážet nálady některých křesťanů na začátku křesťanství, kteří podlehli klamu, že Pánův druhý příchod nastane již brzy. Dosvědčuje to napomenutí sv. Pavla v Prvním listu Soluňanům 5,2-3, který napsal věřícím do Soluně kolem roku 51 po Kr.: "Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když budou říkat: "Je pokoj a jistota," tehdy znenadání přijde na ně záhuba jako bolest na rodičku a neuniknou."

Ježíšovi učedníci se mají chovat jako pět moudrých družiček, tzn. mají být připraveni, protože ženich, kterým je Ježíš, přijde neočekávaně a nikdo předem nezná čas jeho příchodu. Podobenství upozorňuje, že tato odpovědnost je osobní a nedělitelná. Proto rozumné se odmítají rozdělit s olejem. Setkání s Kristem není něco, co se dá "vyřídit" přes druhé.

Zachovat si bdělost

Podobenství povzbuzuje následovníky Krista, aby si zachovali neustálou bdělost, aby žili jako jeho praví učedníci. Nevíme, kdy přijde Pán, ale zároveň z jeho nauky víme, jak máme naplnit svůj život.

Nedovolme, aby nám různé "harampádí" zasypalo v životě naše zaměření na Krista, dokonce nás od něj odtáhlo. Nepodlehněme hloupým řečem o praktikování víry až ve stáří, protože už dnes se můžeme setkat se ženichem, který nám řekne: "Neznám vás."

Svatý Jan Chrysostom (349-407) nabízí pěkné symbolické vysvětlení tohoto podobenství: spánek je obrazem smrti, lampami je víra, dostatek oleje je láska. Při vzkříšení ti, kterým v jejich víře bude chybět láska, zůstanou venku. Svatý Jan od Kříže (1542-1591), velký španělský mystik, uvádí: "Na konci života budeme souzeni z lásky."

P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 9. 11. 2017 naleznete zde.

Bible