Překonal věznění a závislost na drogách - díky růženci

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 09. 11. 2017

aschenputtel, CC0 Public Domain, pixabay.com Kvůli životu zločince a drogové závislosti byl Khristian Briones ve věku 39 let odsouzen na 10 let vězení. Během toho času zaplatil svůj dluh společnosti a vyrazil na cestu víry a obrácení, která začala modlitbou růžence.

Brionesa vychovávali prarodiče v Chile. Žili v chudobě. Alkoholismus, domácí násilí a drogová závislost zde byli na denním pořádku. Po celou dobu trpěli nedostatkem příležitostí a hladu, a proto začal obdivovat zločince, kteří kradli jídlo a dávali ho lidem v jeho sousedství.

Briones strávil své dětství a dospívání v centrech na převýchovu, kde se stal "akumulovaným zločincem". Kradl, hazardoval a zkoušel drogy. "Stal jsem se násilnějším a závislejším," řekl Briones pro ACI Prensa.

Navzdory svému zločineckému životu mají mnozí zločinci v Chile pověstnou oddanost k Panně Marii z Monserrat, kterou považují za svou patronku. Věří, že je ochrání, když spáchají své zločiny nebo že je propustí z vězení.

Stejně jako jiní, i Briones se modlil k Panně Marii z Monserrat za ochranu během svého zločineckého života. Mnoho nocí ve vězení žádal Boha a Pannu Marii, aby ho zachránili od smrti. Přesto si ve vězení udělal nepřátel a svůj pobyt ve vězení ukončil s 20 bodnými ranami, 2 střelnými zraněními a s popálenou jednou třetinou těla.

Během výkonu svého trestu strávil Briones pět let v programu růžence, který řídila Nadace Paternitas, která se věnuje rehabilitaci, odborné přípravě a přechodu zpět do společnosti pro odsouzené. Jeho vězeňská dílna vyrobila měsíčně 3500 dřevěných růženců a vydělali si nějaké peníze, které vězni posílali svým rodinám.

Briones řekl pro ACI Prensa, že "růženec je světlo ve tmě vězení", protože pomáhá "přiblížit se chlapům k Bohu. Většina z nich věří v Boha, v Pannu Marii z Monserrat, ale jejich víra je zavádějící. Tam, kde jsem byl; svým způsobem jsem byl katolíkem."

Během svého pobytu ve vězení se Briones nenaučil modlit se růženec nebo pochopit jeho hodnotu. Ale když se dostal z vězení, odešel do Nadace Paternitas a začal pracovat jako pomocník pro úklid, začal poskytovat motivační rozhovory, studoval sociální práci a nakonec se stal instruktorem v dílně růžence.

Právě v té době, řekl, začal milovat Pannu Marii a chápat tajemství víry. Začal prodávat růžence v autobusech; sdílel "svou práci" s osmi dalšími odsouzenými, kteří se také dostali z vězení, jako způsob obživy.

Nakonec se Briones dostal do deprese a spadl zpět do drogové závislosti. Odvrátil se od Boha a přestal se modlit. Jednoho dne však dal někomu cigaretu a příjemce řekl jednoduchá slova díků. Slova "Bůh tě žehnej", vrátila Brionesa zpět na cestu víry.

"Plakal jsem, modlil jsem se a držel jsem růženec. Začal jsem znovu praktikovat svou víru," řekl. "Modlitba je velmi silná."

V tomto opětovném setkání s Ježíšem Briones začal v Chile propagovat modlitební kampaň "Miliony růženců pro papeže, víru, život a rodinu", aby lidé byli v "papežském režimu" a abychom mu poskytli dobré přijetí a tak aby se jeho poselství dostalo do srdce Chilanů "během jeho návštěvy 15. - 18. ledna příští rok."

"Díky práci na této kampani rozumím více své Církvi. Seznámil jsem se s farnostmi a kněžími. Připravuji se na biřmování a chci se oženit a mít děti. Nikdy předtím jsem o tom nepřemýšlel."

"Věřím, že Bůh existuje a Panna Maria je s námi a může nás změnit. Panna Maria mě podržela před smrtí, pomohla mi, abych se posunul dopředu, připravil jsem se jako osoba a jako odborník, abych svědčil. Bůh pracuje na mně, abych se stal lepším křesťanem, pracuje na mně a přeměňuje hliněnou nádobu na novou," přemýšlel.

Briones chce sdílet zprávu s nadějí s lidmi, kteří jsou ve vězení a dělat to prostřednictvím "růžencové dílny čtyřikrát týdně, spolu s katechezí a mší."

Také chce začít dělat pro vězně rehabilitaci a reintegraci. Briones si je jistý, že "s modlitbou se dá dosáhnout cíle."

V současnosti pokračuje ve svých motivačních rozhovorech na školách, aby si to studenti mohli "uvědomit a změnit společnost. A když padnou, mohou se postavit zpět na nohy," řekl.

Také během této doby Briones využívá rozšiřování kampaně "Miliony růženců". Říká, že ví, že návštěva papeže Františka bude pro tuto zemi dobrá a zejména pro vězenkyně v Ženském vězeňském centru v Santiagu. Toto vězení totiž navštíví papež.

"Bude to požehnání pro vězení, aby přijalo tuto návštěvu naděje, lásky a radosti, kterou představuje samotný papež; je velmi charismatický, nám blízký, vždy usměvavý. To udělá hodně dobrého. Udělá to mnoho dobra, protože nás zve, abychom šli ven, byli blízko k ostatním. Svým františkánským duchem nás volá, abychom vyšli ven a evangelizovali a abychom byli Církví, která jde "do periferií," řekl.


Zdroj: www.catholicnewsagency.com, 26. 10. 2017

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 9. 11. 2017 naleznete zde.

MrsBrown, CC0 Creative Commons, pixabay.com